Hvordan administrere Dropbox-delingstillatelser

Hvis du deler en mappe med noen, kan du bestemme hvilke tillatelser de skal ha for tilgang til mappen din. Medlemmer av en delt mappe kan ha én av tre roller: eier, redigerer eller leser.

 • Eier: Bare ett medlem kan være eieren av en mappe. Den som oppretter en delt mappe, utpekes automatisk til eier, så fremt ikke denne personen endrer eieren til en annen.
 • Redigerer: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan legge til, redigere eller slette filer i den mappen.
 • Leser: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan se og kommentere på filene i en delt mappe, men ikke legge til, redigere eller slette filer.

Finn ut mer om roller og tillatelser for medlemmer av en delt mappe.

Bruker du ikke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør administrering av filtillatelser enkelt.

Endre et medlems tilgang til en delt mappe

På dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over mappen du vil endre, og klikk på deleikonet (rektangel med oppoverpil).
 3. Klikk på[x] personer har tilgang.
 4. Klikk på rullegardinlisten ved siden av medlemmet du vil endre.
 5. Velg Kan redigere eller Kan vise.

I Dropbox-skrivebordsprogrammet:

 1. Åpne Dropbox-mappen i Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Høyreklikk på eller trykk på command og klikk på den mappen du vil endre.
 3. Klikk på Del …
 4. Klikk på rullegardinlisten ved siden av medlemmet du vil endre.
 5. Velg Kan redigere eller Kan vise.

I Dropbox-mobilappen

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (vertikale prikker) på Android eller «» (horisontale prikker) på iPhone/iPad ved siden av mappen du vil endre.
 3. Trykk på Mappeinnstillinger.
 4. Trykk på området nedenfor [x] medlemmer.
 5. Trykk på navnet til medlemmet du vil endre.
 6. Trykk på Tilgang.
 7. Trykk på Kan redigere eller Kan vise.

Hindre medlemmer i å invitere andre personer til en delt mappe

Hvis du er eieren av en delt mappe, kan du forhindre medlemmer fra å invitere andre personer til mappen.

På dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Hold musepekeren over mappen du vil administrere, og klikk på deleikonet (rektangel med oppoverpil).
 3. Klikk på ikonet for innstillinger (tannhjulet).
 4. Velg innstillingene du vil ha ved hjelp av rullegardinen ved siden av Administrer tilgang.
 5. Klikk Lagre.

I Dropbox-skrivebordsprogrammet:

 1. Åpne Dropbox-mappen i Filutforsker (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Høyreklikk på eller trykk på epletasten og klikk på den mappen du vil administrere.
 3. Klikk på Del …
 4. Klikk på ikonet for innstillinger (tannhjulet).
 5. Velg innstillingene du vil ha ved hjelp av rullegardinen ved siden av Administrer tilgang.
 6. Klikk Lagre.

I Dropbox-mobilappen

 1. Åpne Dropbox-mobilappen.
 2. Trykk på «» (vertikale prikker) på Android eller «» (horisontale prikker) på iPhone/iPad ved siden av mappen du vil administrere.
 3. Trykk på Mappeinnstillinger.
 4. Trykk på Administrasjon.
 5. Trykk på Kun eieren.

Roller og tillatelser for medlemmer av en delt mappe

Medlemmer av en delt mappe kan ha én av tre roller: eier, redigerer eller leser.

Merk: Tillatelsene i tabellen nedenfor kan variere for brukere i et Dropbox Business-team, ettersom administratorene kan endre delingsinnstillingene for teamet.

 

Eier

Redaktør

Leser

Aktiviteter i filer og mapper

 

 

 

Se mappemedlemmer og rollene deres

se mappeinnhold

redigere mappeinnhold

Kommenter på filer i mapper

*

Opphev deling av mappe

Medlemshandlinger

 

 

 

invitere og fjerne medlemmer

*†

avbryte invitasjoner og invitere medlemmer på nytt

*

Bestem hvem som kan inviteres til mappen

Bestem hvem som kan administrere medlemskap
i mappen

Gjør et annet medlem til eier

endre rollen til andre medlemmer

*

sende e-post til medlemmer

Flytt en delt mappe til en teammappe

forlate mappen

*Dette er standardinnstillingen for delte mapper. Eieren av en delt mappe kan endre denne innstillingen.

†Hvis en delt mappe opprettes i et Dropbox Business-team, kan kun medlemmer av det aktuelle teamet invitere og fjerne medlemmer.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!