Hvordan håndtere juridiske behandlingsstopp med Datastyring-tilleggsprogrammet

Juridisk behandlingsstopp er en funksjon som er tilgjengelig for Dropbox Business-team som har kjøpt Datastyring-tillegget. Hvis du vil kjøpe Datastyring-tillegget, kontakter du Dropbox-salgsrepresentanten eller fyller ut kontaktskjemaet for Dropbox Business.

Ved å plassere en juridisk behandlingsstopp på et teammedlem kan teamadministratorer vise og eksportere alt innhold som er opprettet eller endret av det medlemmet. Medlemmer som påvirkes av juridisk behandlingsstopp vil ikke bli varslet om dette, og de vil fortsatt ha tillatelse til å opprette, redigere og slette filer.

Teamadministratorer kan:

Obs! Administrator for brukerbehandling og støtteadministratorer kan ikke opprette eller håndtere juridiske behandlinggstopper.

Opprette en juridisk behandlingsstopp

Slik oppretter du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Datastyring.
 5. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 6. Klikk på Ny behandlingsstopp.
 7. Fyll ut navnet og detaljene for behandlingsstoppen, og klikk deretter på Fortsett.
 8. Skriv inn navnet eller e-posten til medlemmet eller medlemmene du vil plassere en behandlingsstopp på, og klikk deretter på Fortsett.
 9. Velg start- og sluttdato for behandlingsstoppen.
  • Du kan angi en startdato i fortiden eller i dag, men ikke i fremtiden
  • Du kan angi en sluttdato i fortiden, i dag, i fremtiden eller merke av Ikke angi sluttdato
 10. Klikk på Aktiver.

Hvis du oppretter en behandlingsstopp med en startdato i fortiden, kan det ta litt tid å aktivere behandlingsstoppen. Du blir varslet via e-post når behandlingsstoppen er aktivert.

Obs! En juridisk behandlingsstopp anses som aktiv helt til en teamadministrator avslutter behandlingsstoppen, selv om sluttdatoen er passert. Etter sluttdato blir ikke lenger filversjoner kopiert, men de eksisterende kopiene vil være tilgjengelige til du avslutter behandlingsstoppen.

Hvilke filer kan jeg plassere i en behandlingsstopp?

Når du oppretter en juridisk behandlingsstopp, vil kopier av alle filer et medlem har opprettet eller redigert mellom start- og sluttdatoen bli stoppet, med unntak av:

 • Nettskydokumenter, deriblant Dropbox Paper-dokumenter og Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner
 • Filer medlemmet bare forhåndsviste
 • Filer medlemmet har tilgang til, men ikke har redigert
 • Filer som ble opprettet og endret før brukeren ble med i teamet
 • Filer medlemmet ikke lenger har tilgang til når behandlingsstoppen aktiveres
 • Filer som ble opprettet eller redigert av en administrator logget på som teammedlem

Obs! I sjeldne tilfeller kan det hende at filer ikke blir stoppet hvis et medlem mister tilgangen til dem kort tid etter oppretting eller redigering av dem.

Hvem kan jeg plassere en juridisk behandlingsstopp på?

Du kan plassere behandlingsstopp på aktive, inviterte og suspenderte medlemmer av teamet ditt, og også på andre teamadministratorer og deg selv.

Du kan ikke plassere behandlingsstopper på slettede medlemmer, hele grupper, eller hele team. Du kan imidlertid slette et medlem mens de er underlagt en behandlingsstopp.

Vise en juridisk behandlingsstopp

Du kan vise alle aktive eller avsluttede juridiske behandlingsstopper når som helst. Slik viser du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Datastyring.
 5. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 6. Veksle mellom Aktiv- og Avsluttet-fanen for å se alle de juridiske behandlingsstoppene til teamet ditt.

Endre en juridisk behandlingsstopp

Du kan endre navnet og detaljene til en behandlingsstopp, eller legge til eller fjerne medlemmer. Du kan imidlertid ikke redigere datoene for behandlingsstoppen. Slik endrer du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Datastyring.
 5. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 6. Klikk i avmerkingsboksen som dukker opp når du fører pekeren over navnet til den juridiske behandlingsstoppen du vil redigere.
 7. Klikk på Rediger behandlingsstopp.
 8. Skriv inn navnet eller detaljene til behandlingsstoppen.
 9. Klikk på Fortsett.
 10. Legg til eller fjern medlemmer fra behandlingsstoppen.
 11. Klikk på Fortsett.
 12. Se gjennom endringene dine.
 13. Klikk Lagre.

Avslutte en juridisk behandlingsstopp

Hvis du ikke lenger trenger en behandlingsstopp, kan du avslutte behandlingsstoppen. Dette vil fjerne alle filene som er tilknyttet behandlingsstoppen, og dette kan ikke angres. Slik avslutter du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Datastyring.
 5. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 6. Klikk i avmerkingsboksen som dukker opp når du fører pekeren over navnet til den juridiske behandlingsstoppen du vil avslutte.
 7. Klikk på Avslutt behandlingsstopp.

Eksportere en juridisk behandlingsstopp

Hvis du vil se hvilke filer som blir stoppet, uten å eksportere stoppet fullt ut, kan du eksportere en .CSV-fil med et sammendrag.

Du kan eksportere juridiske behandlingsstopper til en hvilken som helst mappe i Dropbox-kontoen din. Eksporten inneholder alle filversjoner som medlemmene opprettet og redigerte i løpet av datoene for behandlingsstoppen.

Merknader:

 • Filer som ble opprettet innen 24 timer før eksporten, er kanskje ikke med
 • Navn på filer og mapper i eksporten vil ha små bokstaver

Slik eksporterer du en juridisk behandlingsstopp:

 1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Datastyring.
 5. Klikk på Juridisk behandlingsstopp.
 6. Klikk i avmerkingsboksen som dukker opp når du holder musepekeren over navnet til den juridiske behandlingsstoppen du vil eksportere.
 7. Klikk på Eksporter behandlingsstopp.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!