Jak przenosić dokumenty, arkusze i prezentacje Google

Zaktualizowano Dec 13, 2023

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników Dropbox, którzy mają pliki Google na kontach Dropbox. Jeśli otrzymujesz wiadomość e-mail z prośbą o skonfigurowanie preferencji dotyczących migracji – ten artykuł jest dla Ciebie.
 

Dowiedz się, jak tworzyć i udostępniać dokumenty, arkusze i prezentacje Google w Dropbox.

Dropbox zmienia sposób tworzenia i przechowywania dokumentów, arkuszy oraz prezentacji Google. Jeśli masz w dropbox.com dokumenty, arkusze lub prezentacje Google, musisz skonfigurować preferencje dotyczące przenoszenia lub konwertowania, aby zachować do nich dostęp. Ta zmiana umożliwi korzystanie z aktualnych funkcji Google przy jednoczesnym uporządkowaniu plików z resztą zawartości Dropbox.  
 

Można to zrobić na dwa sposoby: 

 1. Przenieś pliki na Dysk Google (GDrive) i zastąp je skrótami Dropbox. Przeniesienie plików na Dysk Google będzie wymagało zalogowania się i połączenia Twojego konta Google. Jest to zalecana opcja. 
  • Twoje pliki Google zostaną automatycznie przeniesione na Dysk Google i zastąpione odpowiednimi skrótami w Dropbox w ciągu 30 dni.
 2. Skonwertuj pliki Google (.gdoc, .gsheet, .gslide) na odpowiedni format Microsoft Office (.docx, .xlsx, .pptx). 
highlighter icon

Uwaga: jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, Twoje pliki zostaną automatycznie przekonwertowane na formaty Microsoft Office, ponieważ nie możemy połączyć kont Google i Dropbox.

Jak znaleźć pliki Google na koncie Dropbox

Użyj funkcji wyszukiwania Dropbox, aby przejrzeć swoje pliki Google przed przesłaniem lub konwersją dokumentów. W tym celu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij pasek wyszukiwania u góry strony.
 3. Wyszukaj poszczególne typy plików: .gdoc, .gsheet lub .gslides.

Jak przenieść swoje pliki na Dysk Google

Aby przenieść pliki, możesz kliknąć przycisk w wiadomości e-mail lub baner wyświetlany w witrynie dropbox.com. W tym celu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  • Pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające przeniesienie lub konwersję plików Google.
 2. Wybierz Przenieś pliki Google na Dysk Google za pomocą skrótów.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij Połącz konto.
 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć swoje konto Google z tym samym adresem e-mail, którego używasz na koncie Dropbox.

Po połączeniu kont dokumenty, arkusze i prezentacje Google zostaną przesłane do nowego folderu o nazwie Dropbox na Dysku Google, a do Twojego konta Dropbox dodane zostaną skróty do tych plików, zastępujące oryginalne pliki.

Jak skonwertować swoje pliki na formaty Microsoft Office 

Aby konwertować pliki, możesz kliknąć przycisk w wiadomości e-mail lub baner wyświetlany w witrynie dropbox.com. W tym celu: 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
  • Pojawi się wyskakujące okienko umożliwiające przeniesienie lub konwersję plików Google.
 2. Wybierz Konwertuj pliki Google na pliki Microsoft Office
 3. Kliknij Dalej


Twoje dokumenty zostaną automatycznie skonwertowane na odpowiednie typy plików na Twoim koncie Dropbox
.  

Jeśli nie widzisz opcji przenoszenia lub konwertowania plików, możesz to zrobić w ustawieniach konta. W tym celu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia
 4. Kliknij Aplikacje
 5. Kliknij Konfiguruj obok pozycji Zarządzaj preferencjami i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Administratorzy: Jak zarządzać integracją Dropbox z Dyskiem Google

Jeśli jesteś administratorem zespołu lub treści, możesz decydować, z których aplikacji do edycji plików może korzystać Twój zespół. Jeśli Twój zespół utworzył w dropbox.com dokumenty, arkusze lub prezentacje Google, jego członkowie będą musieli zdecydować, czy przenieść swoje pliki na Dysk Google, czy przekonwertować je na odpowiedniki pakietu Microsoft Office.
 

Przeniesienie dokumentów, arkuszy i prezentacji Google na Dysk Google zapewnia zespołowi możliwość korzystania z aktualnych funkcji Google przy jednoczesnym uporządkowaniu plików z resztą zawartości zespołu Dropbox. Pliki Google można otwierać i edytować na Dysku Google.

highlighter icon

Uwaga: edytor Google nie będzie już działał w przypadku otwierania lub edytowania w Dropbox plików spoza Google. Na potrzeby kontynuowania edycji tych plików może być potrzebna dodatkowa licencja Microsoft Office. 

