Korzystanie z zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości

Zaktualizowano Oct 18, 2023

Dodatek zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości dla Dropbox jest dostępny dla klientów Dropbox Advanced i Enterprise za pośrednictwem zespołu sprzedaży Dropbox. Jeśli jesteś administratorem konta zespołu Dropbox i chcesz dowiedzieć się więcej o tym dodatku, skontaktuj się ze swoim opiekunem ds. wdrożenia.

Dodatek zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości obsługiwany przez BetterCloud pozwala administratorom bezpiecznie wdrażać konta zespołów Dropbox oraz nimi zarządzać i administrować za pomocą jednego narzędzia do zarządzania operacjami.

Na przykład administratorzy mogą użyć tego dodatku do:

 • chronienia danych poprzez skanowania pod kątem wrażliwej zawartości 
 • automatyzowania dostosowania do określonych standardów bezpieczeństwa firmy na poziomie szczegółowym
 • wglądu w działalność zespołu i tworzenia kompleksowych raportów
 • usprawnienia dostosowywanych przepływów pracy oraz wdrażania i usuwania pracowników

Ten artykuł zawiera instrukcje dla administratorów dotyczące instalacji oraz korzystania z dodatku na kontach zespołów Dropbox.

highlight icon

Uwaga: funkcje tego dodatku nie są dostępne w Dropbox Replay.

Dostępne funkcje

Ochrona danych                                                                

 • Tworzenie alertów związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami                                   
 • Wykrywanie i ochrona wrażliwych informacji w momencie ich ładowania                         
 • Wyszukiwanie i ochrona wrażliwych informacji w istniejącej zawartości                   
 • Zapobieganie nieautoryzowanemu udostępnianiu plików i folderów                                  
 • Tworzenie własnych przepływów zapobiegawczych                                                

Widoczność i kontrola                                                               

 • Wyszukiwanie i audytowanie całej zawartości i uprawnień w jednym widoku                      
 • Podejmowanie działań masowych na plikach i folderach w całym zespole                      

Zarządzanie cyklem życia użytkownika                                                          

 • Egzekwowanie procesów zgłoszeń serwisowych za pomocą powiadomień o przechwytywaniu kont i przepływów pracy przechwytywania kont 
 • Przyznawanie użytkownikom dostępu do odpowiedniej zawartości na podstawie grupy, hierarchii i roli        
 • Konfigurowanie niestandardowych przepływów pracy odzwierciedlających Twoje procesy  

Instalowanie i integracja dodatku

Aby zainstalować dodatek Zaawansowana kontrola zespołu i zawartości oraz zintegrować go z Dropbox, wykonaj kroki dotyczące logowania i instalacji w centrum pomocy BetterCloud.

Konfigurowanie alertów

Dzięki alertom administratorzy mogą monitorować problemy bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i unikać narażania danych. Odwiedź poniższe łącza, aby uzyskać pełny przegląd konfiguracji alertów:

Przeczytaj ten artykuł, aby zobaczyć wszystkie dostępne alerty Dropbox.

Alert „Plik udostępniony na zewnątrz”

Alerty Plik udostępniony na zewnątrz i Folder udostępniony na zewnątrz powiadamiają Cię, gdy dowolny plik lub folder Dropbox jest udostępniany bezpośrednio użytkownikowi spoza zespołu Dropbox. Administratorzy mogą również skanować pliki udostępnione na zewnątrz pod kątem wrażliwej zawartości. Dowiedz się, jak skonfigurować alert „Pliki udostępniane na zewnątrz”.

highlight icon

Uwaga: nie można wyłączyć udostępniania na zewnątrz w Dropbox Replay.

Alert „Wykryto wrażliwe dane”

Alert Wykryto wrażliwe dane powiadamia Cię, gdy pliki w Twojej domenie zawierają poufne dane i może uruchomić automatyczny proces zapobiegawczy. Dowiedz się, jak skonfigurować alert „Wykryto wrażliwe dane”.

highlight icon

Uwaga: ten alert skanuje tylko zawartość utworzoną po skonfigurowaniu dodatku. Administratorzy mogą używać opcji „Wybierz skany” i „Audyty pliku”, aby skanować starszą zawartość.

Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy

Przepływy pracy umożliwiają administratorom automatyzację działań na koncie zespołu Dropbox przy użyciu logiki „if, then”. W menedżerze przepływów administratorzy mogą przeglądać i kontrolować wszystkie przepływy pracy w jednym miejscu. Odwiedź poniższe łącza, aby uzyskać pełny przegląd tworzenia przepływów pracy:

Przepływ pracy przechwytywania kont

Administratorzy mogą otrzymać alert, gdy członkowie zespołu zostaną wybrani do migracji swojego niezależnego konta Dropbox do konta zespołu Dropbox. Tego alertu można użyć w celu zapewnienia zgodności ustawień członków zespołu z zasadami bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak utworzyć przepływ pracy przechwytywania kont.

highlight icon

Uwaga: funkcja Przechwytywanie kont lub Przechwytywanie wszystkich użytkowników jest dostępna tylko w zespołach Dropbox Enterprise.

Wdrażanie i usuwanie pracowników

Przepływy pracy wdrażania mogą automatycznie dodawać nowych członków zespołu do wszystkich wymaganych grup i folderów. Przepływy pracy usuwania mogą szybko ograniczyć użytkownikom dostęp do poufnych danych i usunąć je z połączonych urządzeń, gdy ktoś opuści zespół Dropbox lub zmieni rolę. Odwiedź poniższe łącza, aby dowiedzieć się, jak tworzyć przepływy pracy związane z wdrażaniem i usuwaniem:

Skanowanie zawartości

Administratorzy mogą skanować zarówno nową, jak i istniejącą zawartość w zespole Dropbox, aby zlokalizować luki w zabezpieczeniu danych i ich uniknąć oraz sprawdzić zgodność zabezpieczeń. Dowiedz się, jak skanować zawartość w zespole Dropbox.

Kontrolowanie wyników

Administratorzy mogą przeprowadzać audyty skanów zawartości za pomocą niestandardowych warunków. Dowiedz się, jak przeprowadzić audyt wyników skanowania zawartości.

Uruchamianie przepływu pracy z zasady „Idź naprzód”

Po opublikowaniu alertu dotyczącego skanowania zawartości można go wykorzystać jako zdarzenie przepływu pracy. Dowiedz się, jak uruchomić przepływ pracy z zasady „Idź naprzód”

Podejmowanie działań na plikach naruszających skanowanie lub zasady

Administratorzy mogą podejmować dostosowane działania wobec plików, które naruszają skonfigurowane przez nich zasady. Odwiedź poniższe łącza, aby dowiedzieć się, jak podjąć działania w przypadku naruszenia plików:

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.