Aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru systemu Windows

Jeśli występuje błąd informujący, że aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru, oznacza to, że aplikacja Dropbox próbuje uzyskać dostęp do istotnych informacji o koncie za pomocą rejestru systemu Windows, ale nie ma do tego uprawnień.

W większości przypadków prawdopodobną przyczyną jest to, że dostęp do rejestru jest chroniony danymi uwierzytelniającymi starego lub nieaktualnego konta użytkownika. Zresetowanie hasła do systemu Windows powinno rozwiązać ten problem.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, na dole tego artykułu znajdziesz dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Resetowanie hasła do systemu Windows

 1. W menu Start systemu Windows kliknij Panel sterowania.
 2. Otwórz Konta użytkowników.
 3. Kliknij swoje konto i naciśnij Zmień moje hasło.
 4. Dwukrotnie wpisz nowe hasło i naciśnij Zmień hasło.

Po zresetowaniu hasła ponownie zainstaluj aplikację Dropbox. Instalacja powinna przebiec bezbłędnie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, być może niektóre pliki w folderze mają nieprawidłowo ustawione uprawnienia. Ten problem możesz rozwiązać w następujący sposób:

Rozwiąż problemy z uprawnieniami do folderów w systemie Windows

 1. Zamknij aplikację Dropbox z poziomu jej menu.
 2. Kliknij menu Start. Wyszukaj „Wiersz polecenia” lub wybierz Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.
 3. Skopiuj i wklej do wiersza polecenia podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Aby wkleić polecenie w polu wiersza polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej.
      cd %APPDATA%\Microsoft\Protect
attrib -s -h -r credhist
attrib +s +h credhist
    

4. Ponownie uruchom aplikację Dropbox.

Jeśli powyższe działania nie naprawiły tego błędu, możesz spróbować ręcznego usuwania wpisu z rejestru. Ze względu na wrażliwość informacji zawartych w rejestrze systemu Windows edycję rejestru powinny wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę na ten temat.

Dowiedz się więcej

Podstawowe informacje na ten temat, w tym również dokładne i aktualne procedury edycji rejestru systemu Windows, znajdziesz w Bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Usuwanie z rejestru systemu Windows informacji na temat aplikacji Dropbox

Musisz mieć uprawnienia administratora, aby wykonać edycję rejestru.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz REGEDIT i naciśnij Enter.
 2. W Edytorze rejestru odszukaj klucz ks, do którego prowadzi następująca ścieżka:
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Dropbox\ks
    

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ks i wybierz usuń.

Naprawa uprawnień do magazynu kluczy

Jeśli pojawi się następujący błąd: „Nie można usunąć klucza ks: Błąd podczas usuwania klucza”, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ks.
 2. Wybierz Uprawnienia.
 3. Jeśli na liście Nazwy grup lub użytkowników nie ma Twojego identyfikatora logowania do systemu Windows, naciśnij Dodaj w celu dodania swojego konta.
 4. Wybierz swój identyfikator logowania z listy Nazwy grup lub użytkowników.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj obok opcji Pełna kontrola w obszarze uprawnień.

Ustanawianie siebie jako właściciela

 1. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Kliknij kartę Właściciel.
 3. Z listy wybierz swoją nazwę i zaznacz pole obok opcji Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, może to być spowodowane obecnością w rejestrze obiektów, których własności nie można zmienić. Nie stanowi to powodu do niepokoju, więc zignoruj to ostrzeżenie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.