Pliki Google znajdujące się w folderze zespołu zostaną przekonwertowane na równoważne pliki Microsoft Office, ponieważ nie mają jednego właściciela. Można jednak przenieść przekonwertowane pliki na Dysk Google. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij nazwę przekonwertowanego pliku, aby otworzyć jego podgląd.
 3. Kliknij Plik w lewym górnym rogu. 
 4. Kliknij Zapisz jako…
 5. Kliknij skrót do dokumentu Google
 6. Kliknij Zapisz, aby użyć uprawnień do udostępniania oryginalnego pliku. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać pytań o uprawnienia, zaznacz pole obok opcji Nie pytaj mnie ponownie. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól Dropbox na dostęp do konta Google. 

highlighter icon

Uwaga: jeśli integracja z Dyskiem Google jest wyłączona, pliki zespołu zostaną automatycznie skonwertowane na odpowiedniki Microsoft Office. 
 

Dowiedz się, jak zarządzać aplikacjami dla Twojego konta zespołu Dropbox.

Po zakończeniu migracji raporty dla użytkowników i administratorów zostaną wygenerowane w postaci pliku .csv. Administratorzy zobaczą plik zatytułowany „Google Migration Report - Admin.csv” w witrynie dropbox.com.

Często zadawane pytania

Co stanie się z moimi ustawieniami udostępniania, gdy przeniosę swoje pliki na Dysk Google?

Jeśli przeniesiesz pliki na Dysk Google, te same ustawienia udostępniania zostaną zastosowane do plików Google.

highlighter icon

Uwaga: niektóre zaawansowane ustawienia udostępniania Dropbox, takie jak ochrona hasłem lub łącza udostępnione dostępne dla członków Twojego zespołu, nie mają bezpośrednich odpowiedników w Google. W tym przypadku zastosujemy tylko ustawienia udostępniania obsługiwane przez Dysk Google i zachowamy zaawansowane ustawienia udostępniania dla skrótów Dropbox utworzonych podczas migracji. Raport migracji o nazwie „Google Migration Report.csv” zawierający szczegółowe informacje zostanie dodany do konta Dropbox.

Co się stanie z moimi ustawieniami udostępniania, jeśli przeprowadzę konwersję na pliki Microsoft Office?

Jeśli przeprowadzisz konwersję na pliki Microsoft Office, istniejące ustawienia udostępniania zostaną zachowane.


 

Skąd mam wiedzieć, która opcja jest najlepsza? 

W większości przypadków zalecamy przeniesienie plików na Dysk Google i używanie skrótów Dropbox. Jeśli używasz wielu folderów udostępnionych lub udostępniasz pliki użytkownikom niekorzystającym z Google, zalecamy konwersję na formaty Microsoft Office. 


 

Co się stanie, jeśli nic nie zrobię? 

Jeśli nie odpowiesz na monit w terminie podanym w wiadomości e-mail, automatycznie przeprowadzimy konwersję Twoich plików na formaty Microsoft Office, ponieważ nie możemy automatycznie połączyć Twojego konta Google z Twoim kontem Dropbox. 


 

Co zrobić, jeśli podczas przenoszenia plików na Dysk Google pojawi się komunikat o błędzie? 

Jeśli nie można przeprowadzić konwersji określonych plików, na koncie Dropbox znajdziesz raport zatytułowany „Google Migration Report.csv”. Zalecamy także sprawdzenie ilości miejsca na Dysku Google, a następnie ręczne przesłanie dokumentów.


 

Czy moje dokumenty zachowają formatowanie po przeniesieniu na Dysk Google?

Tak, dokumenty zachowają to samo formatowanie i zawartość po przeniesieniu na Dysk Google.


 

Czy ustawienia uprawnień zmienią się po przeniesieniu na Dysk Google?

Podczas przesyłania do Google możesz wybrać, czy chcesz zastosować te same uprawnienia/role. Jeśli masz jakieś uprawnienia grupowe, pozostaną one bez zmian po przeniesieniu plików.


 

Czy nadal będę w stanie śledzić historię wersji moich dokumentów?

Skróty Dropbox nie śledzą historii wersji zmian dokonywanych na Dysku Google.  W tym celu należy skorzystać z Dysku Google.


 

Co się stanie z miejscem na moim koncie Dropbox?

Przenoszenie plików ręcznie lub w wyniku migracji zwolni miejsce na koncie Dropbox, ale zmniejszy jego ilość na Dysku Google.


 

Co się stanie, jeśli przenoszony plik ma taką samą nazwę jak istniejący plik na Dysku Google?

Jeśli przenoszony plik ma taką samą nazwę jak istniejący plik na Dysku Google, duplikat pliku z dropbox.com będzie miał numer dołączony do nazwy. Na przykład: „przyklad.docx” i „przyklad (1).docx”.


 

Czy nadal będzie można otwierać pliki Microsoft za pomocą Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google?

Nie będzie już można otwierać plików Microsoft Office na Dysku Google w Dropbox. Na potrzeby kontynuowania edycji może być potrzebna dodatkowa licencja Microsoft Office.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.