Hvordan låse eller låse opp en Dropbox-fil

Oppdatert Apr 16, 2024
person icon

Denne funksjonen er tilgjengelig for kunder med Dropbox Professional, Education, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus og Enterprise.

Fillåsing er en funksjon som hindrer en fil i å bli redigert. Dette lar team og samarbeidspartnere koordinere hvem som redigerer en fil, slik at de kan unngå motstridende kopier.

Hva skjer når du låser en fil?

Når en fil er låst, kan alle som har tilgang til filen, fremdeles se den, kommentere på den og dele koblingen til filen. En person med redigeringskobling til en låst fil vil ikke kunne redigere filen. Hvis hen prøver det, vil hen se en melding om å kontakte personen som låste filen. Bare personen som låste filen eller en teamadministrator, kan låse opp filen.

Slik låser eller låser du opp en fil

Obs! Bare delte filer eller filer i delte filer kan låses.

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Alle filer i venstre sidestolpe.
 3. Hold musepekeren over navnet til filen og klikk på «» (ellipse) til høyre.
 4. Klikk på Aktivitet.
 5. Klikk på Lås redigering eller Lås opp redigering.
 1. Åpne Dropbox-mappen på datamaskinen din.
 2. Høyreklikk på filen du vil låse eller låse opp.
 3. Klikk på Lås redigering eller Lås opp redigering.

Slik redigerer du en låst fil

Hvis du må redigere en låst fil, kan du be om at filen låses opp. Dette gjør du ved å klikke på Be om å låse opp i vinduet som vises når du prøver å åpne filen. Du kan også lage en kopi av den låste filen, men da vil ikke endringene i kopien vises i den opprinnelige filen når den låses opp.

 

Administratorer: Lås opp filen til et teammedlem

Teamadministratorer kan låse opp filene til teammedlemmer. Slik gjøres det:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innhold.
 4. Klikk på Låste filer.
 5. Klikk på «» (ellipse) til høyre for filen du vil låse opp.
  • Hvis du vil låse opp flere filer samtidig, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av hver fil du vil låse opp.
 6. Klikk på Lås opp filer.
 7. Velg om du vil varsle brukeren som opprinnelig låste filen.
  • Som standard vil brukeren som opprinnelig låste filen, bli varslet på e-post om at filen er låst opp.
  • Hvis du ikke vil varsle brukeren som låste filen, fjerner du merket i avkrysningsboksen ved siden av Varsle brukeren om at filen er låst opp eller Varsle låser(e).
 8. Klikk på Bekreft.

Administratorer: Deaktiver fillåsing

Teamadministratorer kan slå av fillåsing for teamet sitt.

highlighter icon

Obs! Filer som ble låst før fillåsingsfunksjonen ble deaktivert, forblir låst. Følg instruksjonene ovenfor for å låse opp filen til et bestemt teammedlem.

Slik deaktiverer du fillåsing:

 1. Logg på dropbox.com med administratorpåloggingen din.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Lås redigering.
 5. Endre Fillåsing til Av.
 6. Klikk Lagre.
Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på