Aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru systemu Windows

Zaktualizowano Oct 30, 2023

Jeśli występuje błąd informujący, że aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru, oznacza to, że aplikacja Dropbox próbuje uzyskać dostęp do istotnych informacji o koncie za pomocą rejestru systemu Windows, ale nie ma do tego uprawnień.

W większości przypadków prawdopodobną przyczyną jest to, że dostęp do rejestru jest chroniony danymi uwierzytelniającymi starego lub nieaktualnego konta użytkownika. Zresetowanie hasła do systemu Windows powinno rozwiązać ten problem. Po zresetowaniu hasła ponownie zainstaluj Dropbox. Instalacja powinna przebiec bez błędów. 

Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z następną sekcją tego artykułu, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Co zrobić, jeśli resetowanie hasła Windows nie działa?

Jeśli zresetowanie hasła systemu Windows nie rozwiązało problemu, możliwe, że niektóre pliki w folderze mają nieprawidłowo ustawione uprawnienia. Ten problem możesz rozwiązać w następujący sposób:

Rozwiąż problemy z uprawnieniami do folderów w systemie Windows

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję Zakończ.
 4. Kliknij menu Start. Odszukaj wiersz polecenia lub wybierz Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.
 5. Skopiuj i wklej do wiersza polecenia podane poniżej polecenia, jedno po drugim.
  `cd %APPDATA%\Microsoft\Protect`
  `attrib -s -h -r credhist`
  `attrib +s +h credhist`
 6. Ponownie uruchom aplikację Dropbox.

Usuń informacje Dropbox z rejestru systemu Windows

Jeśli powyższe działania nie naprawiły tego błędu, możesz spróbować ręcznego usuwania wpisu z rejestru. Musisz mieć uprawnienia administratora, aby wykonać edycję rejestru.

Podstawowe informacje na ten temat, w tym również dokładne i aktualne procedury edycji rejestru systemu Windows, znajdziesz w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

warning icon

Uwaga: ze względu na wrażliwość informacji zawartych w rejestrze systemu Windows edycję rejestru powinny wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę na ten temat. Podstawowe informacje na ten temat, w tym również dokładne i aktualne procedury edycji rejestru systemu Windows, znajdziesz w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Aby usunąć informacje Dropbox z rejestru systemu Windows:

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz REGEDIT i naciśnij Enter.
 2. W Edytorze rejestru odszukaj klucz ks, do którego prowadzi następująca ścieżka:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Dropbox\ks
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ks i wybierz usuń.
highlighter icon

Uwaga: jeśli pojawi się następujący błąd: „Nie można usunąć klucza ks: błąd podczas usuwania klucza”, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki klucz ks.
 2. Wybierz Uprawnienia.
 3. Jeśli na liście Nazwy grup lub użytkowników nie ma Twojego identyfikatora logowania do systemu Windows, naciśnij Dodaj w celu dodania swojego konta.
 4. Wybierz swój identyfikator logowania z listy Nazwy grup lub użytkowników.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj obok opcji Pełna kontrola w obszarze uprawnień.

Ustanawianie siebie jako właściciela

 1. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Kliknij kartę Właściciel.
 3. Z listy wybierz swoją nazwę i zaznacz pole obok opcji Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, może to być spowodowane obecnością w rejestrze obiektów, których własności nie można zmienić. Nie stanowi to powodu do niepokoju, więc zignoruj to ostrzeżenie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.