Zbieranie plików od innych za pomocą prośby o pliki w Dropbox

Prośby o pliki Dropbox pozwalają prosić o pliki od kogokolwiek i gromadzić je bezpośrednio na koncie Dropbox. Za pomocą próśb o pliki:

 • Każdy może wysłać Ci żądany plik, niezależnie od tego, czy ma konto Dropbox, czy nie.
 • Wszystkie zebrane pliki są automatycznie porządkowane w wybranym folderze Dropbox.
 • Osoby, które przesłały pliki na Twoją prośbę, nie mają dostępu do Twojego konta Dropbox. Tylko Ty możesz wyświetlić przesłane pliki, o które prosisz, chyba że zdecydujesz się je udostępnić.
Uwaga:Wszystkie pliki zebrane za pomocą próśb o pliki zużywają miejsce na koncie Dropbox. Aby upewnić się, że możesz przyjąć pliki, o które prosisz, sprawdź, ile miejsca masz na swoim koncie. Jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca na pliki, o które chcesz poprosić, adresaci otrzymają komunikat o błędzie podczas próby przesłania. Klienci taryf Dropbox Basic, Plus oraz Family mogą przesyłać pliki do 2 GB. Jeśli chcesz przesłać plik większy niż 2 GB, rozważ skorzystanie z łącza udostępnionego. Klienci taryfy Dropbox Professional mogą akceptować pliki o rozmiarze do 50 GB.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia wysyłanie dużych plików.

Sekcje tego artykułu:

Tworzenie prośby o pliki

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Nowa prośba nad listą próśb o pliki.
 4. W polu Tytuł podaj nazwę prośby.
 5. Jeśli chcesz, w sekcji Opis dodaj szczegóły dotyczące prośby. 
 6. W sekcji Folder na przesłane pliki zobaczysz ścieżkę do nowego folderu na pliki, o które prosisz. Jeśli chcesz zmienić folder docelowy, kliknij Zmień folder.
 7. Użytkownicy Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą również ustawić terminy i zdecydować, czy zezwolić na przesyłanie z opóźnieniem, czy nie.
 8. Kliknij Utwórz.
 9. Wpisz adres e-mail albo imię i nazwisko osoby lub osób, które chcesz poprosić o pliki. Otrzymają wiadomość e-mail dotyczącą Twojej prośby. 
  • Aby zamiast tego skopiować łącze, kliknij Kopiuj obok Zamiast tego udostępnij łącze.Możesz skopiować łącze i wkleić je do e-maila, wiadomości lub w inne miejsce, w którym chcesz umożliwić do niego dostęp innym osobom.
 10. Kliknij Udostępnij. Otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i powiadomienie e-mail, gdy pliki zostaną przesłane w odpowiedzi na prośbę o plik. 

Uwaga: domyślnie folder docelowy na przesłane pliki jest prywatny. Możesz udostępnić przesłane pliki, wybierając folder udostępniony podczas tworzenia prośby lub udostępniając pliki lub folder po przesłaniu plików.

Jeśli jesteś administratorem konta zespołu, dowiedz się, jak zarządzać prośbami o pliki dla swojego zespołu.

Zmiana prośby o plik

Aby zmienić prośbę o plik po jej utworzeniu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie prośby.
 4. Kliknij Edit (Edytuj).
 5. Możesz edytować zarówno tytuł, jak i opis swojej prośby. Klienci Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą również dodać lub zaktualizować termin. 
 6. Kliknij Zapisz.

Zamykanie prośby o pliki

Jeśli nie chcesz otrzymywać już plików, możesz zamknąć prośbę o pliki. Kiedy prośba zostanie zamknięta, osoby mające łącze z zaproszeniem nie będą mogły przesyłać plików do Twojego Dropbox.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Prośby o pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie prośby.
 4. Kliknij Zamknij. Możesz wyświetlić zamknięte prośby na karcie Zamknięte.

Uwaga: możesz ponownie otworzyć zamkniętą prośbę o pliki. Na karcie Zamknięte kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie prośby i kliknij Otwórz ponownie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.