Hvordan bruke Avansert team- og innholdskontroll

Tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll er tilgjengelig for Dropbox Business Advanced- og Dropbox Business Enterprise-kunder via salgsteamet hos Dropbox. Hvis du er administrator for et Dropbox Business-team og ønsker å lære mer om dette tillegget, kan du kontakte kunderepresentanten du er tildelt.

Tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll, som kommer fra BetterCloud, lar administratorer sikkert distribuere, administrere og styre Dropbox Business-teamene sine med ett enkelt driftsadministrasjonsverktøy.

Administratorer kan for eksempel bruke dette tilleggsprogrammet til følgende:

 • Beskytte dataene sine ved å skanne etter sensitivt innhold 
 • Automatisere tilpasning til selskapets spesifikke sikkerhetsstandarder på detaljnivå
 • Få innsyn i teamaktivitet og lage omfattende rapporter
 • Effektivisere tilpassede arbeidsflyter og igangsetting og fjerning av brukere

Denne artikkelen leder administratorer gjennom trinnene for å installere og bruke tilleggsprogrammet for Dropbox Business-teamene deres.

Installere og integrere tilleggsprogrammet

Hvis du vil installere tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll og integrere det med Dropbox, følger du trinnene for pålogging og installasjon i BetterCloud-hjelpesenteret.

Konfigurere varsler

Med varsler kan administratorer overvåke sikkerhetsproblemer i sanntid og unngå datasikkerhetsproblemer. Gå til følgende koblinger for en full oversikt over hvordan du konfigurerer varsler:

Vis denne artikkelen for å se alle tilgjengelige Dropbox-varsler.

«Fil delt eksternt»-varsel

«Fil delt eksternt» og «Mappe delt eksternt» er varsler som varsler deg om at en Dropbox-fil eller -mappe er delt direkte med en bruker utenfor Dropbox-teamet. Administratorer kan også skanne eksternt delte filer for sensitivt innhold. Finn ut hvordan du konfigurerer «Filer delt eksternt»-varselet.

«Sensitive data skannet»-varsel

Varslingen «Sensitive data skannet» varsler deg når domenets filer inneholder sensitive data, og dette varselet kan utløse en automatisk korreksjonsarbeidsflyt. Finn ut hvordan du konfigurerer «Sensitive data skannet»-varselet.

Merk: Dette varselet skanner bare innhold som er opprettet etter at tilleggsprogrammet er satt opp. Administratorer kan bruke «Utvalgte skanninger» og «Filtilsyn» til å skanne eldre innhold.

Bygge automatiserte arbeidsflyter

Med arbeidsflyter kan administratorer automatisere handlinger på tvers av et Dropbox Business-team, ved å bruke «if, then»-logikken. I «Workflow Manager» kan administratorer vise og kontrollere alle arbeidsflyter på ett sted. Gå til følgende koblinger for en full oversikt over hvordan du bygger arbeidsflyter:

Kontoinnhenting-arbeidsflyt

Administratorer kan motta et varsel når teammedlemmer har valgt å overføre sin uavhengige Dropbox-konto til Dropbox Business-teamet. Dette varselet kan brukes for å sikre at innstillingene for teammedlemmer er i samsvar med sikkerhetsreglene. Finn ut hvordan du bygger «Konto innhentet»-arbeidsflyten.

Obs! «Kontoinnhenting» eller «Innhenting av alle brukere»-funksjonen er kun tilgjengelig for Dropbox Business Enterprise-team.

Igangsetting og fjerning av brukere (ansatte)

Igangsettingsarbeidsflyter kan automatisk legge til nye teammedlemmer i alle nødvendige grupper og mapper. Fjerningsarbeidsflyter kan raskt blokkere tilgang til sensitive data og slette dem fra tilkoblede enheter når noen forlater et Dropbox Business-team eller bytter rolle. Gå til følgende koblinger for å finne ut hvordan du bygger igangsetting- og fjerningsarbeidsflyter:

Skann innhold

Administratorer kan skanne både nytt og eksisterende innhold i Dropbox Business-teamet for å finne og unngå datasikkerhetsproblemer og kontrollere om sikkerheten er i samsvar. Gå til denne artikkelen for å finne ut hvordan du skanner innholdet i Dropbox Business-teamet.

Merk: Administratorer kan også konfigurere «Sensitive data skannet»-varselet.

Ha tilsyn med resultatene

Administratorer kan utføre tilsyn fra innholdsskanninger med tilpassede betingelser. Gå til denne artikkelen for å finne ut hvordan du utfører tilsyn på resultatet fra skanningen av innholdet.

Aktiver en arbeidsflyt fra en «Gå videre»-retningslinje

Når et varsel om innholdsskanning er publisert, kan det brukes som en arbeidsflythendelse. Gå til denne artikkelen for å finne ut hvordan du aktiverer en arbeidsflyt fra en «Gå videre»-retningslinje.

Gjør tiltak for filer som bryter med en skanning eller samsvar med retningslinje

Administratorer kan gjennomføre tilpassede handlinger mot filer som bryter med en retningslinje de konfigurert. Gå til følgende koblinger for å finne ut hvordan du iverksetter tiltak med hensyn til filer som ikke er i samsvar med retningslinjer:

Funksjoner for tilleggsprogrammet Avansert team- og innholdskontroll

Databeskyttelse                                                                

 • Opprette varsler for interne og eksterne trusler                                    
 • Oppdage og beskytte sensitive data når dataene lastes opp                         
 • Søke etter og beskytte sensitiv informasjon i eksisterende innhold                   
 • Hindre uautorisert deling av filer og mapper                                  
 • Opprette tilpassede korreksjonsarbeidsflyter                                                

Innsikt og kontroll                                                               

 • Søke og føre tilsyn med alt innhold og alle tillatelser i én enkelt visning                      
 • Gjennomføre flere samtidige handlinger på filer og mapper på tvers av hele teamet                      

Håndtering av brukers livssyklus                                                          

 • Håndheve tjenesteforespørselprosesser med varsler og arbeidsflyter for Kontoinnhenting
 • Gi brukere tilgang til relevant innhold basert på gruppe, hierarki og rolle         
 • Konfigurere tilpassede fjerningsarbeidsflyter som speiler prosessene dine                     
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!