Feedback krijgen in Dropbox Replay

Met Dropbox Replay ontvang je feedback op bestanden en kun je opmerkingen toevoegen, opmerkingen vastmaken of een label geven, snelle reacties toevoegen, opmerkingen plaatsen bij een tijdsbestek, tekenen op video- en afbeeldingsbestanden en live beoordelingssessies starten. 

Opmerkingen toevoegen

Je kunt collega's machtigen om opmerkingen toe te voegen aan video-, afbeeldings- of audiobestanden. Opmerkingen kunnen ook worden toegevoegd aan audio- of videobestanden tijdens een live beoordelingssessie. 

Meer informatie over eenvoudig samenwerken en video's beoordelen met Dropbox Replay

Opmerkingen toevoegen:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op het rastersymbool links bovenin.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Open het bestand waarin je een opmerking wilt plaatsen door op de miniatuur te klikken.
 5. Sleep de afspeelkop of selecteer op de tijdlijn waar je de opmerking wilt plaatsen.
 6. Typ je opmerking in het tekstveld onderaan.
 7. Klik op Plaatsen.

Je ziet je opmerking op de tijdlijn verschijnen in het tijdsbestek dat je hebt geselecteerd. Je kunt ook op opmerkingen reageren door op Reageren te klikken, opmerkingen bewerken door op ‘’ (drie puntjes verticaal) te klikken en vervolgens op Bewerken of opmerkingen oplossen door op het cirkelpictogram naast de opmerking te klikken.

Een opmerking vastmaken of een label geven

Je kunt opmerkingen vastmaken of een label geven in je video-, afbeeldings- en audiobestanden om iets specifieks onder de aandacht te brengen bij je collega's. 

Opmerking: Alleen makers kunnen opmerkingen vastmaken en een label geven. 

Een opmerking vastzetten en een label geven:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op het rastersymbool links bovenin.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Open het bestand waarin je opmerkingen wilt vastmaken.
 5. Selecteer in de zijbalk voor Opmerkingen de opmerking die je wilt vastmaken.
 6. Klik op ‘’ (drie puntjes verticaal).
 7. Klik op Vastmaken.
  • Opmerking: Vastgezette opmerkingen worden bovenaan de zijbalk voor Opmerkingen en het tabblad Alles geplaatst.
 8. Klik boven de vastgezette opmerking op Label toevoegen.
 9. Selecteer een label in het vervolgkeuzemenu. 
  • Definitieve beslissing
  • Open vraag
  • Heeft je aandacht nodig
  • Nog aan het verkennen
  • Aangepast

Je kunt in de zijbalk opmerkingen filteren door te klikken op Filteren op onder de tabbladen bovenaan en Naam van bijdrager of Labels te selecteren.

Snelle reacties toevoegen

Je kunt snelle reacties toevoegen wanneer je audio- en videobestanden bekijkt in Dropbox Replay. Dit zijn emoji-reacties met een vooraf ingevulde opmerking voor specifieke frames. Collega's hoeven hun opmerking niet te typen of een Dropbox-account te hebben om gebruik te maken van snelle reacties. 

Snelle reacties toevoegen 

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op het rastersymbool links bovenin.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Open het bestand waarin je een opmerking wilt plaatsen.
 5. Selecteer de specifieke plek in de tijdlijn waarop je wilt reageren.
 6. Selecteer aan de rechterkant van het opmerkingenvak, onder 1-klik-reactie, een snelle reactie. 
  • Opmerking: Wijs met de muis je emoji-reactie op de tijdlijn aan en klik op Verwijderen om een snelle reactie te verwijderen.
 7. Herhaal stap 5 en 6 indien nodig.

Opmerking: Snelle reacties verschijnen op de tijdlijn, maar niet in het opmerkingenlogboek aan de rechterkant.

Opmerkingen plaatsen bij een tijdsbestek

Collega's kunnen een opmerking plaatsen bij een tijdsbestek als een opmerking geldt voor meer dan één moment. Je kunt overal in het video- of audiobestand een tijdsbestek selecteren.  

Opmerking plaatsen bij een tijdsbestek

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op het rastersymbool links bovenin.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Open het bestand waarin je een opmerking wilt plaatsen.
 5. Klik op de tijdlijn om het begin van het fragment waarop je wilt reageren te selecteren.
 6. Klik op het opmerkingenvak.
 7. Houd shift ingedrukt en sleep de afspeelknop naar het punt waar de opmerking moet eindigen.
 8. Typ je opmerking in het opmerkingenvak.
 9. Klik op Plaatsen.

Je ziet je opmerking op de tijdlijn verschijnen tijdens het tijdsbestek dat je hebt geselecteerd.

Opmerkingen:

 • Je kunt het tijdsbestek niet veranderen nadat de opmerking is geplaatst. 
 • Als je een tekening hebt toegevoegd aan een opmerking in een tijdsbestek, verschijnt de tekening alleen aan het begin van het tijdsbestek.

Op een afbeelding of video tekenen

Als je een afbeelding of video beoordeelt, kun je direct op de afbeelding of de video tekenen en je tekeningen als opmerkingen plaatsen. Tekenen is alleen beschikbaar voor afbeeldings- en videobestanden. 

Op een afbeelding of video tekenen:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op het rastersymbool links bovenin.
 3. Klik in het menu op Replay.
  • Opmerking: Dropbox Replay wordt geopend in een nieuw tabblad.
 4. Klik op de naam of de miniatuur om het bestand te openen en hierin te tekenen.
 5. (Alleen voor video's) Sleep de afspeelkop of selecteer op de tijdlijn waar je de tekening wilt toevoegen.
 6. Wijs in de afbeelding of video de plek aan waar je wilt tekenen.
  • Je cursors verandert in een potloodpictogram.
 7. Houd ingedrukt en versleep de cursor om te beginnen met tekenen.
 8. Klik op het vliegtuigpictogram om je tekening als een opmerking te plaatsen.
  • Je kunt ook je laatste tekenactie ongedaan maken door te klikken op het omgekeerde pijlpictogram, je tekening verwijderen door te klikken op het prullenbakpictogram, een andere kleur selecteren door te klikken op het kleurenwielpictogram of de schrijfdikte veranderen door te klikken op het lijnpictogram. 

Opmerking: Je kunt opmerkingen plaatsen bij je tekening door onderaan te klikken op het opmerkingenvak, en vervolgens op Plaatsen te klikken.

Nadat je je tekening hebt geplaatst, zie je een nieuwe opmerking verschijnen op het aangegeven tijdsbestek op de tijdlijn. Er verschijnt een potloodpictorgram in het gedeelte Opmerkingen om aan te geven dat het een tekening is.

Live beoordelingssessies

Je kunt een live beoordelingssessie starten om samen met collega's audio- en videobestanden in realtime te beoordelen. Tijdens een live beoordelingssessie kun je rechtstreeks opmerkingen aan individuele frame toevoegen en de opmerkingen van anderen bekijken. In een live beoordelingssessie voor een videobestand kunnen jij en je collega's ook op het frame tekenen en tekeningen van anderen bekijken. Iedereen in de live beoordelingssessie kan het afspelen van audio of video regelen.

Meer informatie over live beoordelingssessies.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.