Så här nedgraderar du ditt teams Dropbox-prenumeration

Vissa typer av administratörer kan nedgradera deras Dropbox-teams prenumeration till en annan plan. Det är användbart om teamets behov har ändrats. Du kan till exempel ändra teamets Dropbox-konto till individuella konton för personligt bruk.

Nedgradera från Dropbox Advanced till Dropbox Standard

Så här nedgraderar du från Dropbox Advanced till Dropbox Standard:

  1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
  3. Klicka på Fakturering på vänster sidomeny.
  4. Klicka på Ändra plan bredvid din nuvarande Dropbox-plan.
    • Obs! Om du betalar med manuell faktura behöver du kontakta kontoansvarig eller kontakta support för att nedgradera din plan.
  5. Välj Dropbox Standard.
  6. Klicka på Fortsätt.
  7. Klicka på Bekräfta ändring.

Ditt val träder i kraft vid nästa förnyelse.

Nedgradera från Dropbox Advanced eller Dropbox Standard till en individuell plan

Du kan nedgradera från Dropbox Advanced eller Dropbox Standard till individuella planer för alla teammedlemmar genom att säga upp prenumerationen och upplösa teamet. Att upplösa teamet är permanent och gör så att alla teammedlemmar förlorar åtkomsten till teamets innehåll. Läs om hur du upplöser ditt team och vad som händer när du gör det.

Du kan även konvertera ett eller flera av teammedlemmarnas konton till individuella konton om du inte vill konvertera hela ditt team till individuella konton. Läs om hur du konverterar en teammedlems konto till ett individuellt konto.

Obs! Om du upplöser ditt team eller konverterar en teammedlems konto till ett individuellt konto så konverteras de automatiskt till Dropbox Basic. De kan uppgradera till en betald plan från sidan Uppgradera.

Nedgradera från Dropbox Enterprise till en annan plan

Om du vill nedgradera från Dropbox Enterprise till en annan plan kontaktar du kontoansvarig eller vårt Supportteam minst 30 dagar före förnyelsedatumet. Läs om saker att tänka på innan du nedgraderar din plan.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!