Slik overfører du data fra en server til Dropbox

Denne artikkelen beskriver de grunnleggende trinnene for å overføre data fra en server til Dropbox.

Avsnitt i denne artikkelen:

Før overføringen

 1. Informer teamet om overføringen, og be dem om å unngå å endre filer under prosessen.
 2. Prioriter filene dine, og vurder å overføre aktive filer som du bruker hver dag, før du overfører de arkiverte filene.
 3. Vurder å flytte dataene i flere omganger. Overføringen bør utføres nattestid, over helgen eller på et annet tidspunkt det er mindre sannsynlig at teamet trenger tilgang til disse filene.
 4. Pass på at datamaskinen din har nok ledig plass. Husk at Dropbox beholder en kopi av filene dine på den lokale harddisken. Dette er standard.

Obs! Hvis dataene ligger på en ekstern harddisk som er koblet til serveren, kan du flytte Dropbox-mappen til samme eksterne harddisk. Du kan også frigjøre plass på den lokale harddisken etter overføringen ved å benytte selektiv synkronisering.

Overføring av data

 1. Installer Dropbox på servermaskinen. Sørg for at du har tilgang til serveren direkte og ikke logger på eksternt.
 2. Logg deg på skrivebordsprogrammet til Dropbox med Dropbox Business-administratorkontoen din. En tom Dropbox-mappe vil vises på hoveddisken på datamaskinen.
 3. Hvis dataene er på en fysisk tilkoblet ekstern harddisk, og du ikke har nok plass på den interne stasjonen, kan du enten:
 4. I Dropbox-mappen kan du starte med å konfigurere mappene dine.
 5. Fra servermaskinen kopierer eller flytter du mappene som du ønsker å synkronisere, til Dropbox til de nye mappene du har opprettet.

Obs! Sørg for at du er kontinuerlig logget på servermaskinen frem til overføringen er fullført. Ikke logg deg ut, endre innstillinger eller slå av datamaskinen under overføringsprosessen. Skrivebordsprogrammet synkroniserer bare når du er logget på. Du kan sjekke synkroniseringsstatusen når som helst ved hjelp av skrivebordsprogrammet.

Etter overføringen

 1. Inviter brukerne til de delte mappene de trenger. Når medlemmer av teamet installerer Dropbox-programmet og logger på, vil en kopi av alle mappene du har delt, synkroniseres til deres Dropbox-mappe. De kan åpne disse filene på samme måte som alle de andre filene på datamaskinen sin. Eventuelle endringer som et teammedlem gjør i filene, vil synkroniseres til Dropbox og alle de andre medlemmene av den delte mappen.
 2. Angi tillatelsene for de delte mappene for brukerne dine. Du kan la gruppemedlemmene redigere eller se filer i en delt mappe.
 3. Logg av Dropbox eksternt hvis du er ferdig med den første overføringen og ikke ønsker å fortsette å bruke Dropbox på denne datamaskinen.

Obs! Hvis du velger å fortsette å kjøre Dropbox på denne maskinen, må du bare dele mapper i denne Dropbox-mappen via Dropbox-programmet. Det å bruke serverfunksjonalitet til å dele mapper i Dropbox-mappen via det lokale nettverket kan forårsake flere forskjellige synkroniseringsproblemer og støttes ikke.

Vanlige spørsmål

Hvordan migrerer jeg dataene mine fra en server til Dropbox så fort som mulig?

Overføringshastigheten avhenger av Internett-tilkoblingen og båndbredden du har. Vi anbefaler at du starter overføringsprosessen på kvelden, eller før en helg, så det ikke forstyrrer teamets arbeid.

Hvis du vil migrere så fort som mulig, kan du øke båndbredden i innstillingene, slik at Dropbox kan bruke mer av internettbåndbredden.

