Zarządzanie uprawnieniami do udostępniania w Dropbox

Jeśli udostępniasz komuś folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia do folderu będzie mieć ta osoba. Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

 • Edytor: Dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować lub usuwać pliki znajdujące się w folderze.
 • Wyświetlający: Dowolny członek z tym uprawnieniem może wyświetlać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.
 • Właściciel: Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że przyzna to uprawnienie komuś innemu.

Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach członków folderu udostępnionego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jak zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego

Aby zmienić uprawnienia dostępu członka folderu, wykonaj poniższe instrukcje dotyczące swojego urządzenia.

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu i kliknij ikonę udostępniania (osoba).
 4. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 5. Kliknij nazwisko członka, którego chcesz zmodyfikować. 
 6. Obok nazwiska członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować lub Może wyświetlać.

Za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy udostępniony folder.
 2. Kliknij Udostępnij…
 3. Kliknij nazwisko członka, którego chcesz zmodyfikować. 
 4. Obok nazwiska członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować lub Może wyświetlać.

Na telefonie lub tablecie:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
  • W systemie Android: Stuknij strzałkę w dół.
  • W systemie iOS: Stuknij „” (wielokropek) lub stuknij # członków pod nazwą folderu udostępnionego.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Obok nazwy członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
 5. Jeśli zmieniasz uprawnienia w pliku udostępnionym, zobaczysz tylko opcję Usuń, która umożliwia usuwanie członków pliku.
 6. Stuknij Wyślij.

Jak uniemożliwić członkom zapraszanie innych osób do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wyłączyć zapraszanie innych osób do folderu. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje dotyczące swojego urządzenia.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (osoba).
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

Za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder udostępniony lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Command.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

Na telefonie lub tablecie:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij „ (wielokropek) obok folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem.
  • Android: wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem do tego folderu?
  • iOS: Stuknij Zarządzanie, a następnie wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem?

Role i uprawnienia członków folderu udostępnionego

Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć trzy role: osoby przeglądającej, edytora lub właściciela.

Uwaga: uprawnienia przedstawione w poniższej tabeli mogą się różnić w przypadku użytkowników w zespole Dropbox Business, ponieważ administratorzy mają możliwość zarządzania ustawieniami udostępniania w swoich zespołach.

 

Właściciel

Edytor

Osoba przeglądająca

Działania dotyczące plików

 

 

 

Przeglądać zawartość folderu

Przeglądać skład członków folderu udostępnionego i ich role

Komentować pliki w folderze

*

Edytować zawartość folderu

Działania dotyczące członków

 

 

 

Zapraszać i wypraszać członków zespołu

*†

Zmieniać role innych członków

*

Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

*

Wysyłać wiadomości do członków

Uczynić innego członka zespołu właścicielem

Opuścić folder

Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

Ustalić, kto może zarządzać członkostwem w folderze

Przenosić foldery udostępnione do folderów zespołu

Działania dotyczące folderów

 

 

 

Wyłączyć udostępnianie folderu

*To jest domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.

†Jeśli folder udostępniony utworzony został w zespole Dropbox Business, zapraszać oraz usuwać członków mogą tylko członkowie tego zespołu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.