Opcje automatyzacji Dropbox

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com.

Dzięki opcjom automatyzacji Dropbox możesz organizować i automatyzować zadania, takie jak rozpakowywanie i konwertowanie plików na swoim koncie.

Tworzenie folderów z automatyzacją

Aby utworzyć folder z automatyzacją:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz w lewym górnym rogu. 
 3. Kliknij Folder z automatyzacją.
 4. Nazwij folder i wybierz opcję automatyzacji.
  • Dostępne opcje to: pliki dodawane do folderu są zapisywane w formacie PDF, pliki dodawane do folderu są rozpakowywane, pliki dodawane do folderu są tagowane*, pliki dodawane do folderu są zapisywane jako obrazy, pliki dodawane do folderu są zapisywane jako filmy i pliki dodawane do folderu są sortowane według kategorii.
 5. Postępuj zgodnie z monitami, a następnie kliknij Utwórz.

*Tylko w–przypadku użytkowników korzystających z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced oraz Enterprise.

Dodawanie automatyzacji do istniejącego folderu

Aby dodać automatyzację do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na folder i kliknij „…” (wielokropek).
 3. Kliknij Dodaj automatyzację.
 4. Wybierz opcję automatyzacji i kliknij Dalej.
 5. Postępuj zgodnie z monitami, a następnie kliknij Dodaj.

Uwaga: aby dodawać, edytować lub usuwać automatyzacje, musisz mieć uprawnienia do edycji folderu.

Wstrzymywanie automatyzacji

Aby wstrzymać automatyzację w folderze:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na folder i kliknij „…” (wielokropek).
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij przełącznik Aktywny/Wstrzymany w prawym górnym rogu.

Usuwanie automatyzacji z folderu

Aby usunąć automatyzację z folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na folder i kliknij „…” (wielokropek).
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij ikonę kosza w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Usuń.

Udostępnianie folderów z automatyzacją

Folder z automatyzacją można udostępniać tak samo, jak każdy inny folder. Automatyzacja folderu pozostanie aktywna dla każdego użytkownika, któremu folder zostanie udostępniony. Gdy folder z automatyzacją zostanie komuś udostępniony, zobaczy on informację, że folder ma automatyzację, a także wybraną opcję automatyzacji.

Co się stanie, gdy przeniosę plik do folderu z automatyzacją?

Możesz przenieść plik do folderu z automatyzacją tak samo, jak do dowolnego innego folderu na swoim koncie Dropbox. Gdy przeniesiesz plik do folderu z automatyzacją, zostanie zastosowana wybrana automatyzacja. Będzie miała zastosowanie zarówno dla twoich folderów, jak i folderów udostępnionych członkom zespołu.

Jeśli plik został przypadkowo przeniesiony do folderu z automatyzacją, możesz kliknąć Cofnij w panelu u dołu ekranu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.