Lås eller lås upp en Dropbox-fil så här

Fillåsning är en funktion som är tillgänglig för användare av Dropbox Business och Professional och som gör att det inte går att redigera en fil. På det sättet kan team och andra användare samordna vem som ska redigera en fil och undvika konfliktkopior.

När en fil är låst kan alla med åtkomst till filen fortfarande visa, kommentera och dela en länk till filen. Det är bara den person som låst filen som får redigera och låsa upp filen.

Skulle du behöva redigera en låst fil kan du be att få filen upplåst genom att klicka på Be om upplåsning i fönstret som visas när du försöker öppna filen. Du kan också skapa en kopia av den låsta filen, men ändringar i kopian syns inte i originalfilen när den senare låses upp.

Obs! Det är bara filer i delade mappar som kan låsas.

Så här låser eller låser du upp en fil med Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
 2. Högerklicka på filen du vill låsa eller låsa upp.
 3. Klicka på Lås redigering eller Lås upp redigering .

Lås eller lås upp en fil på dropbox.com så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll musen över namnet på filen och klicka på de tre punkterna (…) till höger.
 4. Klicka på Lås redigering eller Lås upp redigering .

Obs! Fillåsning lanseras för alla användare med Dropbox Business eller Professional i början av 2020, så funktionen är kanske inte tillgänglig för dig förrän lanseringen är klar.

Lås upp en teammedlems fil

Teamadministratörer kan låsa upp en teammedlems fil. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Låsta filer.
 5. Håll musen över en fil och klicka på de tre punkterna (…).
  • Om du vill låsa upp flera filer på en gång klickar du i kryssrutan bredvid varje fil du vill låsa upp
 6. Klicka på Lås upp filer.
 7. Välj om du vill meddela användaren som ursprungligen låste filen.
  • Som standard får användaren som ursprungligen låste filen ett mejl om att filen har låsts upp
  • Om du inte vill meddela den ursprungliga användaren som låste filen, ska du avmarkera kryssrutan bredvid Meddela användaren att filen har låsts upp eller Meddela personen som låste
 8. Klicka på Bekräfta.

Inaktivera fillåsning

Administratörer kan stänga av fillåsning för sitt team. Alla filer som låstes innan funktionen inaktiverades förblir dock låsta. Administratörer kan låsa upp teammedlemmars filer genom att följa anvisningarna ovan.

Inaktivera fillåsning så här:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Lås redigering.
 5. Växla Fillåsning till Av.
 6. Klicka på Spara.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!