Odzyskiwanie i przywracanie usuniętych plików lub folderów w Dropbox

Aby przywrócić usunięte pliki lub foldery:

  1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  2. Kliknij Usunięte pliki na lewym pasku bocznym.
  3. Kliknij nazwę usuniętego pliku lub folderu, który chcesz odzyskać.
    • Możesz wybrać wiele plików lub folderów jednocześnie, klikając ikonę pola wyboru
  4. Kliknij Przywróć. Przywracanie może zająć trochę czasu, jeśli przywracasz dużą liczbę plików.

Uwaga: możesz przywracać plik udostępniony tylko, jeśli miałeś(aś) do niego dostęp z prawem edycji. Jeśli miałeś(aś) dostęp tylko z prawem wyświetlania do udostępnionego pliku, nie będziesz mógł/mogła go przywrócić. 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia odzyskiwanie plików i korzystanie z historii plików.


Film: Jak przywrócić poprzednią wersję pliku

Ten film zawiera omówienie historii wersji.

Uwaga: W filmie wspomniana jest 120-dniowa historia wersji. Jednak długość tego okresu zależy od taryfy Dropbox. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swojej taryfy, zobacz poniżej.

Konta Dropbox Basic, Plus oraz Family pozwalają cofnąć wszelkie zmiany lub usunięcia plików dokonane w ciągu ostatnich 30 dni. 

Konta Dropbox Professional i Business pozwalają cofnąć wszelkie zmiany lub usunięcia plików dokonane w ciągu ostatnich 180 dni. 

Jeśli brakuje niektórych Twoich plików lub jeśli masz dużo plików do odzyskania

Dowiedz się, jak znaleźć lub przywrócić brakujące lub uszkodzone pliki.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.