Dropbox integritetspolicy: vanliga frågor

1. Hur länge behåller Dropbox mina filer efter att jag har raderat mitt konto?

När du raderar ett Dropbox Basic-, Plus- eller Professional-konto börjar vi radera de filer du har i våra tjänster efter 30 dagar. Är du användare i ett Dropbox Business-team är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Här finns mer information om hur länge vi behåller raderade filer.

2. Vilka rättsliga grunder har Dropbox för att behandla mina uppgifter?

Dropbox behandlar dina uppgifter (1) för att kunna tillhandahålla Dropbox-tjänster till dig enligt vårt kontrakt med dig; (2) i främjandet av sina berättigade intressen när det gäller bedrivandet av våra tjänster och verksamhet; och (3) med ditt samtycke. I vissa fall kan Dropbox behandla dina uppgifter för att följa gällande lag, rättsligt förfarande eller lagbestämmelser; skydda någon mot dödsfall eller allvarliga kroppsliga skador; eller utföra ett uppdrag i allmänhetens intresse.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla Dropbox-tjänster till dig samt vad det kan användas till:

 • Tillhandahålla, uppdatera, upprätthålla och skydda våra tjänster och vår verksamhet. Vi tillhandahåller till exempel en värdtjänst för dina filer, säkerhetskopierar dem och delar dem när du ber oss göra det. Vi analyserar också hur du använder tjänsterna för att hjälpa dig att prioritera ditt innehåll och hålla dig uppdaterad i ditt viktigaste arbete.
 • Felsöka vid problem du kan stöta på med Dropbox-tjänster. Kontaktar du oss angående frågor om eller problem med tjänsterna kan det hända att vi använder dina personuppgifter för att svara.
 • Fakturering, kontohantering och administrativa ändamål. Registrerar du dig för en provperiod eller köper en betald Dropbox-plan kan vi samla in och behandla betalningsuppgifter, däribland ditt namn, din kredit- eller bankkortsinformation, faktureringsadress och information om din transaktionshistorik.
 • Skicka mejl eller andra meddelanden till dig. Det kan hända att vi kontaktar dig om viktiga ändringar i våra tjänster och med tjänsterelaterade meddelanden. Dessa kontakter anses vara en del av Dropbox-tjänsterna och det går inte att välja bort dem.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter i främjandet av sina berättigade intressen när det gäller bedrivandet av våra tjänster och verksamhet samt vad det kan användas till:

 • Förstå hur du använder våra tjänster för att kunna förbättra dem.
 • Marknadsföra de Dropbox-tjänster som är mest relevanta för dina intressen.
 • Undersöka och förhindra säkerhetsproblem samt olovligt nyttjande av Dropbox-tjänster eller Dropbox-användare.

Exempel på hur Dropbox behandlar dina uppgifter med ditt samtycke samt vad det kan användas till:

 • Skicka marknadsföringsmaterial om våra tjänster till dig. Vill du inte få detta material klickar du bara på länken Avsluta prenumeration i något av mejlen eller uppdaterar preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt Dropbox-konto.
 • Ansluta ditt Dropbox-konto till andra tredjepartstjänster via Dropbox API:er.
 • Samla in feedback från dig för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner.

3. Hur samlar Dropbox in och använder min användningsinformation?

Vi samlar in information om hur du använder tjänsterna, däribland åtgärder du gör i ditt Dropbox-konto. Vi använder denna information för att effektivt och tillförlitligt tillhandahålla Dropbox-tjänster. Vi använder också sådan information för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner, skydda Dropbox-användare och, i vissa fall, marknadsföra Dropbox-tjänster. För att tillhandahålla Dropbox-tjänsten och hjälpa dig prioritera ditt arbete analyserar vi till exempel din användningsaktivitet för att rekommendera innehåll som kan vara mest relevant och viktigt för dig. I syfte att förbättra våra tjänster samlar vi in information om hur du interagerar med våra tjänster för att förstå vilka funktioner är mest användbara för dig och förbättra dem. För att skydda Dropbox-användare analyserar vi saker som IP-adresser, inloggningshistorik och ändringar av mejladress och lösenord och agerar mot  missbruk. För att marknadsföra Dropbox-tjänster analyserar vi i vissa fall information om användarnas aktivitet och engagemang i våra tjänster, till exempel hur många enheter de har kopplat till Dropbox-kontot och hur mycket lagringsutrymme de har använt, för att identifiera användare som kan vara intresserade av våra premiumtjänster.

4. Hur använder Dropbox mina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande och maskininlärning?

Dropbox samlar in och behandlar dina personuppgifter med hjälp av teknik för automatiserat beslutsfattande eller maskininlärning för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänsterna: 

Tillhandahålla Dropbox-tjänster. Vi använder maskininlärningsteknik för att göra det lättare för dig att hitta, hämta, organisera och prioritera dina saker, samarbeta med personer du arbetar mest med och hålla fokus på det viktigaste arbetet. Vi analyserar till exempel din kontoaktivitet och användningshistorik för att föreslå innehåll i Dropbox-kontot som du kan vara mest relevant för dig, förutsäga och automatiskt korrigera sökfrågor för att hjälpa dig att hitta det du letar efter och felsöka vid eventuella problem du kan uppleva med Dropbox-tjänsterna.

Skydda Dropbox-tjänster. Vi använder automatiserat beslutsfattande för att analysera saker som din IP-adress, inloggningshistorik och kontoändringar (till exempel ändringar av mejladresser och lösenord) för att identifiera och agera mot missbruk och stötande innehåll i våra tjänster. 

