Godkännande av enheter

Artikeln diskuterar en funktion som bara finns för team med Advanced eller Enterprise .
Med enhetsgodkännanden kan teamadministratörer hantera de enheter teammedlemmarna använder för att få åtkomst till sina Dropbox Business-konton. Du kan begränsa antalet anslutna enheter för teammedlemmar.

Avsnitt i den här artiklen:

Konfigurera enhetsgodkännanden för ditt team

 1. Logga in på dropbox.com med dina autentiseringsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsol på sidomenyn till vänster.
 3. Välj Inställningar.
 4. Välj Godkännande av enheter.
  • Välj gränsen för en ansluten dator och mobila enheter
  • Välj vad som händer när medlemmar överskrider dessa gränser
Obs! Enhetsgodkännanden påverkar endast Dropbox för mobila enheter. De begränsar inte anslutna enheter för någon annan mobil applikation från Dropbox.

Vem kan ta bort godkända enheter?

Du kan avgöra vad som händer när en teammedlem kopplar från en godkänd enhet:

 • Ta bort enheten: När en teammedlem kopplar från sin en enhet räknas den åtgärden som en enhetsborttagning och medlemmen kan sedan ansluta en ny enhet.
 • Behåll som godkänd enhet: En teammedlem kan koppla från sin egen enhet, men enheten räknas fortfarande med inom enhetsgränsen tills en administratör tar bort enheten.

Vad händer när en medlem överskrider gränsen för godkända enheter?

Generellt sett kommer teammedlemmarna att se felmeddelandet "Inloggning misslyckades" om de försöker ansluta för många enheter. Du kan bestämma exakt vad som händer efter det när du väljer dina inställningar för enhetsgodkännande:

 • Ta bort alla enheter: Om en teammedlem har överskridit gränsen när du aktiverar enhetsgodkännanden, frånkopplas alla enheter som tillhör teammedlemmen.
 • Ta bort de äldsta enheterna: En teammedlems senast använda enheter förblir anslutna. Äldre enheter tas bort medan teammedlemmen har kvar det godkända antalet enheter.
 • Lägg till dem till undantagslistan: Lägg till teammedlemmar i undantagslistan. Medlemmar i undantagslistan kan fortsätta att använda så många enheter som de behöver.

Påverkas alla teammedlemmar av teamets inställningarna för godkännande av enheter?

Teammedlemmar i undantagslistan kan fortsätta att använda så många enheter som de vill. Så här lägger du till teammedlemmar i undantagslistan:

 1. Välj Inga undantag.
 2. Skriv namnet eller mejladressen för teammedlemmen som du vill lägga till i listan. Namnet eller mejladressen fylls i automatiskt när du skriver.
 3. När alla tillämpliga medlemmar finns med i listan väljer du Klar.
 4. Välj Tillämpa ändringar.

Begränsa teammedlemmar till ett Dropbox-konto per dator

Om du är teamadministratör för Dropbox Business och inte vill att teammedlemmarna får åtkomst till både en personlig och arbetsrelaterad Dropbox på sina datorer, går det att tillåta endast ett konto per dator.

 1. Logga in på dropbox.com med dina autentiseringsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Enheter klickar du på Flera konton.
 5. Växla Flera konton till Av.

Om en teammedlem redan har loggat in på både en personlig Dropbox och ett arbetsrelaterat Dropbox-konto och du därefter tillåter att enbart ett Dropbox-konto, kommer det konto som medlemmen loggade in på senast att loggas ut från medlemmens dator. Det konto medlemmen loggat in på först förblir inloggat på datorn. Teammedlemmar har fortfarande åtkomst till båda kontona på webbplatsen och med Dropbox mobilapp.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!