Zmiana uprawnień do folderów udostępnionych

Jeśli udostępniasz komuś folder, możesz zdecydować, jakie uprawnienia do folderu będzie mieć ta osoba. 

Sekcje tego artykułu:

Jak zmieniać uprawnienia do plików i folderów udostępnionych

Foldery udostępnione

Członkom swoich folderów udostępnionych możesz dawać różne uprawnienia:

 • Edytor: Dowolny członek z tym uprawnieniem może dodawać, edytować lub usuwać pliki znajdujące się w folderze.
 • Wyświetlający: Dowolny członek z tym uprawnieniem może wyświetlać i komentować pliki znajdujące się w folderze udostępnionym, ale nie może ich dodawać, edytować ani usuwać.
 • Właściciel: Tylko jeden członek folderu może być jego właścicielem. Twórca folderu udostępnionego automatycznie zostaje jego właścicielem, chyba że przyzna to uprawnienie komuś innemu.

Udostępnione pliki

Członkowie plików udostępnionych mogą je tylko wyświetlać. Członkom pliku udostępnionego nie można dać uprawnień do edycji.

Ustawianie uprawnień w witrynie dropbox.com

Jeśli jesteś właścicielem lub edytorem folderu udostępnionego, możesz zmieniać związane z nim uprawnienia. Jeśli jesteś właścicielem pliku udostępnionego, możesz do niego dodawać lub usuwać z niego użytkowników.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Przejdź do interesującego Cię pliku lub folderu.
 4. Najedź na plik lub folder i kliknij Udostępnij.
 5. Obok nazwy członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
  • Jeśli zmieniasz uprawnienia w pliku udostępnionym, zobaczysz tylko opcję Usuń, która umożliwia usuwanie członków pliku.

Ustawianie uprawnień na komputerze

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder udostępniony lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Command.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Obok nazwy członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
  • Jeśli zmieniasz uprawnienia w pliku udostępnionym, zobaczysz tylko opcję Usuń, która umożliwia usuwanie członków pliku.
 5. Kliknij Udostępnij.

Ustawianie uprawnień na telefonie lub tablecie

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
  • W systemie Android: Stuknij strzałkę w dół.
  • W systemie iOS: Stuknij ikonę (wielokropek) lub stuknij # członków pod nazwą folderu udostępnionego.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Obok nazwy członka kliknij menu rozwijane i wybierz Może edytować, Może wyświetlać lub Usuń.
 5. Jeśli zmieniasz uprawnienia w pliku udostępnionym, zobaczysz tylko opcję Usuń, która umożliwia usuwanie członków pliku.
 6. Stuknij Wyślij.

Jak kontrolować, kto może zapraszać nowe osoby do folderu udostępnionego

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz zapobiec zapraszaniu innych osób do folderu przez edytorów.

Dowiedz się więcej o rolach w folderach udostępnionych..

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Przejdź do interesującego Cię folderu udostępnionego lub wyszukaj go.
 4. Kliknij Udostępnij.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego.
 6. Wybierz preferencje ustawienia Zarządzaj dostępem: wybierz, kto może dodawać innych do tego folderu.
 7. Kliknij Zapisz.

Przy użyciu komputera

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder udostępniony lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Command.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Kliknij Ustawienia folderu...
 5. Wybierz preferowane ustawienie Kto może zarządzać członkostwem w tym folderze.
 6. Kliknij Zapisz ustawienia.

Ustawianie uprawnień na telefonie lub tablecie

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij „ (wielokropek) obok folderu, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij Zarządzaj dostępem.
  • Android: wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem do tego folderu?
  • iOS: Stuknij Zarządzanie, a następnie wybierz swoje preferencje w sekcji Kto może zarządzać dostępem?

Jak zmienić nazwę folderu udostępnionego

Chcąc zmienić nazwę folderu udostępnionego lub go przenieść, możesz skorzystać z aplikacji komputerowej Dropbox lub witryny dropbox.com. Aplikacja komputerowa Dropbox umożliwia zmianę nazwy folderu udostępnionego lub jego przeniesienie tak jak każdego innego folderu na dysku twardym. Jeśli zmienisz nazwę folderu udostępnionego lub go przeniesiesz, folder pozostanie udostępniony.

Operacja zmiany nazwy lub przeniesienia nie jest uwzględniana na kontach Dropbox innych członków folderu udostępnionego. Takie działanie folderów udostępnionych pozwala uniknąć zamieszania wśród ich członków – w końcu nikt nie chce, aby struktura lub nazwy jego folderów były zmieniane bez jego wiedzy. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany nazwy folderu udostępnionego u wszystkich członków, zobacz poniższe instrukcje.

Zmiana nazwy folderu udostępnionego u wszystkich członków

Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu udostępnionego u wszystkich jego członków, musisz go udostępnić jako nowy folder. Gdy na początku udostępniasz folder, jego nazwa jest taka sama u wszystkich jego członków.

Aby zmienić nazwę folderu udostępnionego, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyłącz udostępnianie folderu.
 2. Zmień nazwę folderu.
 3. Ponownie udostępnij folder ze zmienioną nazwą.

Członkowie zespołu Dropbox Business: jak ograniczać dostęp do łączy udostępnionych do członków zespołu

Członkowie zespołu Dropbox Business mogą zdecydować, czy członkowie zespołu mają mieć możliwość udostępniania plików osobom spoza zespołu. Ustawienie to można zmieniać w odniesieniu do poszczególnych folderów:

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Przejdź do interesującego Cię folderu udostępnionego lub wyszukaj go.
 4. Kliknij Udostępnij.
 5. Kliknij ikonę koła zębatego.
 6. Włącz lub wyłącz Ograniczenia łącza.
 7. Kliknij Zapisz.

Przy użyciu komputera

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder udostępniony lub kliknij go z naciśniętym klawiszem Command.
 3. Wybierz Udostępnij…
 4. Kliknij Ustawienia folderu...
 5. Wybierz preferowane ustawienie opcji Zezwolić na udostępnianie łącza osobom spoza tego folderu?
 6. Kliknij Zapisz ustawienia.

Role i uprawnienia członków folderu udostępnionego

Członkowie folderu udostępnionego mogą mieć trzy role: osoby przeglądającej, edytora lub właściciela.

 

Właściciel

Edytor

Osoba przeglądająca

Działania dotyczące plików

 

 

 

Przeglądać zawartość folderu

Przeglądać skład członków folderu udostępnionego i ich role

Komentować pliki w folderze

*

Edytować zawartość folderu

Działania dotyczące członków

 

 

 

Zapraszać i wypraszać członków zespołu

*

Zmieniać role innych członków

*

Anulować zaproszenia i ponownie zapraszać członków

*

Wysyłać wiadomości do członków

Uczynić innego członka zespołu właścicielem

Opuścić folder

Ustalić, kogo można zaprosić do folderu

Ustalić, kto może zarządzać członkostwem w folderze

Przenosić foldery udostępnione do folderów zespołu

Działania dotyczące folderów

 

 

 

Wyłączyć udostępnianie folderu

Uwaga: Symbol * (gwiazdka) oznacza, że jest to domyślne ustawienie folderów udostępnionych. Właściciel folderu udostępnionego może zmienić to ustawienie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.