Veelgestelde vragen over het privacybeleid van Dropbox

1. Hoelang bewaart Dropbox mijn gegevens nadat ik mijn account heb verwijderd?

Wanneer je je Dropbox Basic-, Plus-, Family- of Professional-account verwijdert, worden de bestanden die zijn opgeslagen in je Dropbox, na 30 dagen verwijderd. Als je een gebruiker bent in een Dropbox Business-team, kan alleen je beheerder je account uitschakelen en je bestanden verwijderen.

Meer informatie over hoelang we verwijderde bestanden bewaren

2. Welke wettelijke grondslag heeft Dropbox voor het verwerken van mijn gegevens?

Dropbox verwerkt je gegevens (1) om je de Dropbox-services te kunnen aanbieden ingevolge onze overeenkomst met jou, (2) voor het behartigen van onze rechtmatige belangen bij het leveren van onze services en het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten, en (3) met jouw toestemming. In sommige gevallen kan Dropbox je gegevens verwerken om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, wettelijke procedures of voorschriften, om mensen te beschermen tegen ernstig of dodelijk lichamelijk letsel of om een taak uit te voeren in het algemeen belang.

Voorbeelden van de verwerking van je gegevens om je te voorzien van de Dropbox-services, zijn:

 • Het leveren, bijwerken, onderhouden en beschermen van onze services en ons bedrijf. We hosten bijvoorbeeld je bestanden, maken er een back-up van en delen ze wanneer je hierom vraagt. We analyseren ook hoe je de services gebruikt om je te helpen prioriteiten te stellen voor je materiaal en je belangrijkste werk bij te houden.
 • Het oplossen van problemen die je kunt tegenkomen bij het gebruik van de Dropbox-services. Als je contact met ons opneemt met vragen of omdat je zorgen hebt over onze services, kunnen we je persoonlijke gegevens gebruiken om te reageren.
 • Facturering, accountbeheer en administratieve doeleinden. Als je je registreert voor een proefperiode of een Dropbox-abonnement koopt, kunnen we betalingsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder je naam, creditcard- of betaalkaartgegevens, factureringsadres en details van je transactiegeschiedenis.
 • Het verzenden van e‑mails en andere berichten. We kunnen contact met je opnemen over belangrijke wijzigingen in onze services en je kennisgevingen sturen over onze services. Deze kennisgevingen worden gezien als onderdeel van de Dropbox-services. Dit betekent dat je je er niet voor kunt afmelden.

Voorbeelden van de verwerking van je gegevens voor het behartigen van onze rechtmatige belangen bij het leveren van onze services en het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten, zijn:

 • Inzicht krijgen in hoe je onze services gebruikt zodat we ze zo nodig kunnen verbeteren.
 • Het promoten van Dropbox-services die het meest relevant zijn voor je interesses.
 • Het onderzoeken en voorkomen van beveiligingsproblemen en misbruik van Dropbox-services of Dropbox-gebruikers.

Voorbeelden van het verwerken van je gegevens door Dropbox met jouw toestemming, zijn:

 • Het verzenden van marketingmaterialen over onze services aan jou. Als je dergelijke materialen niet wilt ontvangen, kun je gewoon op de link Afmelden klikken, die je in elke mail kunt vinden. Je kunt ook je voorkeuren bijwerken in het gedeelte Meldingen van je Dropbox-account.
 • Het koppelen van je Dropbox-account met andere services van derden via Dropbox-API's.
 • Het verzamelen van je feedback om onze services te verbeteren en nieuwe functies te ontwikkelen.

