Zarządzanie uprawnieniami do udostępniania w Dropbox

Jeśli udostępniasz komuś folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia do folderu będzie mieć ta osoba. Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

 • Właściciel: Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że przyzna to uprawnienie komuś innemu.
 • Edytor: dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować lub usuwać pliki znajdujące się w folderze udostępnionym.
 • Wyświetlający: dowolny członek z tym uprawnieniem może wyświetlać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.

Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach członków folderu udostępnionego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Zmiana dostępu członka do folderu udostępnionego

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, który chcesz zmienić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 4. Kliknij menu obok członka, którego dostęp chcesz zmienić.
 5. Wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, do którego dostęp chcesz zmienić.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij menu obok członka, którego dostęp chcesz zmienić.
 5. Wybierz opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, do którego dostęp chcesz zmienić.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
 5. Kliknij nazwisko członka zespołu, którego dostęp chcesz zmienić.
 6. Stuknij Dostęp.
 7. Stuknij opcję Może edytować lub Może wyświetlać.

Uniemożliwianie członkom zapraszania innych osób do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz wyłączyć zapraszanie innych osób do folderu.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którym chcesz zarządzać, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 4. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 5. Kliknij Zapisz.

W aplikacji komputerowej Dropbox

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder, którym chcesz zarządzać.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Kliknij ikonę ustawień (koła zębatego).
 5. Wybierz preferencje za pomocą menu rozwijanego obok pozycji Zarządzaj dostępem.
 6. Kliknij Zapisz.

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „ (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok pliku lub folderu, którym chcesz zarządzać.
 3. Stuknij Ustawienia folderu.
 4. Stuknij Zarządzanie.
 5. Stuknij Tylko właściciel.

Role i uprawnienia członków folderu udostępnionego

Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć jedną z trzech ról: edytora, wyświetlającego lub właściciela.

Uwaga: uprawnienia przedstawione w poniższej tabeli mogą się różnić w przypadku użytkowników w zespole Dropbox Business, ponieważ administratorzy mogą zarządzać ustawieniami udostępniania w swoich zespołach.

 

Właściciel

Edytor

Osoba przeglądająca

Działania dotyczące plików i folderów

 

 

 

Przeglądanie składu członków folderu członkowskiego i ich role

Przeglądać zawartość folderu

Edytować zawartość folderu

Komentowanie plików w folderze

*

Wyłącz udostępnianie folderu

Działania dotyczące członków

 

 

 

Zapraszać i wypraszać członków zespołu

*†

Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

*

Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

Ustalanie, kto może zarządzać członkostwem w folderze

Uczynić innego członka zespołu właścicielem

Zmieniać role innych członków

*

Wysyłać wiadomości do członków

Przenoszenie folderu udostępnionego do folderu zespołu

Opuścić folder

*To jest domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.

†Jeśli folder udostępniony utworzony został w zespole Dropbox Business, zapraszać oraz usuwać członków mogą tylko członkowie tego zespołu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.