Så här använder du gästpass för Dropbox-team

Du kan bjuda in andra användare att kostnadsfritt gå med i ditt team i 14 dagar med ett gästpass. Gästen kan komma åt, redigera och skicka filer som ditt team äger under provperioden på 14 dagar. 

I slutet av dessa 14 dagar omvandlas gästpasset automatiskt till ett betalt medlemskap. Om du inte vill att gästpasset ska bli ett betalt medlemskap måste du avbryta gästpasset före provperiodens sista dag.

Anmärkningar:

 • Du kan endast bjuda in någon med ett gästpass en gång.
 • Ditt team har ett begränsat antal gästpass baserat på hur många medlemmar teamet har.
 • Provperioden på 14 dagar börjar när personen tackar ja till din inbjudan.
 • Det finns ingen avgift för provperioden på 14-dagar.
 • När den sista dagen av provperioden närmar sig kan du låta den omvandlas till en betald licens eller avbryta gästpasset för att undvika avgifter.

Så här bjuder du in någon med ett gästpass

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil) bredvid en fil.
 3. Lägg till mejladressen för personen som du vill bjuda in.
 4. Klicka på Dela fil.
 5. Se till att knappen bredvid Bjud in med gästpass är markerad.
 6. Klicka på Bjud in.
  • Obs! Om du väljer att inte bjuda in den här användaren med ett gästpass kommer du inte ha möjlighet att göra det framöver. 

Så här avbryter du ett gästpass

Gör följande för att förhindra att gästpasset automatiskt omvandlas till ett betalt medlemskap.

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på fliken Medlemmar .
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen vars åtkomst du vill hantera.
  • Obs! Medlemmar med gästpass har Gäst bredvid sitt namn.
 5. Klicka på Hantera gästpass.
 6. Klicka på Avbryt automatisk förnyelse.
  • Obs! Du måste avbryta gästpasset före provperiodens sista dag för att undvika avgifter.

Gästen behåller åtkomsten till teamets Dropbox-konto till slutet av provperioden, såvida du inte återkallar gästpasset. 

Så här återkallar du ett gästpass

Gör följande för att omedelbart ta bort åtkomsten till teamets Dropbox-konto från någon med gästpass:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på fliken Medlemmar .
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen vars åtkomst du vill hantera.
  • Obs! Medlemmar med gästpass har Gäst bredvid sitt namn.
 5. Klicka på Ta bort medlem.
 6. Klicka på Konvertera konto.

När ett gästpass återkallas:

 • Gästen kopplas bort från ditt teamkonto och omvandlas till ett individuellt konto.
 • Gästen förlorar åtkomsten till alla teammappar.
 • Filöverföringarna som gästen har skapat raderas.

Gästen behåller:

 • Filerna eller mapparna som gästen skapade och inte har delat
 • Alla Paper-dokument som inte har delats som gästen skapade i teamet
 • Delade mappar som gästen äger
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!