3. Hoe verzamelt en gebruikt Dropbox informatie over mijn gebruik?

We verzamelen informatie over hoe je de services gebruikt, inclusief handelingen die je verricht in je Dropbox-account om je op efficiënte en betrouwbare wijze de Dropbox-services te leveren. We gebruiken deze informatie ook om onze services te verbeteren en functies te ontwikkelen, Dropbox-gebruikers te beschermen en om in sommige gevallen de Dropbox-services te promoten. Bijvoorbeeld: om de Dropbox-service te leveren en je te helpen prioriteiten te stellen voor het materiaal, analyseren we je gebruik en bevelen we materiaal aan dat voor jou relevant of belangrijk zou kunnen zijn. Voor het verbeteren van onze services verzamelen we bijvoorbeeld informatie over hoe je met onze services werkt, om te zien welke functies voor jou het handigst zijn en deze te verbeteren. We beschermen Dropbox-gebruikers door onder meer IP-adressen, aanmeldgeschiedenis en e‑mail- en wachtwoordwijzigingen te analyseren om zo schadelijk gedrag te detecteren en hierop te reageren. En we promoten onze services door, in sommige gevallen, informatie over de activiteiten van gebruikers en de mate van gebruik van onze services te analyseren, zoals hoeveel apparaten ze hebben gekoppeld aan hun Dropbox-account en hoeveel opslagruimte ze hebben gebruikt. Zo kunnen we gebruikers identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze premium services.

4. Hoe gebruikt Dropbox mijn persoonlijke gegevens voor machine learning en algoritmische analyses?

Dropbox verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens met behulp van technologieën voor algoritmische analyses of machine learning om de Dropbox-services te leveren, te verbeteren, te beschermen en te promoten:

Het leveren van Dropbox-services. We gebruiken technologie voor machine learning om het voor jou gemakkelijker te maken om je materiaal te vinden, op te halen, te ordenen en te prioriteren, om samen te werken met degenen waarmee je het meest werkt en om gefocust te blijven op je belangrijkste werk. We analyseren bijvoorbeeld je accountactiviteit en gebruiksgeschiedenis om je te wijzen op materiaal in je Dropbox-account dat voor jou mogelijk het meest relevant is, om zoekopdrachten te voorspellen en automatisch te corrigeren zodat je kunt vinden wat je zoekt, en om problemen op te lossen die je zou kunnen ondervinden met de Dropbox-services.

Het beschermen van Dropbox-services. We passen algoritmische analyses onder meer toe op je IP‑adres, aanmeldgeschiedenis en accountwijzigingen (zoals e‑mail- en wachtwoordwijzigingen) om schadelijk gedrag en schadelijke inhoud in onze services te detecteren en hierop te reageren.

Het verbeteren van Dropbox-services. Dropbox maakt gebruik van algoritmische analyses en machine learning om de Dropbox-services te verbeteren en nieuwe functies te ontwikkelen. We analyseren bijvoorbeeld informatie over hoe je met onze services werkt om het ontwerp van onze gebruikersinterface te optimaliseren en de manier te verbeteren waarop onze algoritmen materiaal suggereren en personaliseren. We willen zo ook relevantere zoekresultaten leveren om je te helpen vinden wat je zoekt, en nieuwe manieren ontwikkelen om je workflow te stroomlijnen.

Het promoten van Dropbox-services. In sommige gevallen gebruiken we algoritmische analyses voor het identificeren van de activiteit van gebruikers en de mate waarin ze onze services gebruiken. Dit doen we door te kijken naar zaken als hoeveel apparaten ze hebben gekoppeld aan hun Dropbox-account, hoeveel opslagruimte ze hebben gebruikt en hoeveel acties voor delen ze hebben uitgevoerd. Zo kunnen we gebruikers identificeren die mogelijk meer willen weten over onze premium services.

5. Met welke vertrouwde externe partijen deelt Dropbox mijn persoonlijke gegevens?

Om onze services te leveren, te verbeteren, te beveiligen en te promoten, deelt Dropbox je persoonlijke gegevens met vertrouwde derden, evenals andere Dropbox Companies:

Vertrouwde derden zijn bedrijven of individuen waarmee Dropbox samenwerkt voor het leveren, verbeteren, beschermen en promoten van Dropbox-services. Vertrouwde derden kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot je gegevens om gegevensopslagservices, IT-services of supportservices te leveren, maar zij doen dit alleen om taken uit te voeren namens Dropbox. Dropbox blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens volgens onze instructies. Vertrouwde derden zijn onder meer:

 • Dropbox, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • Teleperformance A.E.
 • Salesforce.com, LLC
 • Serenova, LLC (voorheen LiveOps Cloud Platform, LLC)
 • Google LLC
 • Zendesk, Inc.
 • Oracle America, Inc.

