Administrere Dropbox-delingstillatelser

Hvis du deler en mappe med noen, kan du bestemme hvilke tillatelser de skal ha til mappen din. Medlemmer av en delt mappe kan ha én av tre roller: redaktør, leser eller eier.

 • Redaktør: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan legge til, redigere eller sletter filer i den mappen.
 • Leser: Alle medlemmer du gir denne tillatelsen til, kan se og kommentere på filene i en delt mappe, men ikke legge til, redigere eller slette filer.
 • Eier: Bare ett medlem kan være eieren av en mappe. Den som oppretter en delt mappe, utpekes automatisk til eier, så fremt ikke denne personen endrer eieren til en annen.

Finn ut mer om roller og tillatelser for medlemmer av en delt mappe.

Bruker du ikke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør administrering av filtillatelser enkelt.

Hvordan endre et medlems tilgang til en delt mappe

Hvis du vil endre et medlems tilgangstillatelser, følger du instruksjonene for enheten din nedenfor.

På dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på filen eller mappen og klikk på del-ikonet (person).
 4. Klikk på[x] personer har tilgang.
 5. Velg navnet til medlemmet du vil redigere. 
 6. Ved siden av navnet til det medlemmet klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere eller Kan vise.

Med Dropbox-skrivebordsprogrammet:

 1. Høyreklikk på den delte mappen.
 2. Klikk på Del …
 3. Velg navnet til medlemmet du vil redigere. 
 4. Ved siden av navnet til det medlemmet klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere eller Kan vise.

På mobilen eller nettbrettet:

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Finn mappen du vil dele.
  • På Android: Trykk på nedoverpilen.
  • På iOS: Trykk på «» (ellipse) eller trykk på ant. medlemmer under navnet til den delte mappen.
 3. Trykk på Del.
 4. Ved siden av navnet til et medlem klikker du på rullegardinmenyen og velger Kan redigere, Kan vise eller Fjern.
 5. Hvis du endrer tillatelser for en delt fil, har du bare muligheten til å fjerne et medlem.
 6. Trykk på Send.

Hvordan hindre medlemmer i å invitere andre personer til en delt mappe

Hvis du er eieren av en delt mappe, kan du forhindre medlemmer fra å invitere andre personer til mappen. Dette gjør du ved å følge instruksjonene for enheten din nedenfor.

På dropbox.com

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet på mappen og klikk på del-ikonet (person).
 4. Klikk på ikonet for innstillinger (tannhjulet).
 5. Velg innstillingene du vil ha ved hjelp av rullegardinen ved siden av Administrer tilgang.
 6. Klikk Lagre.

Med Dropbox-skrivebordsprogrammet:

 1. Åpne Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk eller hold command+klikk på den delte mappen.
 3. Velg Del …
 4. Klikk på ikonet for innstillinger (tannhjulet).
 5. Velg innstillingene du vil ha ved hjelp av rullegardinen ved siden av Administrer tilgang.
 6. Klikk Lagre.

På mobilen eller nettbrettet:

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på «» (ellipse) ved siden av mappen du vil dele.
 3. Trykk på Administrer tilgang.
  • Android: Velg det du vil ha under Hvem kan administrere tilgang til denne mappen?
  • iOS: Trykk på Administrasjon, og foreta et valg under Hvem kan administrere tilgang?

Roller og tillatelser for medlemmer av en delt mappe

Medlemmer av en delt mappe kan ha tre mulige roller: leser, redaktør eller eier.

Merk: Tillatelsene i tabellen nedenfor kan variere for brukere i et Dropbox Business-team, ettersom administratorene kan endre delingsinnstillingene for teamet.

 

Eier

Redaktør

Leser

Filhandlinger

 

 

 

se mappeinnhold

se medlemmene av de delte mappene og rollene deres

Kommenter på filer i mappen

*

redigere mappeinnhold

Medlemshandlinger

 

 

 

invitere og fjerne medlemmer

*†

endre rollen til andre medlemmer

*

avbryte invitasjoner og invitere medlemmer på nytt

*

sende e-post til medlemmer

Gjør et annet medlem til eier

forlate mappen

Bestem hvem som kan inviteres til mappen

Bestem hvem som kan administrere medlemskap i mappen

Flytt delte mapper i teammapper

Mappehandlinger

 

 

 

Oppheve deling av mappen

*Dette er standardinnstillingen for delte mapper. Eieren av en delt mappe kan endre denne innstillingen.

†Hvis en delt mappe opprettes i et Dropbox Business-team, kan kun medlemmer av det aktuelle teamet invitere og fjerne medlemmer.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!