Så här använder du Avancerad styrning av team och material

Uppdaterat Oct 18, 2023

Tillägget Avancerad styrning av team och material är tillgängligt för kunder med Dropbox Advanced och Enterprise genom Dropbox-säljteamet. Är du administratör för ett Dropbox-teamkonto och vill veta mer om tillägget kontktar du din chef för kundframgångar.

Tillägget Avancerad styrning av team och material från BetterCloud gör det möjligt för administratörer att komma igång med, hantera och styra sina Dropbox-teamkonton med ett verktyg för drifthantering.

Administratörer kan till exempel använda tillägget för att göra följande:

 • Skydda sina data genom att söka efter känsligt innehåll
 • Automatisera anpassningen till ett företags specifika säkerhetsstandarder i detalj
 • Få insyn i teamaktivitet och skapa omfattande rapporter
 • Förenkla anpassningsbara arbetsflöden samt tillägg och borttagning av anställda

Denna artikel leder administratörer genom stegen för att installera och använda tillägget för sina Dropbox-teamkonton.

highlighter icon

Obs! Funktionerna i det här tillägget är inte tillgängliga för Dropbox Replay.

Följande funktioner ingår

Dataskydd                                                                

 • Skapa varningar om interna och externa hot                                    
 • Upptäck och skydda känslig information medan den laddas upp                         
 • Sök efter och skydda mot känslig information i befintligt innehåll                   
 • Förhindra oauktoriserad delning till filer och mappar                                  
 • Skapa anpassade korrigeringsarbetsflöden                                                 

Synlighet och kontroll                                                               

 • Sök efter och granska allt innehåll och alla behörigheter i en och samma vy                      
 • Utför massåtgärder på filer och mappar för hela teamet                       

Hantering av användarlivscykel                                                          

 • Tvinga serviceförfrågningsprocesser med aviseringar och arbetsflöden för Kontotillägg 
 • Ge användarna åtkomst till relevant material baserat på grupp, hierarki och roll       
 • Konfigurera anpassade arbetsflöden som återspeglar dina processer  

Installera och integrera tillägget

Följ stegen för inloggning och installation i BetterClouds hjälpcenter om du vill installera tillägget Avancerad styrning av team och material samt integrera det med Dropbox.

Konfigurera varningar

Med varningar kan administratörer övervaka säkerhetsproblem i realtid och undvika datasårbarheter. Gå till följande länkar för en fullständig översikt över hur man ställer in varningar:

Gå till den här artikeln för att se alla tillgängliga Dropbox-varningar.

Varning för fil har delats externt

Du får varningarna Fil har delats externt och Mapp har delats externt när en Dropbox-fil eller -mapp delas direkt med en användare utanför Dropbox-teamet. Administratörer kan också skanna externt delade filer med avseende på känsligt innehåll. Läs om hur du konfigurerar varningen Filer har delats externt.

highlighter icon

Obs! Det går inte att stänga av extern delning för Dropbox Replay.

Varning för känsliga data har skannats

Du får varningen Känsliga data har skannats om filerna i din domän innehåller känsliga data och kan utlösa ett automatiserat arbetsflöde för korrigering. Läs om hur du ställer in varningen Känsliga data har skannats.

highlighter icon

Obs! Den här varningen skannar bara material som skapats efter att tillägget har konfigurerats. Administratörer kan använda Välj skanningar och filgranskningsloggar för att skanna tidigare material.

Bygg automatiserade arbetsflöden

Med arbetsflöden kan administratörer automatisera åtgärder för ett helt Dropbox-teamkonto genom att använda om-så-logik. I Arbetsflödeshanteraren kan administratörer se och styra alla arbetsflöden på en och samma plats. Gå till följande länkar för en fullständig översikt över hur man bygger arbetsflöden:

Arbetsflödet Kontotillägg

Administratörer kan få en varning när teammedlemmar har valts ut för att överföra sina fristående Dropbox-konton till sitt Dropbox-teamkonto. Denna varning kan användas för att säkerställa att teammedlemmens inställningar överensstämmer med säkerhetspolicyn. Läs om hur du bygger arbetsflödet Kontotillägg.

highlighter icon

Obs! Funktionen Kontotillägg eller Användartillägg finns endast tillgänglig för Dropbox Enterprise-team.

Lägg till och ta bort anställda

Arbetsflöden för att lägga till anställda kan automatiskt lägga till nya teammedlemmar i alla grupper och mappar. Arbetsflöden för att ta bort anställda kan snabbt begränsa användares åtkomst till känsliga data och radera dem från kopplade enheter när någon lämnar ett Dropbox-team eller byter roll. Gå till följande länkar för mer information om hur man bygger arbetsflöden för on- och offboarding:

Skanna innehåll

Administratörer kan skanna både nytt och befintligt material i sina Dropbox-team för att hitta och förebygga sårbarheter i data och kontrollera säkerhetsefterlevnad. Läs om hur du skannar innehållet i ditt Dropbox-team.

Granska resultaten

Administratörer kan granska sina materialskanningar med hjälp av anpassad logik. Läs om hur du granskar resultaten från din materialskanning.

Aktivera ett arbetsflöde från en Fortsätt-policy

När en varning om materialskanning har publicerats kan detta användas som en arbetsflödeshändelse. Läs om hur du aktiverar ett arbetsflöde från en Fortsätt-policy.

Vidta åtgärder för filer som bryter mot en skanning eller policy

Administratörer kan vidta anpassningsbara åtgärder mot filer som bryter mot en policy de har upprättat. Gå till följande länkar för mer information om hur man vidtar åtgärder mot filöverträdelser:

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp