Så här använder du Dropbox Replay med WeVideo

Du kan använda Dropbox Replay och WeVideo-integrationen för att dela, hantera och ge feedback på videoprojekt.

Exportera WeVideo-projekt till Dropbox Replay

Så här exporterar du din fil eller projekt till Dropbox Replay:

 1. Öppna projektet i WeVideo.
 2. Klicka på Finish (Slutför) högst upp till höger i redigeraren.  
 3. Klicka på miniatyrbilden för filen eller projektet som du vill exportera.
  • Obs! Du kan ändra miniatyrbilden för exporten när som helst, även efter att den har exporterats. Välj Change thumbnail (Ändra miniatyrbild) på delningssidan och dra reglaget för att välja en ny miniatyrbild.
 4. Klicka på rutan högst upp för att ange en ny rubrik.
 5. Under Export (Exportera) väljer du Video, Audio only (Endast ljud) eller GIF.
  • Obs! .gif-filer laddas upp till Dropbox Replay som stillbilder.
 6. Under Resolution (Upplösning) väljer du exportens upplösning.
 7. Under Destinations (Mål) klickar du på Dropbox Replay-ikonen (en svart och blå pil som pekar åt vänster) och loggar in. 
  • Obs! Du kan även logga in på Replay i förväg genom att gå till avsnittet Connected apps (Anslutna appar) på sidan Account settings (Kontoinställningar) i WeVideo. 
 8. Växla Mark export for public (Markera export som offentlig) till på för att dela filen eller projektet. Om den lämnas av så är exporten privat. 
 9. Klicka på Export (Exportera). 

Anmärkningar:

 • Videor kan inte vara längre än två timmar.
 • Filer exporteras till formaten .mp4, .mp3 eller .gif baserat på dina exportval.

Så här får du feedback med Dropbox Replay

Du kan få feedback på WeVideo-projekt genom att kommentera på projektfiler i Dropbox Replay. Kommentarer som lagts till i Replay återspeglas i WeVideo-tidslinjen. Läs om hur du lägger till kommentarer i Dropbox Replay.

Utforska WeVideo-supportcentret för frågor om WeVideo.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!