Så här ändrar du sekretessinställningar för ett Paper-dokument eller en mapp

Som standard är ett nytt Dropbox Paper-dokument privat. När du börjar dela dokumentet med andra kan du välja vilka som ska få öppna dokumentet och om de får kommentera eller redigera. 

Är du Dropbox Business-administratör? Läs mer om hur du ändrar standardinställningar för sekretess

Gör så här om du vill ändra delningsbehörigheter för ett enskilt Paper-dokument:

 1. Öppna Paper-dokumentet du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Bjud in.
 3. Klicka på Inställningar längst ner till höger.
 4. Välj ett alternativ för vilka som får öppna dokumentet och vad de får göra.
 5. Klicka på den blå knappen Klar.

Gör så här om du vill ändra delningsbehörigheter för en mapp:

 1. Öppna mappen du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Dela
 3. Välj vem som ska få åtkomst till mappen. 
 4. Klicka på Klar.

Så här tar du bort en användare från ett dokument

Vill du ta bort någon annan från dokumentet måste du ha skapat dokumentet eller ha redigeringsbehörighet. Du kan inte ta bort dig själv från ett dokument men du kan sluta att följa det

Ta bort en användare från ett dokument:

 1. Klicka på den blå knappen Bjud in längst upp i Paper-dokumentet.
 2. Klicka på Får redigera (eller Får visa) intill den användare det gäller. 
 3. Klicka på Ta bort i rullgardinsmenyn.

Obs! Är du med i ett team och länkåtkomst har aktiverats kan den användaren fortfarande använda dokumentet om hen har länken. Vill du åtgärda detta ska behörigheten för dokumentet vara Endast via inbjudan.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!