Fjärradera Dropbox från en teammedlems borttappade eller stulna enhet

Som administratör av ett Dropbox Business-team kan du använda fjärradering för att ta bort Dropbox-mappen från en teammedlems kopplade enhet. Fjärradering är praktiskt om en teammedlems enhet tappas bort eller blir stulen.

När en administratör använder fjärradering raderas bara en medlems arbetsmapp i Dropbox. Om du behöver fjärradera ett personligt Dropbox-konto måste du göra det separat.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att fjärradera.

Så här fjärraderar du en teammedlems enhet

  1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
  2. Klicka på Adminkonsolen.
  3. Klicka på Medlemmar.
  4. Klicka på namnet på den medlem vars enhet du vill koppla från.
  5. Under Enheter, klicka på X intill den enhet du vill ta bort.
  6. Markera i popup-fönstret Radera filer från Dropbox för [organisationens namn] nästa gång datorn är uppkopplad och klicka på Koppla från.

Obs! Har hen Dropbox Paper-appen installerad måste du också koppla bort Paper-appen från teammedlemmens konto.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!