Hvordan bruke Avansert team- og innholdskontroll

Oppdatert Oct 17, 2023

Tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll er tilgjengelig for Dropbox Advanced- og Dropbox Enterprise-kunder via salgsteamet hos Dropbox. Hvis du er kontoadministrator for et Dropbox-team og ønsker å lære mer om dette tillegget, kan du kontakte kunderepresentanten du er tildelt.

Med tillegget Avansert team- og innholdskontroll, som kommer fra BetterCloud, kan administratorer trygt distribuere, administrere og styre Dropbox-teamkontoene sine med ett enkelt administrasjonsverktøy for driften.

Administratorer kan for eksempel bruke dette tilleggsprogrammet til følgende:

 • Beskytte dataene sine ved å skanne etter sensitivt innhold 
 • Automatisere tilpasning til selskapets spesifikke sikkerhetsstandarder på detaljnivå
 • Få innsyn i teamaktivitet og lage omfattende rapporter
 • Effektivisere tilpassede arbeidsflyter og igangsetting og fjerning av brukere

I denne artikkelen tas administratorer gjennom trinnene for å installere og bruke tilleggsprogrammet for Dropbox-teamkontoene sine.

highlighter icon

Obs! Funksjonene i dette tilleggsprogrammet er ikke tilgjengelige for Dropbox Replay.

Funksjoner inkludert

Databeskyttelse                                                                

 • Opprette varsler for interne og eksterne trusler                                    
 • Oppdage og beskytte sensitive data når dataene lastes opp                         
 • Søke etter og beskytte sensitiv informasjon i eksisterende innhold                   
 • Hindre uautorisert deling av filer og mapper                                  
 • Opprette tilpassede utbedringsarbeidsflyter                                                

Innsikt og kontroll                                                               

 • Søke og føre tilsyn med alt innhold og alle tillatelser i én enkelt visning                      
 • Gjennomføre flere samtidige handlinger på filer og mapper på tvers av hele teamet                      

Håndtering av brukers livssyklus                                                          

 • Håndheve tjenesteforespørselprosesser med varsler og arbeidsflyter for Kontoinnhenting
 • Gi brukere tilgang til relevant innhold basert på gruppe, hierarki og rolle        
 • Konfigurere tilpassede arbeidsflyter for offboarding som speiler prosessene dine   

Installere og integrere tilleggsprogrammet

Hvis du vil installere tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll og integrere det med Dropbox, følger du trinnene for pålogging og installasjon i BetterCloud-hjelpesenteret.

Konfigurere varsler

Med varsler kan administratorer overvåke sikkerhetsproblemer i sanntid og unngå datasikkerhetsproblemer. Gå til følgende koblinger for en full oversikt over hvordan du konfigurerer varsler:

Vis denne artikkelen for å se alle tilgjengelige Dropbox-varsler.

«Fil delt eksternt»-varsel

Varslene Fil delt eksternt og Mappe delt eksternt sier fra om at en Dropbox-fil eller -mappe er delt direkte med en bruker utenfor Dropbox-teamet. Administratorer kan også skanne filer delt eksternt for sensitivt innhold. Finn ut hvordan du konfigurerer Filer delt eksternt-varselet.

highlighter icon

Merk: Det er ikke mulig å slå av ekstern deling for Dropbox Replay.

«Sensitive data skannet»-varsel

Varselet for Sensitive data skannet vises når domenets filer inneholder sensitive data, og dette varselet kan utløse en automatisk utbedringsarbeidsflyt. Finn ut hvordan du konfigurerer «Sensitive data skannet»-varselet.

highlighter icon

Obs! Dette varselet skanner bare innhold som er opprettet etter at tilleggsprogrammet er konfigurert. Administratorer kan bruke «Utvalgte skanninger» og «Filtilsyn» til å skanne eldre innhold.

Bygge automatiserte arbeidsflyter

Med arbeidsflyter kan administratorer automatisere handlinger på tvers av en Dropbox-teamkonto ved å bruke «if, then»-logikken. I Workflow Manager kan administratorer se og kontrollere alle arbeidsflyter på ett sted. Gå til følgende koblinger for en full oversikt over hvordan du bygger arbeidsflyter:

Kontoinnhenting-arbeidsflyt

Administratorer kan motta et varsel når teammedlemmer skal overføre sin private Dropbox-konto til Dropbox-teamkontoen. Dette varselet kan brukes for å sikre at innstillingene for teammedlemmer er i samsvar med sikkerhetsreglene. Finn ut hvordan du bygger arbeidsflyten for kontoinnhenting.

highlighter icon

Merk: Funksjonene Kontoinnhenting og Alle brukere-innhenting er kun tilgjengelig for Dropbox Enterprise-team.

Igangsetting og fjerning av brukere (ansatte)

Arbeidsflyter for onboarding kan automatisk legge til nye teammedlemmer i alle nødvendige grupper og mapper. Arbeidsflyter for offboarding kan raskt blokkere medlemmers tilgang til sensitive data og slette dem fra tilkoblede enheter hvis de forlater et Dropbox-team eller bytter rolle. Gå til følgende koblinger for å finne ut hvordan du bygger arbeidsflyter for onboarding og offboarding:

Skann innhold

Administratorer kan skanne både nytt og eksisterende innhold i Dropbox-teamet for å finne og unngå datasikkerhetsproblemer og gjøre sikkerhetssjekker. Finn ut hvordan du skanner innholdet i Dropbox-teamet ditt.

Ha tilsyn med resultatene

Administratorer kan utføre tilsyn fra innholdsskanninger med tilpassede betingelser. Finn ut hvordan du reviderer resultatene av innholdsskanningen.

Aktiver en arbeidsflyt fra en «Gå videre»-retningslinje

Når et varsel om innholdsskanning er publisert, kan det brukes som en arbeidsflythendelse. Finn ut hvordan du utløser en arbeidsflyt fra en Gå videre-retningslinje.

Gjør tiltak for filer som bryter med en skanning eller samsvar med retningslinje

Administratorer kan gjennomføre tilpassede handlinger mot filer som bryter med en retningslinje de konfigurert. Gå til følgende koblinger for å finne ut hvordan du iverksetter tiltak med hensyn til filer som ikke er i samsvar med retningslinjer:

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på