Så här använder du Avancerad styrning av team och material

Tillägget Avancerad styrning av team och material är tillgängligt för kunder med Dropbox Business Advanced och Dropbox Business Enterprise genom Dropbox-säljteamet. Är du Dropbox Business-teamadmin och vill veta mer om detta tillägg ska du kontakta din chef för kundframgångar.

Tillägget Avancerad styrning av team och material från BetterCloud gör det möjligt för teamadministratörer att komma igång med, hantera och styra sina Dropbox Business-team med ett verktyg för drifthantering.

Teamadministratörer kan till exempel använda tillägget för att göra följande:

 • Skydda sina data genom att söka efter känsligt innehåll
 • Automatisera anpassningen till ett företags specifika säkerhetsstandarder i detalj
 • Få insyn i teamaktivitet och skapa omfattande rapporter
 • Förenkla anpassningsbara arbetsflöden samt tillägg och borttagning av anställda

Denna artikel leder administratörer genom stegen för att installera och använda tillägget för deras Dropbox Business-team.

Installera och integrera tillägget

Följ stegen för inloggning och installation i BetterClouds hjälpcenter om du vill installera tillägget Avancerad styrning av team och material samt integrera det med Dropbox.

Konfigurera varningar

Med varningar kan administratörer övervaka säkerhetsproblem i realtid och undvika datasårbarheter. Gå till följande länkar för en fullständig översikt över hur man ställer in varningar:

Gå till den här artikeln för att se alla tillgängliga Dropbox-varningar.

Varningen Fil har delats externt

Varningarna Fil har delats externt och Mapp har delats externt meddelar dig när en Dropbox-fil eller -mapp delas direkt med en användare utanför Dropbox-teamet. Administratörer kan också skanna externt delade filer med avseende på känsligt innehåll. Läs om hur du ställer in varningen Filer har delats externt.

Varningen Känsliga data har skannats

Varningen Känsliga data har skannats aviserar dig när din domäns filer innehåller känsliga data och kan utlösa ett automatiserat arbetsflöde för korrigering. Läs om hur du ställer in varningen Känsliga data har skannats.

Obs! Den här varningen skannar bara innehåll som skapats efter att tillägget har konfigurerats. Administratörer kan använda Välj skanningar och Filgranskningsloggar för att skanna tidigare innehåll.

Bygg automatiserade arbetsflöden

Med arbetsflöden kan administratörer automatisera åtgärder för ett helt Dropbox Business-team genom att använda om-så-logik. I Arbetsflödeshanteraren kan administratörer se och styra alla arbetsflöden på en och samma plats. Gå till följande länkar för en fullständig översikt över hur man bygger arbetsflöden:

Arbetsflödet Kontotillägg

Administratörer kan få en varning när teammedlemmar har valts att migrera sitt fristående Dropbox-konto till Dropbox Business-teamet. Denna varning kan användas för att säkerställa att teammedlemsinställningar överensstämmer med säkerhetspolicyn. Läs om hur man bygger arbetsflödet Kontotillägg.

Obs! Funktionen Kontotillägg eller Användartillägg finns tillgänglig endast för Dropbox Business Enterprise-team.

Lägg till och ta bort anställda

Arbetsflöden för att lägga till anställda kan automatiskt lägga till nya teammedlemmar i alla grupper och mappar. Arbetsflöden för att ta bort anställda kan snabbt begränsa användares åtkomst till känsliga data och radera dem från kopplade enheter när någon lämnar ett Dropbox Business-team eller byter roll. Gå till följande länkar för mer information om hur man bygger arbetsflöden för personalhantering:

Skanna innehåll

Administratörer kan skanna både nytt och befintligt innehåll i Dropbox Business-teamet för att hitta och förebygga datasårbarheter och kontrollera säkerhetsefterlevnad. Läs den här artikeln för att lära dig hur du skannar innehållet i ditt Dropbox Business-team.

Obs: Administratörer kan också ställa in varningen Känsliga data har skannats.

Granska resultaten

Administratörer kan granska innehållsskanningar med användning av anpassad logik. Läs den här artikeln för att lära dig hur du granskar resultaten av din innehållsskanning,

Aktivera ett arbetsflöde från en Fortsätt-policy

När en varning om innehållsskanning har publicerats kan detta användas som en arbetsflödeshändelse. Läs den här artikeln för mer information om att aktivera ett arbetsflöde från en Fortsätt-policy.

Vidta åtgärder för filer som bryter mot en skanning eller policy

Administratörer kan vidta anpassningsbara åtgärder mot filer som bryter mot en policy de har upprättat. Gå till följande länkar för mer information om hur man vidtar åtgärder mot filöverträdelser:

Funktioner för tillägget Avancerad styrning av team och material

Dataskydd                                                                

 • Skapa varningar om interna och externa hot                                    
 • Upptäck och skydda känslig information medan den laddas upp                         
 • Sök efter och skydda mot känslig information i befintligt innehåll                   
 • Förhindra oauktoriserad delning till filer och mappar                                  
 • Skapa anpassade korrigeringsarbetsflöden                                                

Synlighet och kontroll                                                               

 • Sök efter och granska allt innehåll och alla behörigheter i en och samma vy                      
 • Vidta massåtgärder på filer och mappar för hela teamet                      

Hantering av användarlivscykel                                                          

 • Tvinga serviceförfrågningsprocesser med aviseringar och arbetsflöden för Kontotillägg 
 • Ge användarna åtkomst till relevant material baserat på grupp, hierarki och roll         
 • Konfigurera anpassade arbetsflöden som återspeglar dina processer                     
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!