Jak zmienić preferencje aplikacji komputerowej

Aplikacja komputerowa Dropbox jest dostępna do systemów operacyjnych Linux, macOS i Windows. Menu preferencji pozwala dostosować aplikację Dropbox do własnych upodobań.

Dowiedz się, jak otwierać i wyświetlać preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.

Sekcje tego artykułu:

 

W zależności od systemu operacyjnego (Linux, macOS lub Windows) w menu preferencji możesz zobaczyć niektóre lub wszystkie poniższe opcje. W systemie Linux część tych ustawień możesz zmienić za pomocą poleceń.

Ustawienia na karcie Ogólne

Włącz Dropbox przy uruchamianiu systemu

Aplikacja Dropbox może uruchamiać się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. Zalecamy zaznaczenie tej opcji w celu utrzymania stałej synchronizacji folderu Dropbox i wszystkich innych komputerów.

Język

Aby określić inny język niż ten ustawiony domyślnie w systemie operacyjnym, wybierz go z tego menu.

Plakietka Dropbox

Określ, czy plakietka Dropbox ma być wyświetlana za każdym razem, gdy otworzysz plik Microsoft Office, tylko wtedy, gdy ktoś inny przegląda plik, czy w ogóle.

Otwórz foldery w

Możesz wybrać automatyczne otwieranie folderów z folderu Dropbox w Finderze/Eksploratorze plików lub aplikacji komputerowej. Dowiedz się, jak zmienić tę preferencję.

Informacje o usłudze Dropbox

To jest aktualna wersja Twojej aplikacji Dropbox. Używaj tego numeru w celu uzyskania pomocy technicznej lub sprawdzenia, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Dropbox.

Ustawienia na karcie Konto

Na karcie konta możesz logować się na konta Dropbox i wylogowywać się z nich, wyświetlić swoją obecną taryfę i sprawdzić ilość miejsca. Jeśli masz dwa połączone konta, na tej karcie możesz się na nie logować i wylogowywać się z nich. W przypadku zalogowania się na oba połączone konta możesz łatwo przełączać się między nimi w aplikacji komputerowej.

Ustawienia na karcie kopii zapasowych

Urządzenia

Tutaj będą wyświetlane urządzenia skonfigurowane do importowania zdjęć.

Zdjęcia

Wybierz, czy chcesz włączyć przesyłanie z aparatu aby automatycznie przesyłać zdjęcia i filmy z telefonu, aparatu, karty SD lub innych urządzeń po każdym podłączeniu do komputera. 

Zrzuty ekranu

Kiedy zrobisz zrzut ekranu, Dropbox automatycznie zapisze go na Twoim koncie i skopiuje łącze do schowka, aby można je było natychmiast udostępnić.

Ustawienia na karcie Transfer lub Sieć

Aby zmienić ustawienia transferu na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Transfer.

Szybkość pobierania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox pobierała pliki z serwera Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz do: Ogranicz szybkość pobierania, wprowadzając własną szybkość wyrażoną w kilobajtach na sekundę. Wpisanie wartości „0” spowoduje, że Dropbox będzie pobierać pliki z maksymalną możliwą szybkością.

Szybkość przesyłania

 • Nie ograniczaj: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox przesyłała pliki na serwer Dropbox z największą możliwą szybkością.
 • Ogranicz automatycznie: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Dropbox automatycznie określała szybkość przesyłania plików podczas synchronizacji.
 • Ogranicz do: Wybierz własną szybkość przesyłania wyrażoną w kilobajtach na sekundę.

Synchronizacja przez sieć lokalną

Synchronizacja przez sieć lokalną jest funkcją pozwalającą zaoszczędzić czas i przepustowość dzięki pobieraniu plików bezpośrednio z innych komputerów znajdujących się w sieci lokalnej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji powoduje, że aplikacja Dropbox synchronizuje się z serwerami Dropbox po każdym wykryciu zmian w folderze Dropbox.

Ustawienia na karcie Serwery proxy lub Sieć

Aby zmienić ustawienia serwerów proxy na komputerze Mac, kliknij Sieć, a następnie Zmień ustawienia... obok pozycji Serwery proxy.

Ustawienia serwera proxy

 • Brak serwera proxy: Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy. Wybranie tej opcji pozwoli uniknąć przynajmniej części problemów występujących w sytuacji, gdy Dropbox nie może odnaleźć serwera proxy.
 • Automatyczne wykrywanie: Po wybraniu tej opcji Dropbox będzie automatycznie wykrywać ustawienia serwera proxy. Wybierz tę opcję, jeśli nie masz pewności, czy Twoje połączenie internetowe wymaga serwera proxy.
 • Ręczne: Wybierz tę opcję w celu ręcznego wprowadzenia ustawień serwera proxy. Ta opcja jest przeznaczona głównie dla użytkowników i administratorów, którzy korzystają z niestandardowej konfiguracji serwera proxy.

