Så här nergraderar du ett Dropbox Business-konto till ett Plus- eller Professional-konto

Vissa typer av administratörer kan nedgradera ett Dropbox Business-konto till ett Plus- eller Professional-konto.

Konvertera en teammedlems konto till ett individuellt konto

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Klicka på Konvertera till personligt Dropbox Basic-konto i stället.
 7. Klicka på Konvertera konto.

Konvertera en administratör till ett individuellt konto 

Om du vill konvertera en administratör till ett individuellt konto och behålla teamet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör. 
 2. Lägg till en annan administratör och be hen att ta bort dig från teamet. 
 3. Uppgradera ditt konto.

Om du vill konvertera en administratör till ett individuellt konto och annullera eller nedgradera teamet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Administratörskonsolen i listan till vänster.
 3. Klicka på Fakturering i listan till vänster.
 4. Välj en orsak till varför du avbryter och klicka på Fortsätt med annullering.
 5. Markera alla kryssrutor för att bekräfta följderna av att avbryta.
 6. Bläddra ner och klicka på Slutför annullering.  Kontot nergraderas till Dropbox Basic i slutet av faktureringscykeln. 
 7. När ditt konto har nergraderats till Dropbox Basic kan du uppgradera till ett Plus- eller Professional-konto. 

Om du inte vill vänta tills slutet av faktureringscykeln för att ändra kontots status, kan du kontakta Dropbox-support för omedelbar nedgradering.

Dropbox Business teammedlemmar

Om du är medlem i ett Dropbox Business-team och vill byta till ett Dropbox Plus- eller Professional-konto:

 1. Kontakta administratören och be dem att konvertera ditt konto till ett individuellt konto. 
 2. Ditt konto kommer att ändras till ett Basic-konto med alla de filer och mappar du sparat i ditt Business-konto och du kommer inte längre att ha åtkomst till teamets delade filer och mappar.
 3. Besök uppgraderingssidan.
 4. Klicka på Uppgradera Dropbox och följ anvisningarna.

Medlemmar i kostnadsfria Dropbox-team

Om du är medlem i ett kostnadsfritt team och vill byta till ett Plus- eller Professional-konto:

 1. Gå till uppgraderingssidan.
 2. Klicka på Uppgradera Dropbox.
 3. Följ informationen på skärmen för att konvertera kontot.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!