Flytta Google Dokument, Kalkylark och Presentationer

Uppdaterat Dec 12, 2023

Den här artikeln vänder sig till Dropbox-användare som har Google-filer på sitt Dropbox-konto. Om du har fått ett mejl där du ombeds att konfigurera inställningarna för överföring är den här artikeln något för dig.
 

Läs mer om att skapa och dela Google Dokument, Kalkylark och Presentationer i Dropbox.

Dropbox ändrar hur Google Dokument, Kalkylark och Presentationer skapas och lagras i Dropbox. Om du har skapat Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på dropbox.com behöver du konfigurera inställningarna för att flytta eller konvertera för att behålla åtkomst till dem. Den här ändringen säkerställer att du kan använda uppdaterade Google-funktioner samtidigt som filerna hålls organiserade med resten av ditt Dropbox-material.  
 

Det finns två alternativ för att göra detta: 

 1. Flytta filerna till Google Drive (GDrive) och ersätt dem med Dropbox-genvägar. Du måste logga in och koppla ditt Google-konto för att kunna flytta filer till Google Drive. Detta är det rekommenderade alternativet. 
  • Google-filerna överförs automatiskt till Google Drive och ersätts med motsvarande genvägar i Dropbox inom 30 dagar.
 2. Konvertera Google-filerna (.gdoc, .gsheet, .gslide) till motsvarande Microsoft Office-filformat (.docx, .xlsx, .pptx). 
highlighter icon

Obs! Om du inte väljer ett alternativ kommer filerna konverteras automatiskt till Microsoft Office-format eftersom vi inte kan koppla dina Google- och Dropbox-konton.

Så här hittar du Google-filer i ditt Dropbox-konto

Använd Sök i Dropbox för att granska dina Google-filer innan du laddar upp eller konverterar dokumenten. Så här gör du:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på sökfältet högst upp på sidan.
 3. Sök efter varje enskild filtyp: .gdoc, .gsheet, och .gslides.

Så här flyttar du dina filer till Google Drive

För att flytta dina filer kan du klicka på knappen i din e-post eller på banderollen som dyker upp på dropbox.com. Så här gör du: 

 1. Logga in på dropbox.com.
  • Ett popup-fönster visas för att flytta eller konvertera dina Google-filer.
 2. Välj Flytta Google-filer till Google Drive med genvägar.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Klicka på Koppla konto.
 5. Följ instruktionerna för att koppla ditt Google-konto med samma mejladress som ditt Dropbox-konto.

När dina konton är kopplade laddas dina Google Dokument, Kalkylark och Presentationer upp till en ny mapp som heter ”Dropbox” på Google Drive och genvägar till dessa filer läggs till i ditt Dropbox-konto för att ersätta de ursprungliga filerna.

Så här konverterar du dina filer till Microsoft Office-format 

För att konvertera dina filer kan du klicka på knappen i din e-post eller på banderollen som dyker upp på dropbox.com. Så här gör du: 

 1. Logga in på dropbox.com.
  • Ett popup-fönster visas för att flytta eller konvertera dina Google-filer.
 2. Välj Konvertera Google-filer till Microsoft Office-filer
 3. Klicka på Nästa


Dina dokument konverteras automatiskt till motsvarande filtyper i ditt Dropbox-konto.
 

Om du inte ser alternativet att flytta eller konvertera filer kan du göra det från dina kontoinställningar. Så här gör du:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Klicka på Appar
 5. Klicka på Konfigurera bredvid Hantera inställningar och följ anvisningarna.

Administratörer: Så här hanterar du Dropbox-integreringen med Google Drive

Om du är en team- eller innehållsadministratör kan du hantera vilka appar för filredigering som kan användas av teamet.Om ditt team har skapat Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på dropbox.commåste de välja om de vill flytta sina filer till Google Drive eller konvertera dem till motsvarande Microsoft Office-filer.
 

Genom att flytta sina Google Dokument, Kalkylark och Presentationer till Google Drive kan ditt team använda uppdaterade Google-funktioner samtidigt som filerna hålls organiserade med resten av teamets Dropbox-material. Google-filer kan öppnas och redigeras i Google Drive.

highlighter icon

Obs! Det går inte längre att använda Google-redigeraren för att redigera filer i Dropbox som inte kommer från Google.För att fortsätta redigera dessa filer kan en ytterligare Microsoft Office-licens krävas. 

