Så här ändrar du sekretessinställningar för ett Paper-dokument eller en mapp

Skapar du ett privat dokument som inte finns i en mapp är du den enda person som kan söka efter och redigera det. När du börjar dela dokumentet med andra kan du välja vilka som ska få öppna dokumentet och om de får kommentera eller redigera. Om du skapar ett dokument i en mapp får alla medlemmar i den mappen öppna, söka efter och redigera dokumentet.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Gör så här om du vill ändra delningsbehörigheter för ett dokument:

 1. Öppna Paper-dokumentet du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Bjud in eller Dela.
 3. Klicka på Inställningar längst ner till höger.
 4. Välj ett delningsalternativ under både Vem kan öppna detta dokument? och Vad får de göra?.
 5. Klicka på Klar.

Gör så här om du vill ändra delningsbehörigheter för en mapp:

 1. Öppna mappen du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Dela
 3. Klicka på Ändra.
 4. Välj ett delningsalternativ under Vem kan öppna detta dokument?.
 5. Klicka på Klar.

Anmärkningar:

 • Alla mappar inom en delad mapp delas automatiskt
 • Om du är medlem i ett team i Dropbox Business eller ett kostnadsfritt team är dina Paper-mappar som standard tillgängliga för alla

Så här tar du bort en användare från ett dokument

Vill du ta bort någon från dokumentet måste du ha skapat dokumentet eller ha redigeringsbehörighet.  

Ta bort en användare från ett dokument:

 1. Klicka på den blå knappen Bjud in eller Dela.
 2. Klicka på Får redigera (eller Får visa) intill den användare det gäller. 
 3. Klicka på Ta bort i rullgardinsmenyn.

Obs! 

 • Du kan inte ta bort dig själv från ett dokument men du kan sluta att följa det
 • Är du med i ett team och länkåtkomst har aktiverats kan en användare bara tas bort från ett dokument genom att ställa in dokumentets behörigheter som Endast via inbjudan

Så här ser du vem din Paper-mapp delas med

Så här ser du vilka en Paper-mapp delas med:

 1. Öppna mappen.
 2. Klicka på Dela eller Dela mapp (beroende på vilket konto du har).

Du ser då en lista över personer du delar mappen med.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!