Hvordan bruke virksomhetspanelet for teamadministratorer i Dropbox

Med virksomhetspanelet kan Enterprise-teamadministratorer administrere flere Enterprise-team fra ett sted. For å åpne virksomhetspanelet logger du på dropbox.com med administratorbrukernavn og -passord og klikker på Virksomhetspanel i kolonnen til venstre.

Denne funksjonen er kun tilgjengelig for Dropbox-teamadministratorer på Enterprise-abonnementet som har konfigurert virksomhetspanelet med sin tildelte kunderepresentant hos Dropbox.

Hvis du er administrator for Enterprise-team og ønsker å konfigurere virksomhetspanelet, kan du kontakte din tildelte kunderepresentant.

Hvis du ønsker å finne ut mer om det vanlige Dropbox Business-administratorverktøyet i stedet, kan du gå til denne artikkelen.

I virksomhetspanelet vil du se fire forskjellige faner for å administrere forskjellige aspekter av teamet og aktiviteten til teammedlemmene: Team, Medlemmer, Aktivitet og Innstillinger

Team-fane

Team-fanen viser et sammendrag av alle de tilknyttede teamene dine. Fra denne fanen kan du administrere sammenkoblede team, legge til nye eller fjerne sammenkoblede team.

 • Hvis du vil fjerne et team, klikker du på «» (ellipse) og deretter på Fjern
 • Hvis du vil legge til et team, klikker du på Inviter et team

Klikk på hvert team for å se teaminformasjon, -administratorer og -aktivitet. Klikk deretter på «» (ellipse) ved siden av en administrator for å tilbakestille passordet, redigere tillatelsene deres og suspendere eller slette dem fra teamet.

Medlemmer-fane

Medlemmer viser et sammendrag av alle medlemmene i de tilkoblede teamene dine, deriblant administratorer. Du kan søke og filtrere dem på Medlemmer, Team, Rolle og Status. Du kan også flytte teammedlemmer til et annet Dropbox Business-team du administrerer.

Klikk på «» (ellipse) for å tilbakestille medlemmets passord, redigere tillatelsene eller slette dem fra et team.

Slik legger du til en virksomhetsadministrator:

 1. Gå til Medlemmer-fanen.
 2. Søk etter det medlemmet du vil gjøre til virksomhetsadministrator.
 3. Klikk på «» (ellipse) ved siden av navnet til medlemmet.
 4. Klikk på Rediger administratortillatelser.
 5. Velg Virksomhetsadministrator, og klikk på Neste.
 6. Klikk på Gjør til virksomhetsadministrator for å bekrefte.

Aktivitet-fane

Aktivitet-fanen tilsvarer aktivitetsloggen for teamet i det vanlige administratorverktøyet. Den viser et sammendrag av aktiviteten til alle administratorer og teammedlemmer på ett sted. Du kan søke og filtrere aktiviteter etter Dato, Personer, Innhold, Aktiviteter og Team.

Innstillinger-fanen

Innstillinger-fanen viser et sammendrag av hvert teams delingsinnstillinger, godkjenninger, enheter og andre tillatelser. Herfra kan du kontrollere disse innstillingene for alle team samtidig. 

Du kan også låse individuelle innstillinger for et bestemt team for å forhindre at administratoren endrer dem. Slik gjør du det:

 1. Gå til Innstillinger-fanen.
 2. Klikk på innstillingen du vil låse eller låse opp.
 3. Klikk på lås-ikonet ved siden av teamet du vil låse eller låse opp denne innstillingen for.

Hvis du vil administrere alle innstillingene for et bestemt team fra teamets administratorverktøy, klikker du på Teamprofil og tannhjul-ikonet ved siden av et hvilket som helst team.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!