Så här ändrar du sekretessinställningar för ett Paper-dokument eller en mapp

Denna artikel är för Dropbox-användare med en gammal version av Dropbox Paper.

Så här tar du reda på om du använder den gamla versionen av Dropbox Paper:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Håll muspekaren över Dokument.

Ser du inte Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den gamla versionen.

Om du ser Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den nya versionen av Dropbox Paper från 2020.

Om du använder 2020 års version av Dropbox Paper, fungerar Paper-dokument som vanliga Dropbox-filer, och det går att ändra sekretessinställningarna för dina Paper-dokument på samma sätt som du ändrar sekretessinställningar för vanliga filer i Dropbox.Läs mer om hur du ändrar sekretessinställningar för filer och mappar i Dropbox.

Skapar du ett privat dokument som inte finns i en mapp är du den enda person som kan söka efter och redigera det. När du börjar dela dokumentet med andra kan du välja vilka som ska få öppna dokumentet och om de får kommentera eller redigera. Om du skapar ett dokument i en mapp får alla medlemmar i den mappen öppna, söka efter och redigera dokumentet.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Ändra delningsbehörigheter för ett dokument

 1. Öppna Paper-dokumentet du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Bjud in.
 3. Klicka på Inställningar längst ner till höger.
 4. Välj ett delningsalternativ under både Vem kan öppna detta dokument? och Vad får de göra?.
 5. Klicka på Klar.

Ändra delningsbehörigheter för ett dokument för en enskild användare

 1. Öppna Paper-dokumentet.
 2. Klicka på den blå knappen Bjud in.
 3. Intill namnet på användaren väljer du Kan redigera, Kan visa eller Ta bort.
 • Du kan inte ta bort dig själv från ett dokument men du kan sluta att följa det
 • Är du med i ett team och länkåtkomst har aktiverats kan en användare bara tas bort från ett dokument genom att ställa in dokumentets behörigheter som Endast via inbjudan

Ändra delningsbehörigheter för en Paper-mapp

 1. Öppna mappen du vill dela. 
 2. Klicka på den blå knappen Dela.
 3. Skriv mejladresser eller medlemsnamn bredvid Till.
 4. Klicka på namnet.
 5. Klicka på Bjud in.

Anmärkningar:

 • Alla mappar inom en delad mapp delas även automatiskt
 • Om du är medlem i ett team i Dropbox Business är dina Paper-mappar synliga för alla som standard

Så här tar du bort en användare från ett dokument

Vill du ta bort någon från dokumentet måste du ha skapat dokumentet eller ha redigeringsbehörighet.  

Ta bort en användare från ett dokument:

 1. Klicka på den blå knappen Bjud in eller Dela.
 2. Klicka på Får redigera (eller Får visa) intill den användare det gäller. 
 3. Klicka på Ta bort i rullgardinsmenyn.

Obs! 

 • Du kan inte ta bort dig själv från ett dokument men du kan sluta att följa det
 • Är du med i ett team och länkåtkomst har aktiverats kan en användare bara tas bort från ett dokument genom att ställa in dokumentets behörigheter som Endast via inbjudan

Så här ser du vem din Paper-mapp delas med

Så här ser du vilka en Paper-mapp delas med:

 1. Öppna mappen.
 2. Klicka på den blå knappen Dela.

Du ser då en lista över personer du delar mappen med.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!