Att använda Dropbox Vault

Funktionen finns tillgänglig för användare med planerna Dropbox Plus, Professional och Family.

Med funktionen Dropbox Vault kan du skapa en plats i Dropbox med ett extra säkerhetslager för de känsligaste filerna och dela den med betrodda kontakter. Den här platsen, det så kallade valvet, i ditt Dropbox-konto skyddas av ett numeriskt lösenord, eller PIN-kod. Program från tredje part kan inte öppna eller få åtkomst till valvet.

Läs den här artikeln om att bli betrodd kontakt om du är betrodd kontakt eller har blivit inbjuden att bli det.

Använder du inte Dropbox Vault än? Se hur Dropbox hjälper dig att lagra din personliga information online på ett säkert sätt.

Obs! Användare som har Dropbox senaste version för macOS kan inte längre komma åt Vault i Dropbox-klienten. Du har fortfarande åtkomst till Vault på dropbox.com och i Dropbox för mobila enheter.

Skapa valv

Så här skapar du valvet:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Allmänt.
 5. Klicka på Konfigurera under Funktioner bredvid Vault . Ett konfigureringsfönster öppnas.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Skriv en PIN-kod och klicka på Ställ in PIN-kod .

Valvet heter Vault och visas bland dina filer och mappar på dropbox.com, i Dropbox för mobila enheter och Dropbox-mappen på datorn. 

När du låser upp ditt valv i Dropbox-mappen i Utforskaren/Finder kommer filer i valvet automatiskt laddas ner till din hårddisk. När du låser ditt valv igen tas filerna i ditt valv automatiskt bort från hårddisken och lagras endast på dropbox.com.

Obs! Har du redan en mapp som heter Vault i Dropbox-kontot kommer ditt valv att heta Dropbox Vault. Har du redan en mapp som heter Dropbox Vault kommer ditt valv att heta Dropbox Vault (1).

Låsa valvet med PIN-koden

I Dropbox Vault skyddas filerna ytterligare ett snäpp med en PIN-kod. Du ställer in en PIN-kod för valvet när du skapar ditt valv. När du öppnar valvet har du tio försök på dig med PIN-koden innan du blir utelåst. Kontakta support om du har blivit utelåst för att få PIN-koden återställd. 

När du har använt PIN-koden för att låsa upp valvet låses valvet automatiskt efter 20 minuter på dropbox.com och efter 3 minuter på en mobil enhet. När valvet är låst visas inte valvets filer i innehållsförslag, senaste, uppdateringar och meddelandelistor eller i sökfältsförslagen.

Manuell låsning av valvet – en PIN-kod behövs för att låsa upp det:

 • På dropbox.com – klicka på hänglåsikonen längst upp till höger i valvet.
 • I Dropbox för mobila enheter – tryck på ”” (tre punkter) i ditt valv och tryck sedan på Lås Vault.
 • I Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac) – högerklicka på ditt valv och klicka på Lås Vault.

Valvets säkerhetsåtgärder gäller utöver de säkerhetsåtgärder Dropbox vidtar med alla dina filer och mappar, däribland kryptering under överföring och i vila. Vill du lägga till säkerhet för hela Dropbox-kontot rekommenderar vi att du aktiverar multifaktorsautentisering

Obs! Om du använder Windows 10 eller senare så cachar din dator automatiskt foton, vilket innebär att dina foton fortfarande kan visas när Vault är låst. Kör Diskrensning för att rensa miniatyrcachen och åtgärda detta.

Välja filer för valvet

Några förslag på känsliga filer att lägga till i valvet:

 • Identifikationsfiler – bilder på pass, körkort, socialförsäkringskort eller personbevis
 • Sjukvårdsfiler – patientjournaler eller försäkringskort
 • Juridiska filer – testamente, äktenskapsbevis eller hyresavtal
 • Ekonomiska underlag – skatteformulär

Låt Dropbox föreslå filer att lägga till i ditt valv

Obs! Den här funktionen är tillgänglig bara för vissa Dropbox-kunder.

När du skapar ditt valv har du möjlighet att låta Dropbox föreslå filer som kan vara bra att läggas till i valvet. Om du låter Dropbox göra förslag visas en lista över filer du kan välja mellan. Dessa filer väljs eftersom deras namn och innehåll innehåller nyckelord som är vanliga för känsliga filer, till exempel ”skattedeklaration” eller ”pass”. Denna information är privat och används endast för att föreslå filer till dig.

Lägga till filer i ditt valv

När du lägger till en fil eller mapp i ditt valv tas den bort från sin ursprungliga plats i Dropbox och läggs till i ditt valv. Om du lägger till en fil eller mapp i ditt valv från någon annanstans på datorn finns den kvar på sin ursprungliga plats och en kopia av den läggs till i valvet. 

Om du vill lägga till en Dropbox-fil eller mapp i ditt valv kan du flytta den precis som du brukar flytta filer eller mappar i Dropbox. Du kan också lägga till en fil eller mapp från Dropbox eller var som helst på din dator i ditt valv genom att följa instruktionerna nedan.

Anmärkningar:

Lägga till en fil eller mapp på dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Vault i din lista över filer och mappar.
 3. Ange PIN-koden.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Klicka på ett av följande:
  • Från Dropbox – klicka på en fil eller mapp och sedan på Välj
  • Från datorn (fil) – klicka på en fil och sedan på Öppna
  • Från datorn (mapp) – klicka på en mapp och sedan på Välj mapp (Windows) eller Ladda upp (Mac)
  • Ny mapp – skriv det nya mappnamnet, välj en plats och klicka på Skapa

Lägg till en fil eller mapp i Dropbox-klienten

Om du vill lägga till en fil eller mapp i ditt valv i Utforskaren/Finder drar eller kopierar du filen eller mappen till ditt valv.

Dela filer i valvet

Du kan ge filerna i valvet behörigheten Får visa på precis samma sätt som du delar vanliga filer i Dropbox. Alla du ger behörigheten Får visa till får visa och kommentera dina filer utan någon PIN-kod, men de får inte redigera dem. 

Ändra PIN-kod

Gör så här för att ändra PIN-kod:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Vault i fillistan.
 3. Ange PIN-koden.
 4. Klicka på fliken Inställningar.
 5. Klicka på Ställ in PIN-kod.
 6. Ange den gamla PIN-koden och den nya du vill använda. 
 7. Klicka på Spara.

Återställa PIN-kod

Om du vill återställa din PIN-kod öppnar du ditt valv från dropbox.com eller Dropbox-mappen i Utforskaren/Finder och klickar på Har du glömt din PIN-kod? för att återställa den med hjälp av lösenordet till ditt Dropbox-konto. 

Obs! Har lösenordet för ditt Dropbox-konto precis ändrats måste du vänta 48 timmar innan du kan återställa PIN-koden. 

Radera valvet

Om du tar bort ditt valv raderas filerna som du har lagrat i valvet permanent och kan inte återskapas. Gör så här för att radera valvet:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Allmänt.
 5. Klicka på ”...” (ellips) under Funktioner bredvid Vault.
 6. Klicka på Ta bort Vault.
 7. Klicka på Radera.
 8. Ange din PIN-kod och klicka på Radera .

Nergradera, uppgradera eller radera Dropbox-kontot

Nergraderar du ditt Dropbox-konto till Basic eller uppgraderar det till Professional blir valvet en vanlig mapp nästa gång du anger PIN-koden för att öppna valvet.

Raderar du Dropbox-kontot raderas även ditt valv.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!