Använd Dropbox Passwords

Hur många kontoinloggningar och betalkort som du kan lagra samt antalet enheter som du kan använda Dropbox Passwords på beror på vilken plan du har. Kontrollera vilken plan du har.

 • Dropbox-användare med Basic-planen kan lagra upp till 50 inloggningar och betalkort samt använda Dropbox Passwords på upp till 3 enheter.
 • Dropbox-användare med en Plus-, Professional-, Family- eller Business-plan kan lagra ett obegränsat antal inloggningar och betalkort samt använda Dropbox Passwords på ett obegränsat antal enheter.

Anmärkningar:

Dropbox Passwords är ett webbläsartillägg och en mobilapplikation från Dropbox. Den här artikeln beskriver hur du använder Dropbox Passwords till att spara dina kontons inloggningar och betalkort, synkronisera dem på olika enheter och fylla i dem automatiskt eller föreslå lösenord när du loggar in på webbplatser och i mobila applikationer. Du kan även använda Dropbox Passwords för att övervaka säkerheten för dina konton.

Använder du inte Dropbox Passwords än? Se hur Dropbox hjälper dig att lagra och synka lösenord.

Avsnitt i den här artiklen:

Lägga till eller redigera kontoinloggningar och betalkort

Du kan lägga till kontoinloggningar och betalkort i Dropbox Passwords, samt alla anteckningar kopplade till dina konton och betalkort som du vill komma ihåg. Det går att gå tillbaka och redigera dem när som helst.

 • Om du vill lägga till eller redigera i webbläsartillägget öppnar du det och klickar på Lägg till eller Redigera.
  • Obs! Webbläsartillägget sparar användarnamn och lösenord automatiskt när du skapar eller loggar in på ett konto på en webbplats.
 • Om du vill lägga till eller redigera i mobilapplikationen öppnar du den och trycker på ”+” (plustecknet) för att lägga till eller trycker på namnet till inloggningen eller betalkortet och Redigera för att redigera.

Ta bort kontoinloggningar och betalkort

Om du vill ta bort en kontoinloggning eller ett betalkort i webbläsartillägget eller mobilapplikationen klickar eller trycker du på ”” (ellips) vid kontot som du vill ta bort samt klickar eller trycker på Ta bort.

Läs om hur du använder Dropbox Passwords intrångsövervakning för att se om dina konton har blivit utsatta för risker.

Få förslag på starka lösenord

Dropbox Passwords kan föreslå starka lösenord. 

Så här får du ett starkt lösenordsförslag:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på Lägg till (webbläsartillägg) eller ”+ (plustecken, på den mobila enheten).
 3. Klicka på Föreslå ett starkt lösenord.
  • Klicka på kugghjulsikonen för att ändra längden och antalet siffror och symboler i lösenordet.
 4. Klicka på Använd lösenord.

Från lösenordsfältet:

 1. Börja skapa ett nytt konto på en webbplats.
 2. Klicka på Dropbox Passwords ikon som visas i lösenordets textruta. En rullgardinsmeny med ett föreslaget lösenord visas.
 3. Klicka på Använd lösenord.
 4. Fortsätt att skapa kontot.

Dela kontoinloggningar och betalkort

Du kan dela kontoinloggningar och betalkort med andra Dropbox Passwords-användare som har verifierat sitt Dropbox-konto.

Så här delar du en kontoinloggning eller ett betalkort:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på ”” (ellips) vid kontot som du vill dela.
 3. Klicka på Delning.
 4. Ange e-postadressen till personen (eller personerna) som du vill dela med.
 5. Klicka på Skicka.

Så här tar du bort någons åtkomst till en kontoinloggning eller betalkort:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på ”” (ellips) vid kontot som du vill ta bort någon från.
 3. Klicka på Ta bort åtkomst.

Om du vill se alla kontoinloggningar och betalkort som du har delat med någon:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på Delning.
 5. Klicka på namnet på personen som du vill se.

Importera kontoinloggningar

Om du har sparat kontoinloggningar i en webbläsare eller en CSV-fil från en annan lösenordshanterare kan du importera dem i webbläsartillägget Dropbox Passwords.

Obs! 

 • Kolumnerna i CSV-filen måste märkas så att Dropbox Passwords kan importera informationen. Även om Dropbox Passwords känner igen ett antal etiketter rekommenderar vi att du märker dem med Namn, Lösenord, Användarnamn, Anteckningar och URL.
 • För närvarande har funktionen inte stöd för import av lösenord från Safari.

Så här importerar du kontoinloggningar:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på Importera.
 5. Klicka på Lösenordshanterare eller webbläsaren du vill importera från.
 6. Klicka på Välj .CSV och välj din CSV-fil.
 7. Klicka på Importera.

Läs mer om att importera användarnamn och lösenord för konton.

Exportera kontoinloggningar och betalkort

Du kan exportera alla dina kontoinloggningar och betalkort från Dropbox Passwords som en CSV-fil åt gången, även om du har nedgraderat ditt Dropbox-konto till Basic eller gått med i ett Dropbox Business-team.

Så här exporterar du från ett webbläsartillägg:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Konto.
 5. Klicka på Export.
 6. Klicka på Exportera för att bekräfta.

Exporterar kontona från mobilappen:

 1. Öppna mobilappen Dropbox Passwords.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Tryck på Exportera.
 4. Tryck på Exportera för att bekräfta.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!