Förbättra Dropbox-tjänster. Dropbox använder automatiserat beslutsfattande och maskininlärning för att förbättra Dropbox-tjänsterna och utveckla nya funktioner. Vi analyserar exempelvis information om hur du interagerar med tjänsterna för att optimera utformningen av vårt användargränssnitt, förbättra hur våra algoritmer föreslår och anpassar innehåll, förbättra sökresultatens relevans för att hjälpa dig att hitta det du letar efter samt utveckla nya sätt att effektivisera arbetsflödet.

Marknadsföra Dropbox-tjänster. Vi kommer i vissa fall att använda automatiserat beslutsfattande för att analysera användarnas aktivitet och engagemang i våra tjänster genom att titta på saker som hur många enheter de har kopplat till Dropbox-kontot, hur mycket lagringsutrymme de använt och hur många delningsåtgärder de har vidtagit för att vi ska kunna identifiera användare som kanske är intresserade av att få mer information om våra premiumtjänster.

5. Vilka betrodda tredje parter delar Dropbox mina personuppgifter med?

För att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra våra tjänster delar Dropbox dina personuppgifter med betrodda tredje parter samt andra Dropbox-företag.

Betrodda tredje parter är företag eller enskilda personer som Dropbox anlitar för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-tjänster. Till exempel kan betrodda tredje parter komma åt din information för att tillhandahålla datalagringstjänster, IT-tjänster eller kundsupporttjänster, men gör det bara för att utföra uppgifter åt Dropbox. Dropbox ansvarar fortfarande för hanteringen av din information enligt våra instruktioner. Betrodda tredje parter omfattar:

 • Dropbox, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • Teleperformance A.E.
 • Salesforce.com, LLC
 • Serenova, LLC (tidigare LiveOps Cloud Platform, LLC)
 • Google LLC
 • Zendesk, Inc.
 • Oracle America, Inc.

6. Vilka är Dropbox-företagen och vad är Dropbox-företagstjänster? 

Förutom de tjänster som Dropbox erbjuder, äger och driver Dropbox de nedan angivna företagen i enlighet med deras respektive användarvillkor och integritetspolicy. Tillsammans med Dropbox är dessa företag Dropbox-företag. Dropbox delar infrastruktur, system och teknik med andra Dropbox-företag och delar din information inom vår familj av företag för att tillhandahålla, förbättra, skydda och marknadsföra Dropbox-företagstjänster. Dropbox-företagstjänster är de Dropbox-tjänster och andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Dropbox-företag och omfattas av separata, fristående tjänstevillkor och sekretesspolicyer.

Dropbox behandlar din information hos Dropbox-företagen enligt vad som tillåts av gällande lag och i enlighet med alla företagens respektive användarvillkor och integritetspolicy. Du hittar information om sekretesspraxis för Dropbox-företagen och hur de behandlar enskilda användares information genom att gå till följande länkar:

7. Hur gör jag invändningar mot eller begränsar användningen av mina personuppgifter?

Du har rätt att be oss sluta använda eller begränsa vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi saknar rättslig grund för att fortsätta använda dina uppgifter eller om du anser att dina personuppgifter är felaktiga.

Du kan även välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss. Du kan när som helst välja vilka typer av marknadsföringsmeddelanden du vill få genom att du redigerar preferenserna i avsnittet Meddelanden i ditt personliga konto eller bara klickar på länken Avsluta prenumeration i en mejlkategori du inte längre vill få.

Är din kontoinformation felaktig kan du när som helst uppdatera eller radera den genom att logga in på kontot och gå till din kontosida. Du kan också när som helst radera ditt Dropbox-konto (men tänk på att dina uppgifter då försvinner för alltid).

Anser du att Dropbox saknar rättslig grund för att använda dina personuppgifter eller att det finns andra felaktigheter i dina personuppgifter, eller om du vill göra invändningar mot att vi använder dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss på privacy@dropbox.com så ska vi undersöka saken.

8. Hur kommer jag åt mina personuppgifter?

Du kommer åt de filer du sparar i ditt Dropbox-konto när du vill. Har du installerat Dropbox-klienten kan du lagra alla filer direkt på datorn.

Logga bara in på din kontosida om du vill få information om ditt konto och vilken maskinvara som hör ihop med kontot. Här hittar du namn och mejladress som hör ihop med kontot samt IP-adresser för anslutna sessioner, datorer och mobila enheter som används för att få åtkomst till ditt konto. Du kan också se vilka program som är anslutna till ditt konto på säkerhetssidan.

Har du kontaktat Dropbox supportteam kan du logga inpå vår kundtjänstportal och hämta dokumentation om din kontakt med oss.

Vill du skicka in en begäran om dataåtkomst skriver du till oss på privacy@dropbox.com med orden Data Access Request på ämnesraden eller i meddelandetexten, så kontaktar vi dig inom kort.

Hitta mer information om hur du kommer åt din information om filer, konto och maskinvara samt kontakter med Dropbox.

9. Jag vill använda en annan tjänsteleverantör. Hur flyttar jag mina data från Dropbox?

Du kan ladda ner dina filer från ditt Dropbox-konto när du vill. Det finns flera sätt att göra det på.

Använder du Dropbox-klienten kan du flytta en Dropbox-mapp till en annan plats på hårddisken eller till en extern hårddisk.

Använder du dropbox.com för att nå ditt konto kan du enkelt ladda ner enskilda filer eller mappar från dropbox.com. Ladda ner enskilda filer från dropbox.com så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Leta upp filen du vill ladda ner.
 3. Klicka på ikonen med tre punkter (…) till höger om filnamnet.
 4. Klicka på Ladda ner.

Du kan även ladda ner hela mappar till en zip-fil från dropbox.com (tänk på att det finns begränsningar för hur stor mappen får vara).

Använder du Dropbox mobilapp kan du ladda ner enskilda filer till din enhet för att visa offline.

Om du använder Dropbox Paper kan du exportera dina Paper-dokument från dropbox.com.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!