Viktig: Overføringen kan ta tid. Filsynkronisering er en komplisert prosess der mye foregår bak kulissene:

 • Hver fil blir første hashet og komprimert. Deretter overføres, krypteres og lagres den på våre servere.
 • Synkroniseringsstatusen til Dropbox viser en samlet kB/s-hastighet, som omfatter disse ulike trinnene.
 • Når filene er overført til våre servere, vil oppdateringer eller endringer i filene synkroniseres mye raskere, siden vi bare synkroniserer endringene.

Hva kan jeg gjøre under overføringen? Kan jeg jobbe med filene umiddelbart etter at de er synkronisert til Dropbox?

Hver bedrift fungerer på sin måte. Noen team synes det gir mest mening å overføre arkiverte filer først. For andre er det mer naturlig å starte med aktive filer. Uansett anbefaler vi at du flytter filene dine i flere omganger. Når en omgang med filer er ferdig opplastet, starter du en ny omgang.

Viktig:

 • Unngå å redigere filer i mapper som fortsatt blir synkronisert til Dropbox eller et teammedlems datamaskin.
 • Til tider kan ikke Dropbox synkronisere filer som er åpne i visse programmer. Hvis en fil er åpen i et annet program, må du lukke programmet for at Dropbox skal gjenoppta synkroniseringen.
 • Når en mappe har en grønn sirkel med en hake for alle teammedlemmene, kan du trygt samarbeide i denne mappen.

Kan jeg gjenskape filstrukturen på serveren min i Dropbox Business?

Hvis du har en stor mengde data, anbefaler vi at du konfigurerer en filstruktur i Dropbox Business-kontoen først. Bruk tomme mapper og etiketter som plassholdere for dataene dine. Etter at du har delt disse tomme mappene med teamet, kan du begynne å flytte data til mappene.

Obs! Du kan ikke dele en mappe som ligger i en annen delt mappe i Dropbox. For å få flere tips om hvordan du konfigurerer mappestrukturen, kan du ta en titt på denne artikkelen.

Hva om jeg ikke har nok plass på min lokale harddisk til å synkronisere til Dropbox?

Hvis du ikke har nok plass på den lokale harddisken, har du to alternativer:

Bruke selektiv synkronisering:

 1. Flytt mapper i omganger.
 2. Vent på at mappene synkroniseres med Dropbox, og at det vises en grønn hake.
 3. Bruk selektiv synkronisering på utvalgte mapper.
 4. Gjenta denne prosessen til du har synkronisert alle filene dine til Dropbox.

Bruke Dropbox med en ekstern harddisk.

 1. Hvis Dropbox-programmet allerede er installert og har opprettet en Dropbox-mappe på hoveddisken, bruker du trinnene i denne artikkelen.
 2. Hvis du installerer Dropbox for første gang, velger du Avanserte alternativer og angir plasseringen av Dropbox-mappen som din eksterne disk.
 3. Når Dropbox oppretter en mappe på den eksterne harddisken din, drar og slipper du mappene i den.
 4. Vurder disse forslagene når du skal opprette filstruktur. Siden du flytter filer fra én mappe til en annen mappe på samme stasjon, vil innholdet i mappen ikke ta opp noe ekstra plass, verken på hoveddisken eller denne eksterne harddisken.

Viktig:

 • Når Dropbox-mappen ligger på en ekstern harddisk, bør den eksterne harddisken være fysisk koblet til så lenge Dropbox kjører. Stasjonen må også være riktig formatert for operativsystemet til den tilkoblede enheten. Du kan se på systemkravene til støttede konfigurasjoner og filsystemer.
 • Dropbox-mappen bør ikke installeres på en NAS-stasjon (Network Attached Storage)
 • Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke benytter metoder som legger til refererte filer (symlinker, koblingspunkter eller nettverksmapper) i Dropbox-mappen. Bruk av referansefiler forårsaker høy prosessorbruk, dårlig ytelse på synkroniseringen, rettighetsproblemer og unøyaktig måling av bruk av lagringskvote.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!