Po wybraniu opcji Ręczne można edytować następujące ustawienia:

 • Typ serwera proxy: Z tej listy rozwijanej możesz wybrać protokół serwera proxy. Dropbox obsługuje protokoły HTTP, SOCKS4 i SOCKS5.
 • Serwer: Tutaj wprowadź adres URL i port serwera proxy.
 • Serwer proxy wymaga podania hasła: Zaznacz to pole wyboru, jeśli serwer proxy wymaga logowania. Po wykonaniu tej czynności możliwa będzie edycja pól Nazwa użytkownika i Hasło.

Ustawienia na karcie Powiadomienia

Powiadomienia:

Możesz ustawić preferencje powiadomień i wybrać, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać.

Nie przeszkadzać

Na komputerze Mac można wyłączyć powiadomienia na ograniczony czas. Określ, jak długo powiadomienia mają być wyłączone.

Ustawienia na karcie Synchronizacja

Synchronizacja wybiórcza

Synchronizacja wybiórcza pozwala wybrać, które foldery znajdujące się na koncie online Dropbox mają być synchronizowane z folderem Dropbox na komputerze. Jeśli odznaczysz określony folder, nie będzie on wyświetlany w folderze Dropbox, ale wciąż będzie się znajdować na Twoim koncie w witrynie dropbox.com. Zalecamy stosowanie synchronizacji wybiórczej do plików, z których nie korzystasz zbyt często. 

Synchronizacja inteligentna

Synchronizacja inteligentna jest dostępna wyłącznie dla użytkowników kont Dropbox Business, Plus, Family i Professional.

Jeśli wybierzesz ustawienie Lokalny, nowe pliki i foldery dodawane do Twojego konta w witrynie dropbox.com będą pobierane do folderu Dropbox na dysku twardym Twojego komputera.

Jeśli wybierzesz ustawienie Tylko online, nowe pliki i foldery dodawane do Twojego konta w witrynie dropbox.com będą wyświetlane w folderze Dropbox na Twoim komputerze, ale będą się znajdować wyłącznie online.

Uwaga: Ustawienia synchronizacji inteligentnej dotyczą wyłącznie najwyższego poziomu folderów w głównym folderze Dropbox. Wszystkie pliki i foldery niższego poziomu dziedziczą ustawienie swojego folderu nadrzędnego, chyba że zmienisz je indywidualnie.

Wybierz Niech mój administrator zarządza tym ustawieniem, aby korzystać z domyślnego ustawienia swojego zespołu.

Często zadawane pytania dotyczące ustawień synchronizacji

Dlaczego moje pliki są pobierane na komputer, skoro w synchronizacji inteligentnej mam wybrane ustawienie „tylko online”?

Są dwa powody, dla których plik może zostać pobrany do folderu Dropbox na komputerze, mimo że w synchronizacji inteligentnej masz wybrane ustawienie „tylko online”:

 • Plik lub folder już znajdował się na Twoim komputerze, gdy dodałeś(aś) go do swojego folderu Dropbox.
  • W takim przypadku plik lub folder nadal będzie zajmować miejsce na dysku twardym, chyba że ustawisz go jako tylko online.
  • Uwaga: możesz również anulować jego synchronizację ze swoim komputerem przy użyciu synchronizacji wybiórczej.
 • Korzystasz z aplikacji, która musiała pobrać pliki, aby działać prawidłowo. Oto przykłady:
  • Usługi tworzenia kopii zapasowych
  • Oprogramowanie antywirusowe
  • Listy ostatnio używanych plików
  • Aplikacje innych firm monitorujące pliki

 Dlaczego po skorzystaniu z synchronizacji wybiórczej moje foldery są tylko online, skoro w synchronizacji inteligentnej mam wybrane ustawienie „lokalny”?

Jeśli korzystasz z synchronizacji inteligentnej (która jest dostępna wyłącznie dla użytkowników kont Dropbox Business, Plus, Family i Professional), nadal możesz używać synchronizacji wybiórczej, aby synchronizować foldery z witryny dropbox.com z folderem Dropbox na swoim komputerze. Foldery te są synchronizowane z Twoim komputerem jako tylko online niezależnie od ustawienia synchronizacji inteligentnej, ale w każdej chwili możesz je zmienić na lokalne. 

Aby zmienić folder tylko online na folder lokalny:

 1. Kliknij folder prawym przyciskiem myszki.
 2. Najedź myszą na opcję Synchronizacja inteligentna.
 3. Kliknij Lokalny.

Lokalizacja folderu Dropbox

Ta opcja umożliwia zmianę lokalizacji Twojego folderu Dropbox. Standardowo folder Dropbox jest tworzony w Twoim folderze użytkownika (jest to folder takiej samej nazwie jak Twój login). Jednak dzięki tej opcji możesz wybrać dowolną lokalizację na dysku twardym.

Uwaga: Chociaż możesz zmienić lokalizację folderu Dropbox, obecnie nie jest możliwa zmiana jego nazwy. Niezależnie od tego, gdzie go umieścisz, otrzyma on nazwę Dropbox lub Dropbox (nazwa zespołu) w przypadku kont Business oraz Dropbox (Osobiste) w przypadku połączonych kont osobistych.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.