Jak utworzyć raport dostępu członków

Zaktualizowano Nov 03, 2023
person icon

W tym artykule omówiono funkcję dostępną dla niektórych administratorów kont zespołów Dropbox.

Raporty dostępu członków mogą pomóc administratorom zidentyfikować wzorce przechowywania, pokazując, do których ścieżek mają dostęp poszczególni członkowie zespołu. Ten raport jest generowany dla pojedynczego uczestnika.

Kto może utworzyć raport dotyczący danych członków?

Niektórzy administratorzy mogą eksportować raporty dostępu członków w formacie .csv. bezpośrednio z Konsoli administratora. Takie raporty mogą tworzyć: 

 • Administratorzy zespołu 
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami
 • Administratorzy raportów 
 • Administratorzy bezpieczeństwa

Co zawiera raport dotyczący dostępu członków?

Raport dotyczący dostępu członków zawiera kolumnę dla każdego z poniższych elementów: 

 • Ścieżka: ścieżka folderu w każdym wierszu. Poziom szczegółowości ścieżki zależy od typu folderu.
 • Typ folderu: ta kolumna opisuje typ folderu. Typy mogą obejmować:
  • Foldery zespołu – w przypadku folderów zespołu widoczna będzie tylko ścieżka główna tego folderu zespołu.
  • Foldery udostępnione – foldery udostępnione mogą być własnością wewnętrzną lub zewnętrzną. Zewnętrzne foldery udostępnione są uwzględnione w tym raporcie tylko wtedy, gdy zostały dodane do konta Dropbox Twojego zespołu. Zobaczysz katalog główny najwyższego poziomu folderu, który został udostępniony.
  • Foldery prywatne – są to osobiste przestrzenie Space członków zespołu. Ścieżka będzie nazwą członka zespołu.
 • Wewnętrzny lub zewnętrzny: określa, czy folder jest własnością wewnętrzną czy zewnętrzną. Właścicielem folderu zewnętrznego jest osoba spoza zespołu Dropbox.
highlight icon

Uwaga: ustawienie filtra na „Nie” wyświetli listę wszystkich folderów udostępnionych, które są własnością zewnętrzną.

 • Właściciel folderu: kolumna opisuje, kto jest właścicielem folderu w tym wierszu. 
  • W przypadku folderów prywatnych wyświetlany będzie adres e-mail członka zespołu, który jest właścicielem folderu. Jedynym folderem w tym raporcie będzie folder prywatny członka zespołu, dla którego wygenerowano raport. 
  • Foldery zespołu i foldery udostępnione należące do zespołu są wyświetlane jako „Należące do zespołu”. 
  • W przypadku zewnętrznych folderów udostępnionych wyświetlany będzie adres e-mail osoby, która udostępniła folder zespołowi. 
 • Rozmiar (w MB): ilość danych w tej ścieżce. 
highlight icon

Uwaga: ponieważ ten raport dotyczy pozycji, do których ten członek ma dostęp, wartości nie są sumą udziału użytkownika w limicie miejsca w zespole.

 • Liczba plików: kolumna określa liczbę plików znajdujących się w tej ścieżce. 

Jak utworzyć raport dostępu członków

Aby wyeksportować dane dostępu użytkownika jako plik .csv:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie na lewym pasku bocznym. 
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok wybranego użytkownika.
 5. Kliknij Utwórz raport dostępu

Po wygenerowaniu raport pojawi się w folderze Dropbox „Raporty Dropbox dla firm”. Plik będzie miał nazwę „RRRR-MM-DD/Nazwa członka/Raport szczegółów dostępu”. Nikt inny nie będzie mógł uzyskać do niego dostępu, jeśli go nie udostępnisz. Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy raport będzie gotowy.

highlight icon

Uwaga: w przypadku dużych zespołów wygenerowanie raportu może trochę potrwać. Jeśli nie otrzymasz raportu po upływie godziny, spróbuj wygenerować go ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.