Så här hanterar du Dropbox Capture för ditt team

Vissa typer av administratörer kan slå på eller av Dropbox Capture för teamet samt hantera inställningar för undertexter för Dropbox Capture. Teammedlemmar kan visa och kommentera på inspelningar som har delats på capture.dropbox.com samt lägga till inspelningar i teamsamlingar.

Så här tillåter eller blockerar du användning av Dropbox Capture för teamet

Så här tillåter du Dropbox Capture för ditt team

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Klicka på Appbehörigheter under Appar.
 5. Sök efter ”Dropbox Capture” i sökfältet.
 6. Markera rutan bredvid Dropbox Capture i listan.
 7. Tillåt eller blockera användningen av Dropbox Capture:
  • Klicka på den blå knappen Tillåt för att tillåta användning av Dropbox Capture.
  • Klicka på den vita knappen Blockera för att blockera användning av Dropbox Capture.

Läs mer om att hantera appar för teamet.

Så här slår du på eller av undertexter i Dropbox Capture för teamet

Så här slår du på eller av undertexter för teamet:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Klicka på Capture
 5. Växla Capture-transkriptioner till av eller på. 
 6. Klicka på Spara.

Läs mer om hur du använder undertexter med Dropbox Capture.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!