Een rapport met ledengegevens maken

Bijgewerkt Mar 27, 2024
person icon

De informatie in dit artikel is van toepassing op bepaalde typen beheerders van een van de Dropbox-abonnementen Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus en Enterprise

Met behulp van ledentoegangsrapporten kunnen beheerders patronen identificeren in de manier waarop leden materiaal opslaan, door na te gaan tot welke paden individuele teamleden toegang hebben. Er wordt per lid een rapport gegenereerd.

Wie kan een ledentoegangsrapport genereren?

Bepaalde typen beheerders kunnen ledentoegangsrapporten exporteren als een .csv- bestand, direct vanuit de beheerconsole. De volgende beheerders kunnen dit type rapport genereren: 

 • Teambeheerders 
 • Beheerders van gebruikersbeheer
 • Rapportagebeheerders 
 • Beveiligingsbeheerders

Wat staat er in een ledentoegangsrapport?

Het ledentoegangsrapport bevat een kolom voor elk van de volgende zaken: 

 • Pad: dit is het pad van de map in elke rij. Hoe gedetailleerd het pad is dat wordt weergegeven, verschilt per maptype.
 • Maptype: in deze kolom wordt het type map beschreven. De verschillende maptypen zijn:
  • Teammappen: voor teammappen zie je alleen het hoofdpad van die teammap.
  • Gedeelde mappen: deze gedeelde mappen kunnen intern of extern eigendom zijn. Gedeelde mappen die extern eigendom zijn, worden alleen in dit rapport opgenomen als ze zijn toegevoegd aan het Dropbox-account van je team. Je ziet de hoofdmap op het hoogste niveau van de map die is gedeeld.
  • Privémappen: dit zijn de persoonlijke ruimtes van je teamleden. Het pad is de naam van het teamlid.
 • Intern of extern: hier wordt weergegeven of de map intern of extern eigendom is. Externe mappen zijn eigendom van iemand buiten je Dropbox-team.
highlighter icon

Opmerking: Door te filteren op 'Nee' genereer je een lijst met alle gedeelde mappen die extern eigendom zijn.

 • Mapeigenaar: in deze kolom wordt beschreven wie de eigenaar is van de mappen in deze rij. 
  • Voor privémappen wordt het e-mailadres weergegeven van het teamlid dat eigenaar is van de map. Alleen de privémap van het teamlid voor wie je het rapport hebt gegenereerd, wordt in dit rapport weergegeven. 
  • Teammappen en gedeelde mappen die intern eigendom zijn, worden weergegeven als 'Eigendom van het team'. 
  • Voor gedeelde mappen die extern eigendom zijn, wordt het e-mailadres weergegeven van de persoon die de map met jouw team heeft gedeeld. 
 • Grootte (in MB): de hoeveelheid gegevens op de locatie waar dit pad naar verwijst.
highlighter icon

Opmerking: Aangezien dit rapport alleen gaat over waartoe dit lid toegang heeft, dient opgemerkt te worden dat deze hoeveelheid gegevens niet meetelt voor het opslagquotum van het team.

 • Aantal bestanden: in deze kolom wordt het aantal bestanden weergegeven op de locatie waar dit pad naar verwijst. 

Een rapport met ledengegevens maken

Je exporteert als volgt ledengegevens als .csv- bestand:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Leden in de linkerzijbalk. 
 4. Klik op '' (drie horizontale puntjes) naast een individuele gebruiker.
 5. Klik op Toegangsrapport maken
 6. Klik op Exporteren starten.

Nadat het rapport is gegenereerd, verschijnt het in je Dropbox-map met de naam 'Dropbox voor bedrijven-rapporten'. De naam van het rapport heeft de volgende vorm: 'DD-MM-JJJJ/Lidnaam/Toegangsgegevensrapport'. Niemand anders heeft er toegang toe, tenzij je het rapport deelt. Je krijgt ook een e-mail zodra het rapport klaar staat.

highlighter icon

Opmerking: Bij grote teams kan het enige tijd duren om het rapport te genereren. Als je na een uur nog geen rapport hebt ontvangen, probeer het dan opnieuw te genereren.

Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden uit de community

Andere manieren om hulp te krijgen