Så här överför du data från en server till Dropbox

Uppdaterat Jan 29, 2024

Den här artikeln beskriver de grundläggande stegen för att överföra data från en server till Dropbox.

Före överföringen

 1. Innan du börjar rekommenderar vi dig starkt att säkerställa att alla medlemmar i ditt team som använder Mac-datorer kontrollerar så att de har den senaste versionen av macOS. Läs mer om Dropbox för macOS.
 2. Meddela ditt team om överföringen och be dem undvika att ändra i filerna medan överföringen pågår.
 3. Prioritera filerna och migrera aktiva filer som ni använder varje dag innan du överför de arkiverade filerna.
 4. Överför data i batchar Schemalägg överföringen till natten, en helg eller en annan tidpunkt då teamet inte behöver åtkomst till filerna.
 5. Kontrollera att datorn har tillräckligt med utrymme. Kom ihåg att Dropbox som standard sparar en kopia av filerna på din lokala hårddisk.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Teammedlemmar som använder Windows eller Linux kan flytta Dropbox-mappen till samma externa enhet om data finns på en extern enhet som är kopplad till servern.Du kan också frigöra lagringsutrymme på din lokala hårddisk efter överföringen med selektiv synkning.
 • Att lagra Dropbox-mappen på en extern enhet stöds inte längre av macOS.

Överföra data

 1. Installera Dropbox på serverdatorn. Kontrollera att du har direkt åtkomst till servern och inte loggar in på distans.
 2. Logga in på Dropbox-klienten med inloggningsuppgifterna för Dropbox-teamets administratörskonto. En tom Dropbox-mapp visas på datorns hårddisk.
 3. Om data finns på en fysiskt ansluten extern enhet och du inte har tillräckligt med utrymme på din interna enhet kan du antingen
highlighter icon

Obs! Det stöds inte längre på Dropbox för macOS 12.5 eller senare. Allt material kommer istället att vara enbart online som standard så att inget extra lagringsutrymme används på den lokala enheten. Läs mer om förväntade ändringar i Dropbox för macOS.

 1. I Dropbox-mappen kan du starta konfigureringen av mapparna.
 2. Från serverdatorn kopierar eller flyttar du de mappar du vill synkronisera till Dropbox till de nya mappar du har skapat.
highlighter icon

Obs! Kontrollera att du hela tiden är inloggad på serverdatorn tills överföringen är klar.Logga inte ut, ändra inga inställningar och stäng inte av datorn under överföringsprocessen.Datorklienten synkroniserar enbart när du är inloggad.Du kan kontrollera synkroniseringsstatus när som helst med klienten.

Efter överföringen

 1. Bjud in användare till de delade mapparna som de behöver. När ditt team installerat Dropbox-klienten och loggar in synkroniseras en kopia av alla mappar du delat ut till deras Dropbox-mapp. De kan öppna filerna precis som vilken annan fil som helst på datorn. Alla ändringar en teammedlem gör synkroniseras till Dropbox och alla andra medlemmar i den delade mappen.
 2. Ställ in åtkomst för den delade mappen för användarna.Du kan låta teammedlemmarna redigera eller visa filer i en delad mapp.
 3. Logga ut från Dropbox på distans om du är klar med den första överföringen och inte vill fortsätta att använda Dropbox på den datorn.
highlighter icon

Obs!Om du väljer att fortsätta köra Dropbox på den här datorn ska du dela mappar i den här Dropbox-mappen enbart via Dropbox-applikationen. Om du använder serverfunktionaliteten för att dela mappar inuti Dropbox-mappen via det lokala nätverket kan detta orsaka olika synkroniseringsproblem och detta stöds inte.

Vanliga frågor

Hur kan jag överföra mina data från en server till Dropbox så snabbt som möjligt?

Överföringshastigheten beror på din internetanslutning och bandbredd. Vi rekommenderar att du startar överföringsprocessen på kvällen, eller före en helg, så att teamets arbete inte störs.

Om du vill överföra så snabbt som möjligt kan du öka dina bandbreddsinställningar, vilket gör att Dropbox tar upp mer av din internetbandbredd.
 