6. Wie zijn de Dropbox Companies en wat zijn de Dropbox Company-services?

Naast de services die Dropbox aanbiedt, is Dropbox eigenaar en exploitant van elk van de hieronder vermelde bedrijven, in overeenstemming met hun respectieve servicevoorwaarden en privacybeleid. Samen met Dropbox vormen deze bedrijven de Dropbox Companies. Dropbox deelt infrastructuur, systemen en technologie met andere Dropbox Companies en deelt je informatie binnen onze familie van bedrijven om Dropbox Company-services aan te bieden, te verbeteren, te beschermen en te promoten. Dropbox Company-services zijn de Dropbox-services en andere producten en services van de Dropbox Companies, die onderworpen zijn aan afzonderlijke, op zichzelf staande servicevoorwaarden en privacybeleidsregels.

Dropbox verwerkt je gegevens binnen de Dropbox Companies zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met de respectieve servicevoorwaarden en het privacybeleid van elk bedrijf. Klik op de volgende links voor meer informatie over de privacypraktijken van Dropbox Companies en hoe zij omgaan met persoonlijke informatie:

7. Hoe kan ik een verzoek om verwijdering van mijn persoonlijke gegevens indienen, bezwaar maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan beperken?

Je kunt ons verzoeken het gebruik van je persoonlijke gegevens te stoppen, te beperken, of je persoonlijke gegevens helemaal te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld als we geen wettelijke grond hebben om je gegevens te blijven gebruiken of als je van mening bent dat je persoonlijke gegevens onnauwkeurigheden bevatten.

Je kunt er ook voor kiezen om marketingberichten van ons te ontvangen. Je kunt selecteren welke soort marketingberichten je wilt ontvangen door je voorkeuren bij te werken in het gedeelte Meldingen van je persoonlijke account of door te klikken op de link Afmelden in de categorieën van e‑mails die je niet meer wilt ontvangen.

Als je accountgegevens onjuistheden bevatten, kun je deze op elk moment bijwerken of verwijderen door je aan te melden bij je account en naar je accountpagina te gaan. Je kunt ook op elk moment je Dropbox-account verwijderen.

Als je van mening bent dat Dropbox geen wettelijke grond heeft voor het gebruik van je persoonlijke gegevens, als je denkt dat je persoonlijke gegevens onnauwkeurigheden bevatten, als je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens, of als je een verzoek om verwijdering van je persoonlijke gegevens wilt indienen, neem je contact met ons op via privacy@dropbox.com. We zullen de kwestie dan nader onderzoeken. Je wordt niet anders door ons behandeld als je gebruikmaakt van een van deze rechten.

8. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Je hebt op elk gewenst moment toegang tot de bestanden die je opslaat in je Dropbox-account. Als je de Dropbox-desktopapp hebt geïnstalleerd, kun je al je bestanden rechtstreeks op je computer opslaan.

Meld je aan bij je accountpagina als je meer informatie wilt over je account en de hardware die is gekoppeld aan je account. Hier vind je de naam- en e‑mailgegevens die zijn gekoppeld aan je account, evenals de IP-adressen van gekoppelde sessies, computers en mobiele apparaten die zijn gebruikt om toegang tot je account te krijgen. Op de pagina Beveiliging kun je ook nog zien welke apps zijn gekoppeld aan je account.

Als je contact hebt gehad met het supportteam van Dropbox, kun je je aanmelden bij ons klantenserviceportal om een archief van je communicatie met ons op te halen.

Als je een verzoek om toegang tot gegevens wilt indienen, kun je contact met ons opnemen via privacy@dropbox.com, met de vermelding 'Data Access Request' op de onderwerpregel of in de tekst van je bericht. We nemen dan snel contact met je op.

Meer informatie over hoe je toegang krijgt tot je bestanden, account en hardware-informatie, en communicaties met Dropbox

9. Ik wil overstappen op een andere serviceprovider. Hoe verplaats ik mijn gegevens uit Dropbox?

Je kunt op elk gewenst moment je bestanden downloaden uit je Dropbox-account. Dit kan op een aantal manieren.

Als je de Dropbox-desktopapp gebruikt, kun je een Dropbox-map verplaatsen naar een andere locatie op je harde schijf of naar een externe harde schijf.

Als je via dropbox.com je Dropbox-account gebruikt, kun je eenvoudig afzonderlijke bestanden of mappen downloaden van deze site. Je kunt als volgt afzonderlijke bestanden downloaden van dropbox.com:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Zoek het bestand dat je wilt downloaden.
 3. Klik op ... (het pictogram met drie puntjes) rechts naast de bestandsnaam.
 4. Klik op Downloaden.

Je kunt ook complete mappen in een zipbestand downloaden vanaf dropbox.com (er gelden beperkingen voor de grootte van de map).

Als je de mobiele Dropbox-app gebruikt, kun je afzonderlijke bestanden op je apparaat downloaden om ze offline te bekijken.

Als je Dropbox Paper gebruikt, kun je je Paper-documenten exporteren vanaf dropbox.com.

10. Welke categorieën persoonlijke gegevens maken deel uit van de informatie die Dropbox verzamelt en bekendmaakt aan vertrouwde derden?

'Accountgegevens' verwijst naar gegevens over je account. Hiertoe behoren je identificerende gegevens, zoals je echte naam, alias, unieke persoonlijke identificatiegegevens of online identificatiegegevens. Ook andere persoonlijke gegevens kunnen hiertoe behoren, zoals je postadres, IP‑adres, e‑mailadres, accountnaam, profielfoto of andere vergelijkbare identificatiegegevens. 'Accountgegevens' kan daarnaast commerciële gegevens omvatten, zoals je aankoop- of consumptiegeschiedenis of -tendensen.

'Jouw Materiaal' is het materiaal dat je besluit op te slaan in je Dropbox-account.

'Contactpersonen' omvat identificerende gegevens over contactpersonen tot wie je ons toegang hebt gegeven. Hiertoe kunnen ook identificatiegegevens behoren zoals een echte naam, alias of e‑mailadres.

'Gebruiksgegevens' omvat informatie die betrekking heeft op je gebruik van de services. Aangezien Dropbox online services biedt, kunnen hiertoe gegevens behoren over internet- of andere elektronische netwerkactiviteit, zoals informatie die betrekking heeft op je interactie met websites, apps of advertenties.

'Apparaatgegevens' verwijst naar informatie over de specifieke apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de services. Hiertoe kunnen behoren gebruiksgegevens of apparaatspecifieke gegevens, zoals online identificatiegegevens, IP‑adressen of geografische locaties.

'Cookies en andere technologieën' verwijst naar technologieën zoals cookies en pixeltags. Deze technologieën kunnen leiden tot het verzamelen van online identificatiegegevens, IP‑adressen of vergelijkbare identificatiegegevens, evenals gebruiksgegevens.

Dropbox heeft in de voorafgaande 12 maanden de hierboven beschreven categorieën verzameld en bekendgemaakt aan vertrouwde derden.

11. Hoeveel verzoeken om persoonlijke gegevens krijgt Dropbox en hoe reageert Dropbox hierop?

Dropbox heeft een team van specialisten klaarstaan die reageren op verzoeken om persoonlijke gegevens die via privacy@dropbox.com worden ontvangen van gebruikers over de hele wereld. De onderstaande tabel bevat informatie over de hoeveelheid verzoeken om persoonlijke gegevens die Dropbox heeft ontvangen en verwerkt in de 12 maanden voorafgaand aan 30 juni 2021:

Type verzoek Ontvangen Ingewilligd (geheel of gedeeltelijk) Geweigerd (vanwege mislukte verificatie of ontbreken account) Gemiddelde reactietijd
Toegang 180 95 85 2,53 dagen
Verwijderen 6219 6219 0 0,58 dagen
Bezwaar tegen verwerking 76 76 0 0,88 dagen
Niet verkopen 2 Dropbox verkoopt geen persoonlijke gegevens Dropbox verkoopt geen persoonlijke gegevens 0,46 dagen
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.