Jak korzystać z konsoli przedsiębiorstwa Dropbox dla administratorów zespołów

Konsola przedsiębiorstwa umożliwia administratorom zespołów Enterprise zarządzanie wieloma zespołami Enterprise w jednym miejscu. Aby otworzyć konsolę administratora przedsiębiorstwa, zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora i kliknij Konsola przedsiębiorstwa w kolumnie po lewej stronie.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla administratorów zespołów Dropbox korzystających z taryfy Enterprise, którzy skonfigurowali konsolę administratora przedsiębiorstwa z udziałem opiekuna ds. wdrożenia w Dropbox.

Jeśli jesteś administratorem zespołu Enterprise i chcesz skonfigurować konsolę przedsiębiorstwa, skontaktuj się z opiekunem ds. wdrożenia.

Jeśli chcesz raczej dowiedzieć się czegoś na temat zwykłej konsoli administratora Dropbox Business, zapoznaj się z tym artykułem.

W konsoli przedsiębiorstwa zobaczysz cztery karty służące do zarządzania różnymi aspektami Twojego zespołu i aktywnością jego członków: Zespoły, Członkowie, Aktywność i Ustawienia

Karta Zespoły

Na karcie Zespoły znajduje się podsumowanie dotyczące wszystkich połączonych zespołów. Na tej karcie można zarządzać połączonymi zespołami, dodawać nowe lub usuwać połączone zespoły.

 • Aby usunąć zespół, kliknij „ (wielokropek) i kliknij Usuń.
 • Aby dodać zespół, kliknij Zaproś zespół.

Kliknij dowolny zespół, aby sprawdzić szczegółowe informacje na jego temat, administratorów oraz aktywność. Następnie kliknij „ (wielokropek) obok dowolnego administratora, aby zresetować jego hasło, zmodyfikować jego uprawnienia albo zawiesić lub usunąć go z zespołu.

Karta Członkowie

Karta Członkowie zawiera podsumowanie dotyczące wszystkich członków połączonych zespołów, w tym administratorów. Możesz ich przeszukiwać i filtrować według takich kryteriów jak Członkowie, Zespoły, Rola i Stan. Możesz także przenosić członków zespołu do innego zespołu Dropbox Business, którym zarządzasz.

Kliknij „” (wielokropek), aby zresetować hasło danego członka, zmodyfikować jego uprawnienia lub usunąć go z zespołu.

Aby dodać administratora przedsiębiorstwa:

 1. Przejdź na kartę Członkowie.
 2. Wyszukaj członka, którego chcesz ustawić jako administratora przedsiębiorstwa.
 3. Kliknij „” (wielokropek) obok jego imienia i nazwiska.
 4. Kliknij Edytuj uprawnienia administratora.
 5. Wybierz Administrator przedsiębiorstwa i kliknij Dalej.
 6. Kliknij Ustaw jako administratora przedsiębiorstwa w celu potwierdzenia.

Karta Aktywność

Karta Aktywność przypomina dziennik aktywności zespołu w zwykłej konsoli administratora. Zawiera ona centralne podsumowanie aktywności wszystkich administratorów i członków zespołu. Aktywność możesz przeszukiwać i filtrować według takich kryteriów jak Data, Osoby, Zawartość, Aktywność i Zespół.

Karta Ustawienia

Karta Ustawienia zawiera podsumowanie ustawień udostępniania i uwierzytelniania, urządzeń oraz uprawnień każdego zespołu. Umożliwia także jednoczesne sterowanie tymi ustawieniami dla wszystkich zespołów. 

Możesz także zablokować indywidualne ustawienia określonego zespołu, aby uniemożliwić administratorowi ich zmianę. Aby to zrobić:

 1. Przejdź na kartę Ustawienia.
 2. Kliknij ustawienie, które chcesz zablokować lub odblokować.
 3. Kliknij ikonę kłódki obok zespołu, w którym chcesz zablokować lub odblokować to ustawienie.

Aby zarządzać wszystkimi ustawieniami określonego zespołu z poziomu jego konsoli administratora, kliknij Profil zespołu i ikonę koła zębatego obok dowolnego zespołu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.