Administrere juridisk behandlingsstopp for Dropbox Business-teamet ditt

Juridisk behandlingsstopp er en funksjon som er tilgjengelig for Dropbox Business-team som har kjøpt programtillegget for datastyring.

Ved å plassere en juridisk behandlingsstopp på et teammedlem kan administratorer vise og eksportere alt innhold som er opprettet eller endret av medlemmet. Medlemmer som berøres av en juridisk behandlingsstopp, vil ikke bli varslet om behandlingsstoppen, og vil fortsatt ha tillatelse til å opprette, redigere og slette filer.

Opprette en juridisk behandlingsstopp

Slik oppretter du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Datastyring.
 4. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 5. Klikk på Ny behandlingsstopp.
 6. Fyll ut navnet og detaljene for behandlingsstoppen, og klikk deretter på Fortsett.
 7. Skriv inn navnet eller e-posten til medlemmet eller medlemmene du vil plassere en behandlingsstopp på, og klikk deretter på Fortsett.
 8. Velg start- og sluttdato for behandlingsstoppen.
  • Du kan angi en startdato i fortiden eller i dag, men ikke i fremtiden
  • Du kan angi en sluttdato i fortiden, i dag, i fremtiden eller merke av Ikke angi sluttdato
 9. Klikk på Aktiver.

Hvis du oppretter en behandlingsstopp med en startdato i fortiden, kan det ta litt tid å aktivere den. Du blir varslet via e-post når behandlingsstoppen er aktivert. Du kan også vise status for en behandlingsstopp fra siden Juridiske behandlingsstopper i administratorverktøyet.

Merk: En juridisk behandlingsstopp anses som aktiv helt til en administrator avslutter den, selv om sluttdatoen er passert. Etter sluttdatoen blir ikke nye filversjoner kopiert, men de eksisterende kopiene er tilgjengelige til du avslutter behandlingsstoppen.

Hvilke filer kan jeg plassere i en behandlingsstopp?

Når du oppretter en juridisk behandlingsstopp, vil kopier av alle filer et medlem har opprettet eller redigert mellom start- og sluttdatoen bli stoppet, med unntak av:

 • Nettskydokumenter, deriblant Dropbox Paper-dokumenter og Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner
 • Filer medlemmet bare forhåndsviste
 • Filer medlemmet har tilgang til, men ikke har redigert
 • Filer som ble opprettet og endret før brukeren ble med i teamet
 • Filer medlemmet ikke lenger har tilgang til når behandlingsstoppen aktiveres
 • Filer som ble opprettet eller redigert av en administrator logget på som teammedlem

Obs! I sjeldne tilfeller kan det hende at behandlingen av filer ikke blir stoppet, hvis et medlem mister tilgangen til filene kort tid etter å ha opprettet eller redigert dem. For å unngå dette anbefaler vi at du forsikrer deg om at den juridiske behandlingsstoppen er aktivert, før du sletter medlemmer.

Hvem kan jeg plassere en juridisk behandlingsstopp på?

Du kan plassere behandlingsstopp på aktive, inviterte og suspenderte medlemmer av teamet ditt, og også på andre administratorer og deg selv.

Du kan ikke plassere behandlingsstopper på slettede medlemmer, hele grupper, eller hele team. Du kan imidlertid slette et medlem mens de er underlagt en behandlingsstopp.

Vise en juridisk behandlingsstopp

Du kan vise alle aktive eller avsluttede juridiske behandlingsstopper når som helst. Slik viser du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Datastyring.
 4. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 5. Veksle mellom Aktiv- og Avsluttet-fanen for å se alle de juridiske behandlingsstoppene til teamet ditt.

Endre en juridisk behandlingsstopp

Du kan endre navnet og detaljene til en behandlingsstopp, eller legge til eller fjerne medlemmer. Du kan imidlertid ikke redigere datoene for behandlingsstoppen. Slik endrer du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Datastyring.
 4. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 5. Klikk i avmerkingsboksen som dukker opp når du fører pekeren over navnet til den juridiske behandlingsstoppen du vil redigere.
 6. Klikk på Rediger behandlingsstopp.
 7. Skriv inn navnet eller detaljene til behandlingsstoppen.
 8. Klikk på Fortsett.
 9. Legg til eller fjern medlemmer fra behandlingsstoppen.
 10. Klikk på Fortsett.
 11. Se gjennom endringene dine.
 12. Klikk Lagre.

Avslutte en juridisk behandlingsstopp

Hvis du ikke lenger trenger en behandlingsstopp, kan du avslutte behandlingsstoppen. Dette vil fjerne alle filene som er tilknyttet behandlingsstoppen, og dette kan ikke angres. Slik avslutter du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Datastyring.
 4. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 5. Klikk i avmerkingsboksen som dukker opp når du fører pekeren over navnet til den juridiske behandlingsstoppen du vil avslutte.
 6. Klikk på Avslutt behandlingsstopp.

Eksportere en juridisk behandlingsstopp

Du kan eksportere alle filene til en juridisk behandlingsstopp samtidig, eller bestemme hvilke som skal eksporteres ved å filtrere filene etter medlemsnavn, datoperiode, filtype og filversjon. Eksporten kan lagres i en hvilken som helst mappe i Dropbox-kontoen din.

Hvis du vil se hvilke filer som blir stoppet, uten å eksportere stoppen fullt ut, kan du eksportere en .CSV-fil med et sammendrag. 

Merknader:

 • Filer opprettet mindre enn 24 timer før eksport, er kanskje ikke med i eksporten.
 • Navn på filer og mapper i eksporten er skrevet med små bokstaver.
 • I sjeldne tilfeller blir navn på filer og mapper i eksporten avkuttet på grunn av begrensninger i antall tegn i fil- og mappebaner.

Slik eksporterer du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorbrukernavnet og -passordet.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Datastyring.
 4. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 5. Klikk på «» (de tre prikkene) til høyre for den juridiske behandlingsstoppen du ønsker å eksportere.
 6. Klikk på Lag ny eksportering.
 7. Velg filfiltrene som skal brukes i eksporten.
  • Merk: For å eksportere alle filene velges Alles filer, Alle datoer, Alle typer og Alle tilgjengelige versjoner
 8. (Valgfritt) Klikk Velg mappe som skal ekskluderes for å ekskludere bestemte mapper fra eksporten. Når du har valgt mappen, klikker du på Velg.
  • Merk: Du kan ekskludere maksimalt 100 mapper.
 9. Klikk på Fortsett.
 10. Skriv inn eksportnavnet og en valgfri beskrivelse i de aktuelle feltene.
 11. Klikk på Fortsett.
 12. Eksporten kan ta litt tid å behandle før den kan lastes ned. Klikk på Last ned når den er ferdig. 
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!