Sådan bruger du Dropbox Spol tilbage

Dropbox Spol tilbage er et værktøj, du kan bruge til at fortryde et stort antal ændringer på en gang. Det er især nyttigt i tilfælde af en hændelse, der bevirker, at du mister mange data, f.eks. hvis en virus har inficeret din konto.

Denne funktion er tilgængelig i Dropbox Plus-, Family-, Professional- og Business-konti. Se, hvordan du opgraderer din konto

Er du administrator for et Dropbox Business-team?

Se, hvordan du administrerer indstillingerne for Spol tilbage for hele teamet.

Hvis du ikke har brug for et stort antal ændringer, kan du gøre følgende:

Dropbox Spol tilbage bruger din versionshistorik til at fortryde ændringer i dine filer og mapper.

 • Personer med en Dropbox Plus- eller Family-konto kan gendanne alle filer, der er ændret eller slettet i løbet af de sidste 30 dage
 • Dropbox Business-konti kan gendanne alle ændringer og sletninger af filer, som er foretaget inden for de seneste 180 dage, medmindre du har udvidet versionshistorik eller tilføjelsesprogrammet til ubegrænset versionshistorik
 • Personer med en Dropbox Professional-konto kan gendanne alle filer, der er ændret eller slettet i løbet af de sidste 180 dage

Du kan fortryde følgende med Dropbox Spol tilbage:

 • Filredigering, omdøbning, tilføjelse og sletning
 • Handlinger, der er foretaget i delte mapper, også dem, der ejes af andre personer
 • Handlinger i Dropbox Business-teammapper, som du er medlem af, og som du har redigeringsadgang til

Følgende fortrydes ikke af Dropbox Spol tilbage:

 • Permanent slettede filer
 • Ændringer i Paper-dokumenter (medmindre du bruger 2020-udgaven af Dropbox Paper)
 • Ændringer i filer eller mapper, der ejes af andre teams
 • Filhistorik (tilbagespolingen bliver bare tilføjet i din historik)
 • Ændring af fil- eller mappemedlemskab – hvis du for eksempel var blevet fjernet fra en delt mappe, tilføjer tilbagespolingen dig ikke til mappen igen
  • Kontakt support, hvis du vil spole en mappe, som du har afbrudt delingen af, tilbage

Dropbox Spol tilbage gendanner desuden ikke de ændringer, der er foretaget, før din kontos versionshistorik trådte i kraft.

Sådan bruger du Dropbox Spol tilbage

På dropbox.com

 1. Log på dropbox.com.
 2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
  • Hvis du er på dropbox.com på en mobilenhed, skal du trykke på "" (de tre prikker) øverst til højre på skærmen
 3. Hvis du vil spole hele din Dropbox-konto tilbage, skal du klikke på Spol Dropbox tilbage til højre. Hvis du vil spole en bestemt mappe tilbage, skal du åbne mappen og klikke på Spol mappen tilbage. Alle mapper i den pågældende mappe bliver også spolet tilbage.  

Dropbox Business: Hvis du er medlem af et Dropbox Business-team, skal du klikke på Spol Dropbox tilbage for at spole personlige filer og delte mapper tilbage. 

 •  Bemærk! Hvis der vises en lilla mappe med dit navn, skal du åbne mappen og klikke på Spol Dropbox tilbage for at spole dine personlige og delte mapper tilbage.

Klik derefter på en teammappe, og klik på Spol mappen tilbage for at spole teamfilerne tilbage. Gentag dette trin for hver teammappe.

 1. Klik på Kom i gang. Du får vist en graf, der måler din mappes aktivitet dag for dag.
 2. Klik på grafen for at vælge en dag.
  • Vi anbefaler, at du vælger en dag lige før hændelsen fandt sted, hvilket normalt vises som en spids på grafen 
 3. Klik på Continue.
 4. Find den tidligste ændring, du vil fortryde, på listen Finjuster, og klik på den blå streg under den.
  • Alle filændringer over den blå streg vises nedtonet – det betyder, at de vil være fortrudt efter tilbagespolingen
 5. Klik på Continue.
 6. Klik på Spol tilbage. Du modtager en e-mail, når tilbagespolingen er færdig.

Fra Dropbox-mappen på din computer

 1. Åbn Dropbox-mappen på din computer i Finder (Mac) eller Stifinder (Windows).
 2. Højreklik på den mappe, du vil spole tilbage.
 3. Klik på Spol tilbage.
 4. Klik på Kom i gang. Du får vist en graf, der måler din mappes aktivitet dag for dag.
 5. Klik på grafen for at vælge en dag.
  • Vi anbefaler, at du vælger en dag lige før hændelsen fandt sted, hvilket normalt vises som en spids på grafen 
 6. Klik på Continue.
 7. Find den tidligste ændring, du vil fortryde, på listen Finjuster, og klik på den blå streg under den.
  • Alle filændringer over den blå streg vises nedtonet – det betyder, at de vil være fortrudt efter tilbagespolingen
 8. Klik på Continue.
 9. Klik på Spol tilbage. Du modtager en e-mail, når tilbagespolingen er færdig.

Bemærk! Dropbox Spol tilbage kan ikke benyttes i Dropbox-mobilappen og Dropbox-computerappen.

Klik på Spol tilbage, vælg et tidspunkt, klik på Næste, og klik derefter på Spol tilbage.

Dropbox Spol tilbage: Indstillinger for administratorer af Dropbox Business-teams

Som standard er det kun administratorer for Dropbox Business-teams, der kan bruge Dropbox Spol tilbage. Administratorer kan dog ændre denne indstilling for at give teammedlemmer adgang til at bruge Dropbox Spol tilbage. Sådan gør du:

 1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
 2. Klik på Administratorpanel.
 3. Klik på Indstillinger.
 4. Klik på Spol tilbage under Indhold.
 5. Klik på rullemenuen ud for Indstil, hvem der kan spole mapper tilbage, og vælg Alle i dit team eller Kun teamadministratorer.
  • Hvis du vælger Alle i dit team, kan teammedlemmer også spole deres private mapper, delte mapper og teammapper tilbage.
  • Hvis du vælger Kun teamadministratorer, kan teammedlemmer iklke spole nogen mapper på deres konto tilbage. 

Bemærk! Administratorer kan ikke logge på som et teammedlem for at spole teammedlemmets konto tilbage. De kan kun tillade, at teammedlemmet spoler sin egen konto tilbage.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har brugt Dropbox Spol tilbage?

Vi anbefaler, at du gør følgende, efter at du har brugt Dropbox Spol tilbage:

 • Tjek din konto på dropbox.com for at sikre dig, at de rigtige ændringer er blevet foretaget
 • Vent, til alt indhold er blevet synkroniseret med forbundne enheder, før du foretager nogen ændringer

Hvis du bliver klar over, at du gerne vil spole tilbage til et tidligere tidspunkt, gør du det ved at følge vejledningen i brug af Dropbox Spol tilbage og vælge et tidligere tidspunkt i grafen Filaktivitet eller listen Finjuster

Kan jeg fortryde Dropbox Spol tilbage?

Ja. Du kan fortryde Dropbox Spol tilbage ved at spole din konto tilbage til et tidspunkt, før den første tilbagespoling fandt sted. 

Hvis du f.eks. i dag kl. 16 spoler din konto tilbage til for 3 dage siden, skal du bruge Dropbox Spol tilbage til at gendanne din konto til et tidspunkt før i dag kl. 16.00. 

Hvor langt kan jeg spole tilbage med Dropbox Spol tilbage?

Dropbox Spol tilbage kan kun fortryde ændringer, der er foretaget inden for kontoens versionshistorik

Har du stadig spørgsmål? 

Se en liste over ofte stillede spørgsmål til Dropbox Spol tilbage.

Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!