Jak utworzyć raport miejsca zespołu

Zaktualizowano Mar 27, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą niektórych typów administratorów kont Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus i Enterprise.

Raporty dotyczące miejsca zespołu pomagają zespołom zrozumieć, jaka zawartość zajmuje ich limit miejsca. Raport pokazuje ilość danych przechowywanych w następujących elementach:

 • Foldery zespołu
 • Foldery współdzielone (wewnętrzne lub zewnętrzne)
 • Foldery prywatne
highlighter icon

Uwaga: zawartość będąca własnością zewnętrzną ma wpływ na wykorzystanie miejsca zespołu tylko wtedy, gdy została dodana do konta Dropbox zespołu.

Kto może utworzyć raport miejsca zespołu?

Takie raporty mogą tworzyć: 

 • Administratorzy zespołu 
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami
 • Administratorzy raportów 
 • Administratorzy bezpieczeństwa

Co zawiera raport miejsca zespołu?

Raport dotyczący miejsca zespołu zawiera listę z wierszami dla poszczególnych folderów. Obejmuje następujące elementy: 

 • Ścieżka: ścieżka folderu w każdym wierszu. Poziom szczegółowości zależy od typu folderu.
 • Typ folderu: ta kolumna opisuje różne typy folderów:
  • Foldery zespołu: widoczna będzie tylko ścieżka główna folderu zespołu.
  • Foldery udostępnione: mogą być własnością wewnętrzną lub zewnętrzną. Zewnętrzne foldery udostępnione są uwzględnione w tym raporcie tylko wtedy, gdy zostały dodane do konta Dropbox Twojego zespołu. Jeśli folder będący własnością zewnętrzną nie został dodany do konta Dropbox Twojego zespołu, nie jest on wliczany do miejsca i nie jest uwzględniany. Zobaczysz katalog główny najwyższego poziomu folderu, który został udostępniony. 
   • Uwaga: Każdy podfolder w folderze współdzielonym zespołu ma swój własny wiersz. Oznacza to, że w raporcie te foldery i ich zawartość nie znajdują się w wierszu głównego folderu zespołu. Całkowity rozmiar folderu zespołu obejmuje wszystko, co znajduje się w tym folderze i wszystkich jego udostępnionych podfolderach.
  • Zawartość prywatna:  to osobiste miejsce członków zespołu. Ścieżka będzie nazwą członka zespołu. Obejmie to wszystkie pliki dodane do ich osobistej przestrzeni i miejsce z kopii zapasowej Dropbox, jeśli włączono tę funkcję.
  • Zawieszona prywatna zawartość: ta prywatna przestrzeń należy do zawieszonych członków zespołu.
  • Foldery piaskownicy aplikacji: foldery utworzone przez integracje innych firm lub za pomocą interfejsu API Dropbox.
  • Zarchiwizowane foldery zespołu: foldery, które zostały zarchiwizowane, ale nadal są wliczane do limitu miejsca. 
  • Usunięta prywatna zawartość: foldery prywatne usuniętych członków, których miejsce nie zostało jeszcze przeniesione do innego członka zespołu. Zawartość ta nadal wlicza się do miejsca zespołu.
 • Rozmiar (w MB): ilość danych w tej ścieżce. Po zsumowaniu każdego wiersza w tym folderze otrzymamy pełną ilość aktualnie używanego limitu miejsca.
 • Właściciel folderu: kolumna opisuje, kto jest właścicielem folderu w tym wierszu. 
  • W przypadku folderów prywatnych wyświetlany będzie adres e-mail członka zespołu. Raport pokazuje tylko prywatny folder członka, dla którego uruchomiono raport. 
  • W przypadku folderów zespołu będzie wyświetlany komunikat „Należące do zespołu”.
  • W przypadku folderów udostępnionych, które znajdują się w folderach zespołu, będzie również wyświetlany komunikat „Należące do zespołu”. 
  • W przypadku folderów udostępnionych, które są zewnętrzne w stosunku do zespołu, będzie to adres e-mail osoby, która udostępniła folder zespołowi. 
 • Liczba plików: kolumna określa liczbę plików znajdujących się w tej ścieżce. 

Jak utworzyć raport miejsca zespołu

Aby wyeksportować dane miejsca zespołu jako plik .csv bezpośrednio z konsoli administratora:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość na lewym pasku bocznym.
 4. Kliknij Eksportuj raport dotyczący miejsca po prawej stronie. 
 5. Kliknij Rozpocznij eksport.

Po wygenerowaniu raport pojawi się w folderze Dropbox „Raporty Dropbox dla firm”. Plik będzie miał nazwę „RRRR-MM-DD/Nazwa zespołu/Raport miejsca zespołu”. Nikt inny nie będzie mógł uzyskać do niego dostępu, jeśli go nie udostępnisz. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy raport będzie gotowy.

highlighter icon

Uwaga: w przypadku dużych zespołów wygenerowanie raportu może trochę potrwać. Jeśli nie otrzymasz raportu po upływie godziny, spróbuj wygenerować go ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.