Hvordan bruke Dropbox-funksjonen smart synkronisering

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for Dropbox-kunder som har Plus-, Family-, Professional- eller Business-abonnement.

Dropbox Business-teamadministratorer kan administrere innstillinger for Dropbox-funksjonen smart synkronisering for teamene sine.

Smart synkronisering er en funksjon i Dropbox-skrivebordsprogrammet som gir filer status som kun på nett, slik at du kan spare harddiskplass på datamaskinen. Du kan velge hvilke filer du vil gjøre til kun på nett eller la automatisk smart synkronisering velge for deg.

Obs! Innstillingene du velger for Smart synkronisering, gjelder bare for den aktuelle datamaskinen og påvirker ikke andre datamaskiner du bruker med Dropbox.

Gjør at en fil eller mappe lagres kun på nett eller lokalt

Obs! Du må installere Dropbox-skrivebordsprogrammet for å bruke smart synkronisering. 

Slik gjør du en lagringsstatusen til en fil eller mappe til kun på nett ved å bruke smart synkronisering.

 1. Åpne filutforsker (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Åpne Dropbox-mappen.
 3. Høyreklikk på filen eller mappen du vil endre til kun på nett.
 4. Før pekeren over Smart synkronisering.
 5. Klikk på Kun på nett. Hvis du vil lagre filen på datamaskinens harddisk igjen, klikker du på Lokalt.

Ikon for innhold kun på nett Forklaring på Kun på nett 

Hvis du gjør en fil eller mappe til kun på nett, fjernes den fra harddisken slik at den bare er lagret på kontoen din på dropbox.com. Du kan fortsatt se filen eller mappen på datamaskinen, men dette er bare en plassholder. Du må være tilkoblet Internett for å åpne den. Hvis du åpner filen, får den lagringsstatusen «lokalt» og lagres på datamaskinens harddisk. Hvis du flytter, sletter eller gir den et nytt navn på datamaskinen, selv når du er frakoblet, gjenspeiles disse endringene på dropbox.com når enheten din er på nett igjen.

Smart synkronisering og selektiv synkronisering

Selektiv synkronisering hjelper deg også med å spare harddiskplass ved å fjerne filer fra harddisken slik at de kun lagres på dropbox.com. Du vil imidlertid ikke være i stand til å se disse filene eller mappene på datamaskinen, og det finnes ikke noe automatisk alternativ for selektiv synkronisering.

Automatisk smart synkronisering

Du kan slå på automatisk smart synkronisering slik at filer du ikke åpner fra datamaskinen på noen få måneder, automatisk gjøres til kun på nett, og nye filer du legger på dropbox.com, gjøres til kun på nett som standard.

Slik slår du på automatisk smart synkronisering:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Synkroniser-fanen.
 3. Under Spar harddiskplass automatisk, velger du På.

Hvis du ikke åpner en fil eller mappe fra datamaskinen på noen få måneder, gjøres den til kun på nett for å spare plass på harddisken din. Hvis et program på datamaskinen har behov for at en fil skal lagres lokalt for å fungere slik det skal, gir automatisk smart synkronisering filen midlertidig lagringsstatus som Lokalt og gjør den til kun på nett igjen senere.

Gjør filer som er lagt til på nett til kun på nett som standard.

Du kan gjøre alle filer du legger til på dropbox.com til kun på nett som standard, på to forskjellige måter:

 • Slå på automatisk smart synkronisering. (Instruksjoner ovenfor).
 • Endre denne innstillingen i henhold til egne preferanser. Slik gjør du det:
 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Klikk på Synkroniser-fanen.
 3. Klikk på nedtrekksmenyen ved siden av Standard for filer som legges til på nett, og klikk på Kun på nett.
  • Hvis automatisk smart synkronisering er på, kan du ikke velge dette alternativet fordi filene dine allerede har kun på nett som standard.

Hvorfor filer som er kun på nett kan bruke litt plass

Filer som er kun på nett bruker litt plass på harddisken din fordi plassholderen trenger plass til å lagre filnavnet og snarveien til dropbox.com, men de bruker mye mindre plass enn hva selve filen ville gjort. 

Obs! På Mac kan filer som er kun på nett se ut til å bruke plass på harddisken. Dette fikser du ved å følge instruksjonene i «Konfigurer filer som er kun på nett til null 'logisk' størrelse» i denne artikkelen.

Systemkrav for smart synkronisering

Mac: OS X Mavericks (10.9)

Windows: 7 og nyere

Obs! Du kan ikke bruke smart synkronisering på en mobil enhet, men du kan konfigurere Dropbox-filene dine til å åpne på den mobile enheten mens du er frakoblet.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!