Zarządzanie uprawnieniami do udostępniania w Dropbox

Jeśli udostępniasz komuś folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia do folderu będzie mieć ta osoba. Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

 • Edytor: Dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować lub usuwać pliki znajdujące się w folderze.
 • Wyświetlający: Dowolny członek z tym uprawnieniem może wyświetlać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.
 • Właściciel: Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że przyzna to uprawnienie komuś innemu.

Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach członków folderu udostępnionego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Jak zmienić dostęp członka do folderu udostępnionego

Aby zmienić uprawnienia dostępu członka folderu, wykonaj poniższe instrukcje dotyczące swojego urządzenia.

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź na nazwę pliku lub folderu i kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij nazwisko członka, którego chcesz zmodyfikować. 
 5. Obok nazwiska członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować lub Może wyświetlać.

Za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy udostępniony folder.
 2. Kliknij Udostępnij…
 3. Kliknij nazwisko członka, którego chcesz zmodyfikować. 
 4. Obok nazwiska członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować lub Może wyświetlać.

Na telefonie lub tablecie:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
  • W systemie Android: Stuknij strzałkę w dół.
  • W systemie iOS: Stuknij „” (wielokropek) lub stuknij # członków pod nazwą folderu udostępnionego.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Obok nazwy członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
 5. Jeśli zmieniasz uprawnienia w pliku udostępnionym, zobaczysz tylko opcję Usuń, która umożliwia usuwanie członków pliku.
 6. Stuknij Wyślij.
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu plików i folderów

Jak uniemożliwić członkom zapraszanie innych osób do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wyłączyć zapraszanie innych osób do folderu. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje dotyczące swojego urządzenia.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź na nazwę folderu i kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

Za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder udostępniony lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Command.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

Na telefonie lub tablecie:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij „ (wielokropek) obok folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem.
  • Android: wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem do tego folderu?
  • iOS: Stuknij Zarządzanie, a następnie wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem?

Role i uprawnienia członków folderu udostępnionego

Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć trzy role: osoby przeglądającej, edytora lub właściciela.

 

Właściciel

Edytor

Osoba przeglądająca

Działania dotyczące plików

 

 

 

Przeglądać zawartość folderu

Przeglądać skład członków folderu udostępnionego i ich role

Komentować pliki w folderze

*

Edytować zawartość folderu

Działania dotyczące członków

 

 

 

Zapraszać i wypraszać członków zespołu

*

Zmieniać role innych członków

*

Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

*

Wysyłać wiadomości do członków

Uczynić innego członka zespołu właścicielem

Opuścić folder

Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

Ustalić, kto może zarządzać członkostwem w folderze

Przenosić foldery udostępnione do folderów zespołu

Działania dotyczące folderów

 

 

 

Wyłączyć udostępnianie folderu

Uwaga: Symbol * (gwiazdka) oznacza, że jest to domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.