Jak utworzyć raport danych członków

Zaktualizowano Feb 28, 2024
person icon

W tym artykule omówiono funkcję dostępną dla niektórych administratorów kont Dropbox Business i Business Plus.

Raporty dotyczące danych członków pokazują ilość informacji, do których mają dostęp poszczególni członkowie zespołu, a także ilość wykorzystywanego przez nich miejsca. Raport zawiera listę z wierszami dla poszczególnych członków zespołu. 

Kto może utworzyć raport dotyczący danych członków?

Takie raporty mogą tworzyć: 

 • Administratorzy zespołu 
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami
 • Administratorzy raportów 
 • Administratorzy bezpieczeństwa

Co zawiera raport dotyczący danych członków?

Raport dotyczący danych członków zawiera kolumnę dla każdego z poniższych elementów:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Rola: jeśli dana osoba jest administratorem, ta kolumna pokaże jej konkretną rolę administratora, np. „Administrator zgodności”. Jeśli nie jest administratorem, dana osoba będzie określona jako „Członek”.
 • Stan: zaproszony, usunięty lub zawieszony.
 • Użycie (w MB): jest aktualizowane co 8 godzin i pokazuje ilość danych używanych przez członka, uwzględniając pliki osobiste, użycie kopii zapasowych i foldery dodane przez zespoły zewnętrzne.
  • Uwaga: dodanie tych wartości dla każdego członka może nie być równe całkowitej ilości miejsca. Jeśli wielu członków doda ten sam folder zewnętrzny do swojego folderu osobistego, folder zewnętrzny jest liczony tylko raz jako wykorzystane miejsce, ale w ramach tego raportu pojawi się w danych używanych przez każdego członka.
 • Limit miejsca: jest to limit miejsca przyznany członkowi przez administratora zespołu.
 • Data dołączenia: data dołączenia członka do zespołu.
 • Data zaproszenia: data pierwszego zaproszenia członka. Jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zaproszenie nadal oczekuje.
 • Grupy zarządzane przez firmę: zawiera listę grup, do których należy członek i które są zarządzane przez firmę.
 • Grupy zarządzane przez użytkowników: zawiera listę grup, do których należy członek i które są zarządzane przez członków.
 • Weryfikacja dwustopniowa: czy jest wymagana, czy nie.
 • Ilość danych, do których użytkownik ma dostęp: pokazuje całkowitą ilość danych, do których użytkownik ma dostęp. Nie odzwierciedla to wartości użycia danych.
 • Łączna liczba plików, do których użytkownik ma dostęp: łączna liczba plików, do których użytkownik ma dostęp ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Liczba plików osobistych członka: liczba plików, które członek ma w swoim folderze osobistym.
 • Liczba głównych folderów zespołu, do których członek ma dostęp: liczba głównych folderów zespołu, do których członek ma dostęp.
 • Liczba zewnętrznych folderów udostępnionych, do których członek ma dostęp: liczba folderów udostępnionych przez zewnętrzne zespoły lub użytkowników, do których członek ma dostęp.
 • Liczba wewnętrznie udostępnionych folderów, do których członek ma dostęp: liczba wewnętrznie udostępnionych folderów, do których członek ma dostęp.
highlight icon

Uwaga: raport może zawierać dodatkowe pozycje w zależności od ustawień zespołu. 

Jak utworzyć raport danych członków:

Aby wyeksportować dane użytkownika jako plik .csv:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Eksportuj dane członka po prawej stronie.
 5. Kliknij Rozpocznij eksport.

Po wygenerowaniu raport pojawi się w folderze Dropbox „Raporty Dropbox dla firm”. Plik będzie miał nazwę „RRRR-MM-DD/Nazwa zespołu/Dane członka”. Nikt inny nie będzie mógł uzyskać do niego dostępu, jeśli go nie udostępnisz. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy raport będzie gotowy.

highlight icon

Uwaga: w przypadku dużych zespołów wygenerowanie raportu może trochę potrwać. Jeśli nie otrzymasz raportu po upływie godziny, spróbuj wygenerować go ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.