Google-filer som finns i en teammapp kommer att konverteras till Microsoft Office-motsvarigheter eftersom de inte har en enskild ägare. Du kan dock flytta de konverterade filerna till Google Drive. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på namnet på en konverterad fil för att öppna förhandsvisningen.
 3. Klicka på Fil högst upp till vänster. 
 4. Klicka på Spara som...
 5. Klicka på Google Dokument-genväg
 6. Klicka på Spara om du vill använda samma delningsbehörigheter som den ursprungliga filen. 

Om du inte vill fortsätta att bli tillfrågad om behörigheter markerar du rutan bredvid Fråga mig inte igen.Ge Dropbox åtkomst till ditt Google-konto om du uppmanas. 

highlighter icon

Obs! Om Google Drive-integrationen är inaktiverad konverteras teamets filer automatiskt till motsvarande Microsoft Office-filer. 
 

Läs om hur du hanterar appar för ditt Dropbox-teamkonto.

När överföringen är klar genereras rapporter för användare och administratörer som en .csv-fil. Administratörer kommer att se en fil med rubriken ”Google Migration Report - Admin.csv” i dropbox.com.

FAQ

Vad händer med mina delningsinställningar om jag flyttar mina filer till Google Drive?

Om du flyttar filer till Google Drive kommer samma delningsinställningar att tillämpas på dina Google-filer.

highlighter icon

Obs! Vissa avancerade delningsinställningar i Dropbox har inga direkta motsvarigheter i Google, till exempel lösenordsskydd och delade länkar som är tillgängliga för medlemmar i Dropbox-teamet. I det här fallet tillämpar vi endast delningsinställningar som stöds av Google Drive och behåller avancerade delningsinställningar på Dropbox-genvägar som skapats under överföringen. En överföringsrapport med namnet ”Google Migration Report.csv” som innehåller dessa uppgifter läggs till i ditt Dropbox-konto.

Vad händer med mina delningsinställningar om jag konverterar till Microsoft Office-filer?

Om du konverterar till Microsoft Office-filer kommer befintliga delningsinställningar att behållas.


 

Hur vet jag vilket alternativ som är bäst? 

I de flesta fall rekommenderar vi att du flyttar dina filer till Google Drive och använder Dropbox-genvägar. Om du använder många delade mappar eller delar med användare som inte har Google rekommenderar vi att du konverterar till Microsoft Office-format. 


 

Vad händer om jag inte gör något? 

Om du inte svarar på uppmaningen senast det datum som meddelats dig via mejl konverterar vi automatiskt dina filer till Microsoft Office-format eftersom vi inte kan koppla dina Google- och Dropbox-konton automatiskt. 


 

Vad gör jag om jag får ett felmeddelande när jag flyttar filer till Google Drive? 

Om några filer inte kunde konverteras hittar du en rapport i ditt Dropbox-konto med titeln ”Google Migration Report.csv”. Vi rekommenderar också att du kontrollerar ditt lagringsutrymme i Google Drive och sedan laddar upp dokumenten manuellt.


 

Behåller dokumenten samma formatering även efter att de har flyttats till Google Drive?

Ja, dina dokument kommer att behålla samma formatering och innehåll efter att de har flyttats till Google Drive.


 

Ändras behörighetsinställningarna efter att de har flyttats till Google Drive?

Du kan välja om du vill använda samma behörigheter/roller när du laddar upp till Google. Om du har gruppbehörigheter förblir de desamma efter att dina filer har flyttats.


 

Kommer jag fortfarande att kunna spåra versionshistorik i dokumenten?

Dropbox-genvägar spårar inte versionshistorik för ändringar som gjorts i Google Drive. Du måste använda Google Drive för det.


 

Vad händer med mitt lagringsutrymme i Dropbox-kontot?

Om filer flyttas manuellt eller som ett resultat av överföringen så frigörs lagringsutrymme i Dropbox-kontot men det påverkar lagringskapaciteten i ditt Google Drive-konto.


 

Vad händer om en fil jag flyttar har samma namn som en befintlig fil i Google Drive?

Om en fil som du flyttar har samma namn som en befintlig fil i Google Drive kommer det att läggas till ett nummer i namnet på dubblettfilen från dropbox.com. Till exempel: ”exampel.docx” och  ”exempel (1).docx”.


 

Kan jag fortfarande öppna Microsoft-filer med Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer?

Du kommer inte längre att kunna öppna Microsoft Office-filer i Google Drive i Dropbox. Ytterligare en Microsoft Office-licens kan behövas för att fortsätta redigera.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp