Vad är 2020 års version av Dropbox Paper?

2020 års version av Dropbox Paper är en ny version av Paper, där du kan lagra alla dina Paper-dokument på dropbox.com med alla andra filer och mappar istället för separat på paper.dropbox.com. Det är bara platsen som ändras. Du behåller alla dina Paper-dokument och funktionaliteten i dem kommer att vara mycket lik den funktionalitet de hade tidigare.

Paper-dokument har filnamnstillägget .paper och Paper-mallar har filnamnstillägget .papert.

Är du teamadministratör kan du gå till Vanliga frågor om 2020 års version av Dropbox Paper för teamadministratörer.

När får jag 2020 års version av Dropbox Paper?

2020 års version av Dropbox Paper distribueras till alla Dropbox-kunder de kommande månaderna. Håll utkik efter ett mejl från Dropbox, där det står när du får versionen.

Använder jag redan 2020 års version av Dropbox Paper?

Vissa Dropbox-kunder använder redan 2020 års version. Så här tar du reda på vilken version du använder:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Skapa.
  3. Håll muspekaren över Dokument.

Om du ser Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den nya versionen från 2020.

Ser du inte Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den gamla versionen.

Kan jag börja använda 2020 års version nu direkt?

Dropbox kommer att bjuda in användare anmäla sig själva innan versionen släpps. Håll utkik efter nyheter om detta alternativ i din mejl och Dropbox-bloggen.

Kan jag fortsätta använda den gamla versionen istället?

Nej. Alla Dropbox-användare kommer att inom kort använda 2020 års version av Dropbox Paper.

Vad händer med mina befintliga Paper-dokument när jag börjar använda 2020 års version?

När du börjar använda 2020 års version flyttas dina befintliga Paper-dokument över från paper.dropbox.com till ditt konto på dropbox.com. Paper-dokument du är ägare till läggs i en mapp som heter Paper-dokument. Är du med i ett Dropbox Business-team läggs Paper-dokument teamet är ägare till i en mapp som heter teamets Paper-dokument. Sedan kan du flytta dem till valfri mapp i ditt Dropbox-konto.

Kommer delningsbehörigheterna för mina Paper-dokument att vara desamma som förut?

När du har fått 2020 års version är alla delningsbehörigheter exakt likadana som förut för alla dina dokument och mappar i Paper som har flyttats och delade länkar fortsätter att fungera som tidigare. Dropbox ger aldrig andra personer åtkomst till ett dokument i 2020 års version om användarna inte hade rätt att visa eller redigera dokumentet före 2020 års version.

Ägarskapet för vissa Paper-dokument kan dock ändras. Med 2020 års version av Dropbox Paper överförs ägarskapet för Paper-dokument till ägaren av den överordnade mappen, men bara om den ägaren hade redigeringsbehörighet för alla dokument som redan fanns i mappen. Hade mappens ägare inte redigeringsbehörighet för alla dokument i mappen delas dokumenten upp i flera mappar och ägarna av dem blir desamma som förut.

När du har 2020 års version av Paper kan dina dokument delas och återskapas precis som vanliga filer och mappar i Dropbox-kontot.

Tar Paper-dokument upp lagringsutrymme i mitt Dropbox-konto?

Paper-dokument använder väldigt lite utrymme i ditt Dropbox-konto – mindre än 100 byte, vilket är mindre än 1/30 av en vanlig dokumentfil.

Hur skapar jag nya Paper-dokument med 2020 års version av Paper?

Så här skapar du ett Paper-dokument på dropbox.com med 2020 års version av Dropbox Paper:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Skapa (dropbox.com).
  3. Håll muspekaren över Dokument.
  4. Klicka på Dropbox Paper eller Dropbox Paper-mall.

Kan dokument i 2020 års version sparas och redigeras offline?

Med 2020 års version av Paper finns redigering offline kvar i mobilappen Paper.

I Dropbox-klienten lagras Paper-dokument som webbaserade filer och kan öppnas endast på dropbox.com. De kan lagras på datorn enbart om de först exporteras som en PDF-, .docx- eller .md-fil.

Vad blir annorlunda i mobilappen Paper i och med 2020 års version av Paper?

Med 2020 års version kan du fortsätta att använda dina Paper-dokument i mobilappen Paper på samma sätt som tidigare.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!