Hur länge sparar Dropbox mina raderade filer och annan information

Dropbox sparar raderade filer och tidigare versioner av filer under en specifik tidsperiod om du skulle vilja återställa dem. Efter denna tidsperiod markeras de raderade filerna för permanent borttagning i vårt system och rensas från våra servrar. När de har raderats permanent går det inte längre att återställa eller återskapa dem.

Hur länge filer är tillgängliga för återställning beror på din Dropbox-plan:

Anmärkningar:

  • Om du är medlem i ett Dropbox Business-team som har köpt utökad versionshistorik kan du återställa en fil som raderats eller ändrats under de senaste 10 åren.
  • Utökad versionshistorik är inte längre tillgängligt för Dropbox Plus-användare, men om du tidigare köpt utökad versionshistorik som tillägg har du ett helt år på dig att återställa tidigare versioner.
  • Filer kan raderas före slutet av perioden för filåterställning om de ingår i en datadispositionspolicy.

Radera filer permanent

När du markerar filer för permanent radering kan du omedelbart starta rensningen av dina filer från våra servrar.

Mer information om hur man raderar filer permanent

Om du är medlem i ett Dropbox Business-team kan teamadministratören ha begränsat dina möjligheter att permanent radera filer, till exempel med en datalagringspolicy.

Radera ditt Dropbox-konto

Om du raderar ett Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Professional-konto börjar vi radera de filer du har i ditt konto. 

I avsnittet Bevarande i vår Integritetspolicy finns mer information

Är du medlem i ett Dropbox Business-team är det bara administratören som får inaktivera ditt konto och radera dina filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!