Korzystanie z zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości

Dodatek zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości dla Dropbox jest dostępny dla klientów Dropbox Business Advanced i Dropbox Business Enterprise za pośrednictwem zespołu sprzedaży Dropbox. Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business i chcesz dowiedzieć się więcej o tym dodatku, skontaktuj się ze swoim opiekunem ds. wdrożenia.

Dodatek zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości, obsługiwany przez BetterCloud, pozwala administratorom bezpiecznie wdrażać zespoły Dropbox Business oraz nimi zarządzać i administrować za pomocą jednego narzędzia do zarządzania operacjami.

Na przykład administratorzy mogą użyć tego dodatku do:

 • chronienia danych poprzez skanowania pod kątem wrażliwej zawartości 
 • automatyzowania dostosowania do określonych standardów bezpieczeństwa firmy na poziomie szczegółowym
 • wglądu w działalność zespołu i tworzenia kompleksowych raportów
 • usprawnienia dostosowywanych przepływów pracy oraz wdrażania i usuwania pracowników

W tym artykule instruujemy administratorów, jak zainstalować i wykorzystać dodatek w zespołach Dropbox Business.

Instalowanie i integracja dodatku

Aby zainstalować dodatek Zaawansowana kontrola zespołu i zawartości oraz zintegrować go z Dropbox, wykonaj kroki dotyczące logowania i instalacji w centrum pomocy BetterCloud.

Konfigurowanie alertów

Dzięki alertom administratorzy mogą monitorować problemy bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym i unikać narażania danych. Odwiedź poniższe łącza, aby uzyskać pełny przegląd konfiguracji alertów:

Przeczytaj ten artykuł, aby zobaczyć wszystkie dostępne alerty Dropbox.

Alert „Plik udostępniony na zewnątrz”

Alerty „Plik udostępniony na zewnątrz” i „Folder udostępniony na zewnątrz” powiadamiają Cię, gdy dowolny plik lub folder Dropbox jest udostępniany bezpośrednio użytkownikowi spoza zespołu Dropbox. Administratorzy mogą również skanować pliki udostępnione na zewnątrz pod kątem wrażliwej zawartości. Dowiedz się, jak skonfigurować alert „Pliki udostępniane na zewnątrz”.

Alert „Wykryto wrażliwe dane”

Alert „Wykryto wrażliwe dane” powiadamia Cię, gdy pliki w Twojej domenie zawierają poufne dane i może uruchomić automatyczny proces zapobiegawczy. Dowiedz się, jak skonfigurować alert „Wykryto wrażliwe dane”.

Uwaga: ten alert skanuje tylko zawartość utworzoną po skonfigurowaniu dodatku. Administratorzy mogą używać opcji „Wybierz skany” i „Audyty pliku”, aby skanować starszą zawartość.

Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy

Przepływy pracy umożliwiają administratorom automatyzację działań w zespole Dropbox Business przy użyciu logiki „if, then”. W „Menedżerze przepływów” administratorzy mogą przeglądać i kontrolować wszystkie przepływy pracy w jednym miejscu. Odwiedź poniższe łącza, aby uzyskać pełny przegląd tworzenia przepływów pracy:

Przepływ pracy przechwytywania kont

Administratorzy mogą otrzymać alert, gdy członkowie zespołu zostaną wybrani do migracji swojego niezależnego konta Dropbox do zespołu Dropbox Business. Tego alertu można użyć w celu zapewnienia zgodności ustawień członków zespołu z zasadami bezpieczeństwa. Dowiedz się, jak utworzyć przepływ pracy „Konto przechwycone”.

Uwaga:funkcja „Przechwytywanie konta” lub „Przechwytywanie wszystkich użytkowników” jest dostępna tylko w zespołach Dropbox Business Enterprise.

Wdrażanie i usuwanie pracowników

Przepływy pracy wdrażania mogą automatycznie dodawać nowych członków zespołu do wszystkich wymaganych grup i folderów. Przepływy pracy usuwania mogą szybko ograniczyć użytkownikom dostęp do poufnych danych i usunąć je z połączonych urządzeń, gdy ktoś opuści zespół Dropbox Business lub zmieni rolę. Odwiedź poniższe łącza, aby dowiedzieć się, jak tworzyć przepływy pracy związane z wdrażaniem i usuwaniem:

Skanowanie zawartości

Administratorzy mogą skanować zarówno nową, jak i istniejącą zawartość w zespole Dropbox Business, aby zlokalizować luki w zabezpieczeniu danych i ich uniknąć oraz sprawdzić zgodność zabezpieczeń. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skanować zawartość w zespole Dropbox Business.

Uwaga: administratorzy mogą również ustawić alert „Wykryto wrażliwe dane”.

Kontrolowanie wyników

Administratorzy mogą kontrolować skany zawartości z dopasowanymi warunkami. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skontrolować wyniki skanowania zawartości.

Uruchamianie przepływu pracy z zasady „Idź naprzód”

Po opublikowaniu alertu dotyczącego skanowania zawartości można go wykorzystać jako zdarzenie przepływu pracy. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak uruchomić przepływ pracy z zasady „Idź naprzód”.

Podejmowanie działań na plikach naruszających skanowanie lub zasady

Administratorzy mogą podejmować dostosowane działania wobec plików, które naruszają skonfigurowane przez nich zasady. Odwiedź poniższe łącza, aby dowiedzieć się, jak podjąć działania w przypadku naruszenia plików:

Funkcje dodatku zaawansowanej kontroli zespołu i zawartości

Ochrona danych                                                                

 • Tworzenie alertów związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami                                   
 • Wykrywanie i ochrona wrażliwych informacji w momencie ich ładowania                         
 • Wyszukiwanie i ochrona wrażliwych informacji w istniejącej zawartości                   
 • Zapobieganie nieautoryzowanemu udostępnianiu plików i folderów                                  
 • Tworzenie własnych przepływów zapobiegawczych                                                

Widoczność i kontrola                                                               

 • Wyszukiwanie i audytowanie całej zawartości i uprawnień w jednym widoku                      
 • Podejmowanie działań masowych na plikach i folderach w całym zespole                      

Zarządzanie cyklem życia użytkownika                                                          

 • Egzekwowanie procesów zgłoszeń serwisowych za pomocą powiadomień o przechwytywaniu kont i przepływów pracy przechwytywania kont 
 • Przyznawanie użytkownikom dostępu do odpowiedniej zawartości na podstawie grupy, hierarchii i roli         
 • Konfigurowanie niestandardowych przepływów pracy odzwierciedlających Twoje procesy                     
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.