Viktigt: Migreringar kan ta tid.Filsynkronisering är en komplex process som involverar flera steg bakom kulisserna:

 • Först hashas och komprimeras varje fil. Sedan överförs och krypteras den och lagras på våra servrar.
 • Dropbox synkroniseringsstatus visas som en sammanlagd kB/s-hastighet som inkluderar de här olika stegen.
 • När filerna har överförts till våra servrar synkroniseras alla uppdateringar och ändringar av filerna mycket snabbare eftersom vi enbart synkroniserar ändringarna.

Vad kan jag göra under migreringen? Kan jag arbeta med filerna omedelbart efter de har synkroniserats till Dropbox?

Varje team fungerar lite olika. Några team tycker det är vettigt att överföra arkiverade filer först. Andra vill börja med aktiva filer. Oavsett vilket så rekommenderar vi att du överför filer i batcher. När en batch med filer har laddats upp kan du börja med nästa batch.
 

Viktigt:

 • Undvik att redigera filer och mappar som fortfarande synkroniseras till Dropbox eller till en teammedlems dator.
 • Ibland kan Dropbox inte synkonisera filer som är öppna i vissa applikationer. Om en fil är öppen i en annan applikation ska du stänga applikationen så återupptar Dropbox synkroniseringen.
 • När en mapp visar en helgrön grön cirkel med en bock för alla teammedlemmar kan ni börja samarbeta inom den mappen. Läs mer om synkningsikoner.
 • Om du använder en Mac kommer du att fortsätta att ha tillgång till allt ditt material under migreringen. Redigeringar av filerna kommer dock bara att synkas till annan enhet när migreringen är klar. När flytten är klar ser Dropbox till att filerna är uppdaterade.

Kan jag reproducera serverns filstruktur på Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise?

Om du har stora mängder data rekommenderar vi att du först skapar en filstruktur på ditt konto som har Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise.Använd tomma mappar och etiketter som platshållare för alla data.Efter att du har delat dessa tomma mappar med teamet kan du börja flytta data till mapparna.
 

Obs! Dropbox tillåter inte att du delar en mapp som finns i en annan delad mapp. Mer tips om hur du skapar en mappstruktur finns i den här artikeln.

Vad händer om jag inte har tillräckligt med utrymme på min lokala hårddisk för att synkronisera till Dropbox?

Om du inte har tillräckligt med utrymme på den lokala hårddisken har du två alternativ:
 

Använd selektiv synkronisering:

 1. Flytta mappar i batchar.
 2. Vänta tills mapparna har synkroniserats till Dropbox och visar en grön bockmarkering.
 3. Använd selektiv synkronisering för vissa mappar.
 4. Upprepa processen tills du har synkroniserat alla filer till Dropbox.
   

Använd Dropbox med en extern enhet.

 1. Om Dropbox-applikationen redan har installerats och skapat en Dropbox-mapp på huvudenheten kan du använda stegen i den här artikeln.
 2. Om du installerar Dropbox för första gången bör du välja Avancerade alternativ och ange den externa enheten som plats för Dropbox-mappen.
 3. När Dropbox har skapat en mapp på den externa enheten drar du mapparna dit.
 4. Beakta dessa förslag för att skapa en filstruktur.Eftersom du flyttar filerna från en mapp till en annan på samma enhet tar innehållet i mappen inte upp mer utrymme på vare sig huvudenheten eller den externa enheten.
   

Viktigt:

 • Att lagra Dropbox-mappen på en extern enhet stöds inte längre på datorer som kör den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS 12.5 och senare.En ny Dropbox-mapp skapas istället på en säker plats på Mac-datorns lokala enhet.Allt material kommer att vara enbart online som standard så att inget extra lagringsutrymme används på den lokala enheten.
 • När Dropbox-mappen finns på en extern enhet bör den externa enheten vara fysiskt ansluten varje gång Dropbox körs.Enheten måste också vara rätt formaterad för den anslutna enhetens operativsystem.Du kan visa systemkraven för de konfigurationer och filsystem som stöds.
 • Dropbox-mappen bör inte installeras på en NAS-enhet (Network Attached Storage).
 • Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (symboliska länkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Referensfiler leder till hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och olikheter i kvotanvändning.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp