Zbieranie plików od innych za pomocą prośby o pliki w Dropbox

Używaj próśb o pliki do zbierania i otrzymywania plików od każdego, bezpośrednio na swoje konto Dropbox. Za pomocą próśb o pliki:

 • Każdy może wysłać Ci plik, bez względu na to, czy ma konto Dropbox, czy nie.
 • Wszystkie zebrane pliki są automatycznie porządkowane w jednym folderze Dropbox.
 • Osoby, które przesłały pliki na Twoją prośbę, nie mają dostępu do Twojego Dropbox. Tylko Ty możesz zobaczyć przesłane pliki, o które prosisz, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia wysyłanie dużych plików.

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie prośby o pliki

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Utwórz prośbę o plik.
 4. W polu O co prosisz?,wprowadź nazwę folderu, w którym mają być przechowywane wszystkie zebrane pliki.
 5. W sekcji Gdzie pliki powinny pojawić się w Twoim Dropbox? zobaczysz ścieżkę umiejscowienia nowego folderu. Jeśli chcesz zmienić lokalizację folderu, kliknij Zmień folder.
 6. Jeśli korzystasz z Dropbox Professional lub Business, możesz ustawić termin przesłania. Kliknij Dodaj termin, aby ustawić termin. Możesz także zezwolić na przesyłanie z opóźnieniem i wybrać przedział czasowy.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować łącze prośby o plik i wysłać je do dowolnej osoby, którą chcesz poprosić o pliki. 
 9. Możesz też podać adresy e-mail osób, od których potrzebujesz pliki, i wysłać prośbę bezpośrednio z Dropbox.
 10. Kliknij Gotowe.

Otrzymasz e-mail, gdy ktoś prześle pliki w odpowiedzi na prośbę. 

Uwaga: Domyślnie, przesłane pliki są prywatne. Możesz je jednak udostępnić, zaznaczając folder udostępniony lub wysyłając łącze do plików.

Jeśli chcesz zmienić prośbę o plik po jej utworzeniu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „” (wielokropek).
 4. Kliknij Edit (Edytuj).
 5. Możesz edytować obie pozycje: O co prosisz? i Gdzie pliki powinny pojawić się w Twoim Dropbox?
 6. Kliknij Zapisz.

Zamykanie prośby o pliki

Jeśli nie chcesz otrzymywać już plików, możesz zamknąć prośbę o pliki. Kiedy prośba zostanie zamknięta, osoby mające łącze z zaproszeniem nie będą mogły przesyłać plików do Twojego Dropbox.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „” (wielokropek).
 4. Kliknij Edit (Edytuj).
 5. Kliknij przycisk Zamknij prośbę.
 6. Przejrzyj swoje zamknięte prośby o plik na karcie Zamknięte. 

Uwaga: możesz ponownie otworzyć zamkniętą prośbę o plik. Na karcie Zamknięte najedź myszką na wybrana prośbę o pliki i kliknij Otwórz ponownie.

Czy prośby o pliki używają mojego dostępnego miejsca na koncie Dropbox?

Wszystkie pliki zebrane za pomocą próśb o pliki zużywają Twoje miejsce na koncie Dropbox. Aby upewnić się, że możesz przyjąć plik, o który prosisz, sprawdź, ile miejsca masz na swoim koncie.

Uwaga: Musisz mieć wystarczająco dużo miejsca na koncie Dropbox, aby otrzymać pliki wysłane w odpowiedzi na prośbę.  Osoby, które zaprosisz do przesyłania otrzymają komunikat, że Twoje konto Dropbox nie ma wystarczająco miejsca.

Jeśli jesteś administratorem konta Dropbox Business, dowiedz się, jak zarządzać prośbami o pliki w swoim zespole Dropbox Business.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.