Jak wykonać zaawansowaną ponowną instalację Dropbox

Przed wykonaniem zaawansowanej ponownej instalacji

 • Zapisz pracę i zamknij wszystkie programy, które mają dostęp do plików w folderze Dropbox.
 • Jeśli korzystasz z synchronizacji wybiórczej, zanotuj wprowadzone preferencje.
  • Jeśli używasz Dropbox w wersji bez interfejsu graficznego, wyświetl listę folderów synchronizacji wybiórczej, uruchamiając polecenie „dropbox exclude list”. Dowiedz się jak.
 • Jeśli folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji domyślnej, zanotuj jego położenie.

Kliknij menu poniżej i wybierz używany system operacyjny.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym zarządzaniu zadaniami.

W zależności od dystrybucji systemu operacyjnego i pakietu użytego podczas instalacji Twoje pliki Dropbox mogą znajdować się w dwóch różnych lokalizacjach. Instrukcje podane w tym artykule dotyczą obu przypadków, więc niektóre polecenia mogą spowodować błąd.

 1. Otwórz Terminal.
 2. Skopiuj i wklej do Terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
  • Po wprowadzeniu poleceń może pojawić się prośba o wpisanie hasła komputera (nie hasła Dropbox). Podczas wpisywania hasła pole hasła w Terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu go naciśnij Enter.
  • O normalnym wykonaniu podanych instrukcji dowiesz się po wyświetleniu pierwszej linijki tekstu (tzw. monitu).
  • Ważne: W poniższych poleceniach zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie wystąpienia ciągu ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, zamień w poniższych poleceniach ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/InneMiejsce/Dropbox".
  • Gdy po poleceniu ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli po zainicjowaniu dowolnego z poleceń komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
 3. dropbox stop
  dropbox status # Powinno zgłosić "not running"
  rm -rf ~/.dropbox-dist
  rm -rf /var/lib/dropbox
  rm -rf ~/.dropbox*
  sudo apt-get remove nautilus-dropbox
  sudo apt-get remove dropbox
  rm /etc/apt/source.d/dropbox
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
  

  Usunięcie żadnego z tych folderów nie spowoduje usunięcia plików znajdujących się w folderze Dropbox.

 4. Uruchom ponownie komputer.

Instalacja w obsługiwanej dystrybucji Linuksa z graficznym interfejsem użytkownika:

 1. Pobierz prawidłowy pakiet dla swojego systemu operacyjnego i architektury. Pobierz teraz.
 2. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.
 3. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
 4. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
  • Ważne: Ten proces powoduje usunięcie poprzednich preferencji i konfiguracji, więc jeśli chcesz uniknąć ponownego pobierania zawartości z Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.
 5. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.

Instalacja w obsługiwanej dystrybucji Linuksa bez interfejsu graficznego:

 1. Wpisz następujące polecenie w terminalu:
  • Jeśli urządzenie jest 32-bitowe:
  • cd ~ &&wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
   
   Przewiń w prawo w celu wyświetlenia dalszej części polecenia
  • Jeśli urządzenie jest 64-bitowe:
  • cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
   
   Przewiń w prawo w celu wyświetlenia dalszej części polecenia
 2. Następnie uruchom demona usługi Dropbox z nowo utworzonego folderu .dropbox-dist :
 3. ~/.dropbox-dist/dropboxd
  
 4. Gdy aplikacja Dropbox zostanie zainstalowana, zaloguj się i zastosuj preferencje sprzed ponownej instalacji do listy wykluczonych pozycji.

Dowiedz się więcej o instalacji i wierszu poleceń.

 1. Jeśli aplikacja Dropbox jest uruchomiona, zamknij ją.
  1. Na pasku menu kliknij ikonę aplikacji Dropbox.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 2. Odinstaluj aplikację Dropbox.
  1. Otwórz Finder i kliknij Programy.
  2. Odszukaj aplikację Dropbox i przeciągnij ją do Kosza. Możesz też kliknąć ikonę aplikacji Dropbox prawym przyciskiem myszki i wybrać Przenieś do Kosza.
 3. Kiedy dezinstalacja zostanie zakończona, zrestartuj komputer.
 4. Usuń pozostałe foldery systemowe Dropbox.
  1. Otwórz Finder i kliknij Programy.
  2. Otwórz Terminal.
  3. Skopiuj i wklej do terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.

   • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
   • Jeśli pojawi się taka prośba, wpisz hasło administratora komputera (nie hasło Dropbox) i naciśnij Enter.
   • Ważne: Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/DifferentPlace/Dropbox".
  4. sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
   sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
   sudo chmod -N ~
   sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
   
   Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej kodu

 5. Pobierz najnowszą wersję aplikacji komputerowej Dropbox. Pobierz teraz.
 6. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie.
 7. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
 8. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
  • Ważne: Ten proces powoduje usunięcie poprzednich preferencji i konfiguracji, więc jeśli chcesz uniknąć ponownego pobierania zawartości z Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. W przeciwnym razie utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.
  1. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.
  2. Następnie wybierz folder nadrzędny już istniejącego folderu Dropbox. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w ścieżce /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, wybierz folder /Volumes/InneMiejsce
 1. Jeśli aplikacja Dropbox jest uruchomiona, zamknij ją.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 2. Odinstaluj aplikację Dropbox.
  1. Na komputerze kliknij Start.
  2. W systemie Windows 7 wybierz Panel sterowania. W systemie Windows 8 lub 10 wyszukaj i kliknij Panel sterowania w menu Start.
  3. Kliknij Odinstaluj program (7, 8, 10).
  4. Wybierz Dropbox z listy programów i kliknij Odinstaluj.
 3. Gdy odinstalowywanie się zakończy, uruchom ponownie komputer.
 4. Usuń pozostałe foldery systemowe Dropbox. (Jeśli nie znajdziesz folderu Dropbox w żadnej z poniższych lokalizacji, nie ma problemu).
  1. Otwórz Eksplorator plików Windows (nie przeglądarkę Internet Explorer).
  2. Wpisz %LOCALAPPDATA% w pasku adresu i naciśnij Enter.
  3. W następnym oknie usuń folder o nazwie Dropbox. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła administratora komputera (nie hasła Dropbox).
  4. Powtórz te kroki z poniższymi folderami. Usunięcie żadnego z tych folderów nie spowoduje usunięcia plików znajdujących się w folderze Dropbox.
   • %APPDATA%
   • %PROGRAMFILES%
   • %PROGRAMFILES(x86)%
 5. Pobierz najnowszą wersję aplikacji komputerowej Dropbox. Pobierz teraz.
 6. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik instalacyjny, i kliknij ten plik dwukrotnie. Nie uruchamiaj instalatora przez kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszki i wybranie opcji Uruchom jako administrator.
 7. Zastosuj preferencje synchronizacji wybiórczej sprzed ponownej instalacji.
 8. Wybierz lokalizację folderu Dropbox, jeśli nie jest to lokalizacja domyślna.
  • Ważne: Ten proces powoduje usunięcie poprzednich preferencji i konfiguracji, więc jeśli chcesz uniknąć ponownego pobierania zawartości z Dropbox, musisz ręcznie wybrać lokalizację, z którą Dropbox ma się synchronizować. Jeśli nie wybierzesz lokalizacji ręcznie, utworzysz nowy folder Dropbox i rozpoczniesz ponowne pobieranie zawartości.
  1. Aby wybrać istniejący folder Dropbox na dysku, kliknij Ustawienia zaawansowane po wybraniu folderów do synchronizacji.
  2. Następnie wybierz folder nadrzędny już istniejącego folderu Dropbox. Jeśli na przykład ścieżka Twojego folderu Dropbox to D:\InnyDysk\Folder\Dropbox, wybierz folder D:\InnyDysk\Folder.

Gdy zakończy się ponowna instalacja, ponowne indeksowanie plików i synchronizowanie zmian może trochę potrwać.

Zmiany wprowadzone w plikach w Twoim folderze Dropbox, gdy był on offline w witrynie dropbox.com lub na innych połączonych urządzeniach, spowodują powstanie kopii powodujących konflikty. Dowiedz się więcej o kopiach powodujących konflikty.

Ten proces działa tylko w przypadku połączenia się z tym samym kontem, które było poprzednio połączone z danym komputerem. Jeśli chcesz, możesz zamiast tego dowiedzieć się, jak scalić konta.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.