Machtigingen voor gedeelde mappen wijzigen

Als je een map met iemand deelt, kun je bepalen welke machtigingen die persoon heeft voor je map. 

Gedeelten in dit artikel:

Machtigingen voor gedeelde bestanden en mappen wijzigen

Gedeelde mappen

Je kunt leden van je gedeelde map verschillende machtigingen geven:

 • Redacteur: Alle leden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in die map toevoegen, bewerken of verwijderen.
 • Lezer: Alle leden die je deze machtiging geeft, kunnen bestanden in de gedeelde map bekijken en er opmerkingen aan toevoegen, maar geen bestanden toevoegen, bewerken of verwijderen.
 • Eigenaar: Slechts één lid kan eigenaar zijn van een map. De maker van een gedeelde map is automatisch de eigenaar, tenzij die persoon iemand anders instelt als eigenaar.

Gedeelde bestanden

Leden van gedeelde bestanden kunnen bestanden alleen weergeven. Je kunt geen bewerkingsmachtigingen geven aan leden van een gedeeld bestand.

Machtigingen instellen op dropbox.com

Als je de eigenaar of redacteur bent van een gedeelde map, kun je machtigingen voor de map wijzigen. Als je de eigenaar bent van een gedeeld bestand, kun je mensen toevoegen aan dat bestand of eruit verwijderen.

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Bestanden.
 3. Ga naar het gedeelde bestand of de gedeelde map.
 4. Wijs het bestand of de map aan en klik op Delen.
 5. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van een lid en selecteer Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen.
  • Als je machtigingen wijzigt voor een gedeeld bestand, heb je alleen de mogelijkheid een lid te verwijderen.

Machtigingen instellen op je computer

 1. Open de Dropbox-map op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop of klik met Command ingedrukt op de gedeelde map.
 3. Selecteer Delen…
 4. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van een lid en selecteer Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen.
  • Als je machtigingen wijzigt voor een gedeeld bestand, heb je alleen de mogelijkheid een lid te verwijderen.
 5. Klik op Delen.

Machtigingen instellen op je telefoon of tablet

 1. Open de Dropbox-app.
 2. Zoek de map die je wilt delen.
  • Op Android-apparaten: tik op de pijl-omlaag.
  • In iOS: tik op  (het pictogram met de drie puntjes) of tik op # leden onder de naam van de gedeelde map.
 3. Tik op Delen.
 4. Klik op de vervolgkeuzelijst naast de naam van een lid en selecteer Kan bewerken, Kan weergeven of Verwijderen.
 5. Als je machtigingen wijzigt voor een gedeeld bestand, heb je alleen de mogelijkheid een lid te verwijderen.
 6. Tik op Verzenden.

Instellen wie mensen kan uitnodigen voor een gedeelde map

Als eigenaar van een gedeelde map kun je verhinderen dat redacteuren van de map anderen uitnodigen.

Meer informatie over rollen in gedeelde mappen

Op dropbox.com

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Bestanden.
 3. Ga of zoek naar de gewenste gedeelde map.
 4. Klik op Delen.
 5. Klik op het tandwielpictogram.
 6. Selecteer je voorkeuren voor de instelling Toegang beheren: Kies wie mensen kan toevoegen aan deze map.
 7. Klik op Opslaan.

Op je computer

 1. Open de Dropbox-map op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop of klik met Command ingedrukt op de gedeelde map.
 3. Selecteer Delen…
 4. Klik op Mapinstellingen…
 5. Selecteer je voorkeuren voor de instelling Wie kan het lidmaatschap van deze map beheren?
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Machtigingen instellen op je telefoon of tablet

 1. Open de Dropbox-app.
 2. Tik op ... (drie puntjes) naast de map die je wilt delen.
 3. Tik op Toegang beheren.
  • Android: selecteer je voorkeur onder Wie kan toegang tot deze map beheren?
  • iOS: tik op Beheer en selecteer je voorkeur onder Wie kan toegang beheren?

De naam van een gedeelde map wijzigen

Je kunt de naam van een gedeelde map wijzigen of de map verplaatsen in de Dropbox-desktopapp of op dropbox.com. Het wijzigen van de naam of het verplaatsen van een gedeelde map in de desktopapp werkt precies hetzelfde als bij een map op je harde schijf. Als je de naam van een gedeelde map wijzigt of een gedeelde map verplaatst, blijft de map gedeeld.

Als je een gedeelde map verplaatst of de naam ervan wijzigt, wordt deze wijziging niet doorgevoerd in de Dropbox-accounts van andere leden van de gedeelde map. Zo ga je verwarring uit de weg bij leden van je gedeelde map. Gebruikers willen namelijk niet dat hun mappen anders worden ingedeeld of een andere naam krijgen zonder hun medeweten. Raadpleeg de onderstaande instructies voor het wijzigen van de naam van een gedeelde map voor alle leden.

De naam van een gedeelde map wijzigen voor alle leden

Als je de naam van een gedeelde map wilt wijzigen voor alle leden, moet je de map delen als nieuwe gedeelde map. Wanneer je in eerste instantie een map deelt, is de naam van de map hetzelfde voor alle leden.

Je kunt de naam van een gedeelde map als volgt wijzigen:

 1. Delen van de map opheffen
 2. Wijzig de naam van de map.
 3. Deel de map met de gewijzigde naam opnieuw.

Leden van een Dropbox Business-team: de toegang tot gedeelde links beperken voor leden van je team

Leden van een Dropbox Business-team kunnen instellen of teamleden bestanden kunnen delen met mensen die niet in het team zitten. Je kunt deze instelling wijzigen voor specifieke mappen:

Op dropbox.com

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op Bestanden.
 3. Ga of zoek naar de gewenste gedeelde map.
 4. Klik op Delen.
 5. Klik op het tandwielpictogram.
 6. Schakel Beperkingen voor link in of uit.
 7. Klik op Opslaan.

Op je computer

 1. Open de Dropbox-map op je computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop of klik met Command ingedrukt op de gedeelde map.
 3. Selecteer Delen…
 4. Klik op Mapinstellingen…
 5. Selecteer je voorkeuren voor de instelling Toestaan dat links worden gedeeld met mensen buiten deze map?
 6. Klik op Instellingen opslaan.

Rollen en machtigingen voor leden van een gedeelde map

Leden van een gedeelde map hebben drie mogelijke rollen: lezer, redacteur of eigenaar.

 

Eigenaar

Redacteur

Lezer

Acties voor bestanden

 

 

 

Inhoud van de map weergeven

Leden van de gedeelde map en hun rol bekijken

Opmerkingen toevoegen aan bestanden in de map

*

Inhoud van de map bewerken

Acties van leden

 

 

 

Leden uitnodigen en verwijderen

*

De rol van andere leden wijzigen

*

Uitnodigingen intrekken en leden opnieuw uitnodigen

*

E-mailberichten naar leden verzenden

Andere leden eigenaar maken

De map verlaten

Bepalen wie kan worden uitgenodigd voor de map

Bepalen wie het lidmaatschap van de map kan beheren

Gedeelde mappen verplaatsen naar teammappen

Acties voor mappen

 

 

 

Delen van de map opheffen

Opmerking: De * (asterisk) geeft aan dat dit de standaardinstelling is voor gedeelde mappen. De eigenaar van een gedeelde map kan deze instelling wijzigen.

Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.