Endre tillatelser for delt mappe

Hvis du deler en mappe med noen, kan du bestemme hvilke tillatelser de skal ha til mappen din. 

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvordan endre tillatelser for delte filer og mapper

Delte mapper

Du kan gi medlemmer av de delte mappene dine forskjellige tillatelser:

 • Redaktør: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan legge til, redigere eller sletter filer i den mappen.
 • Leser: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan se og kommentere på filene i en delt mappe, men ikke legge til, redigere eller slette filer.
 • Eier: Bare ett medlem kan være eieren av en mappe. Den som oppretter en delt mappe, utpekes automatisk til eier, så fremt ikke denne personen endrer eieren til en annen.

Delte filer

Medlemmer av delte filer kan bare vise filen. Du kan ikke gi redigeringstillatelser til medlemmer av en delt fil.

Angi tillatelser på dropbox.com

Hvis du er eier eller redaktør av en delt mappe, kan du endre mappens tillatelser. Hvis du er eieren av en delt fil, kan du legge til eller fjerne andre fra den filen.

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Filer.
 3. Naviger til filen eller mappen du er interessert i.
 4. Hold musepekeren over filen eller mappen, og klikk på Del.
 5. Ved siden av navnet til et medlem klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere, Kan vise eller Fjern.
  • Hvis du endrer tillatelser for en delt fil, har du bare muligheten til å fjerne et medlem.

Angi tillatelser på datamaskinen din

 1. Åpne Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk eller hold command+klikk på den delte mappen.
 3. Velg Del …
 4. Ved siden av navnet til et medlem klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere, Kan vise eller Fjern.
  • Hvis du endrer tillatelser for en delt fil, har du bare muligheten til å fjerne et medlem.
 5. Klikk på Del.

Angi tillatelser på telefonen eller nettbrettet

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Finn mappen du vil dele.
  • På Android: Trykk på nedoverpilen.
  • På iOS: Trykk på (ellipseikon) eller trykk på ant. medlemmer under navnet på den delte mappen.
 3. Trykk på Del.
 4. Ved siden av navnet til et medlem klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere, Kan vise eller Fjern.
 5. Hvis du endrer tillatelser for en delt fil, har du bare muligheten til å fjerne et medlem.
 6. Trykk på Send.

Hvordan kontrollere hvem som kan invitere noen til en delt mappe

Hvis du er eieren av en delt mappe, kan du hindre at redaktører i mappen inviterer andre til mappen.

Finn ut mer om roller i delte mapper.

Fra dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Filer.
 3. Naviger til eller søk etter den delte mappen du er interessert i.
 4. Klikk på Del.
 5. Klikk på tannhjulikonet.
 6. Velg hvordan du vil ha det i innstillingen Administrere tilgang: Velg hvem som kan legge til andre i denne mappen.
 7. Klikk Lagre.

Fra datamaskinen

 1. Åpne Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk eller hold command+klikk på den delte mappen.
 3. Velg Del …
 4. Klikk på Mappeinnstillinger …
 5. Velg det du foretrekker for innstillingen Hvem kan administrere medlemskap i denne mappen.
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Angi tillatelser på telefonen eller nettbrettet

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på «» (ellipse) ved siden av mappen du vil dele.
 3. Trykk på Administrer tilgang.
  • Android: Velg det du vil ha under Hvem kan administrere tilgang til denne mappen?
  • iOS: Trykk på Administrasjon, og foreta et valg under Hvem kan administrere tilgang?

Hvordan endre navn på en delt mappe

Du kan endre navn på eller flytte en delt mappe i Dropbox-skrivebordsappen eller på dropbox.com. I skrivebordsappen kan du endre navn på eller flytte en delt mappe på samme måte som en hvilken som helst annen mappe på harddisken. Hvis du endrer navn eller flytter en delt mappe, vil mappen fortsatt være delt.

Navneendringen eller flyttingen vises ikke på Dropbox-kontoene til andre medlemmer av den delte mappen. Delte mapper fungerer på denne måten for å unngå forvirring blant medlemmene av den delte mappen: Det er ingen som vil at mappene deres skal omorganiseres eller omdøpes uten at de vet om det. Hvis du er nødt til å endre navn på en delt mappe for alle medlemmene, leser du instruksjonene nedenfor.

Endre navn på en delt mappe for alle medlemmer

Hvis du vil endre navnet på en delt mappe for alle medlemmene dine, må du dele den som en ny delt mappe. Når du opprinnelig deler en mappe, er navnet til mappen det samme for alle medlemmene.

Følg disse trinnene for å endre navnet på en delt mappe:

 1. Opphev deling av mappen.
 2. Endre navn på mappen.
 3. Del mappen som har fått nytt navn, på nytt.

Dropbox Business-teammedlemmer: Hvordan begrense tilgangen til delte koblinger til medlemmer på teamet ditt

Dropbox Business-teammedlemmer kan velge om teammedlemmer kan dele filer med noen som ikke er på teamet. Du kan endre denne innstillingen for bestemte mapper:

Fra dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Filer.
 3. Naviger til eller søk etter den delte mappen du er interessert i.
 4. Klikk på Del.
 5. Klikk på tannhjulikonet.
 6. SlåKoblingsbegrensninger av eller på.
 7. Klikk på Lagre.

Fra datamaskinen

 1. Åpne Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk eller hold command+klikk på den delte mappen.
 3. Velg Del …
 4. Klikk på Mappeinnstillinger …
 5. Velg alternativer for innstillingen Godta at koblinger kan deles med personer utenfor denne mappen?
 6. Klikk på Lagre innstillinger.

Roller og tillatelser for medlemmer av en delt mappe

Medlemmer av en delt mappe kan ha tre mulige roller: leser, redaktør eller eier.

 

Eier

Redaktør

Leser

Filhandlinger

 

 

 

se mappeinnhold

se medlemmene av de delte mappene og rollene deres

Kommenter på filer i mappen

*

redigere mappeinnhold

Medlemshandlinger

 

 

 

invitere og fjerne medlemmer

*

endre rollen til andre medlemmer

*

avbryte invitasjoner og invitere medlemmer på nytt

*

sende e-post til medlemmer

Gjør et annet medlem til eier

forlate mappen

Bestem hvem som kan inviteres til mappen

Bestem hvem som kan administrere medlemskap i mappen

Flytt delte mapper i teammapper

Mappehandlinger

 

 

 

Oppheve deling av mappen

Obs! * (asterisk) betyr at dette er standardinnstillingen for delte mapper. Eieren av en delt mappe kan endre denne innstillingen.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!