Synchronizacja inteligentna

Synchronizacja inteligentna to funkcja Dropbox pomagająca w oszczędzaniu miejsca na dysku twardym. Dzięki niej masz na komputerze dostęp do każdego pliku i folderu znajdującego się na Twoim koncie Dropbox – nie zajmując praktycznie żadnego miejsca na dysku. Synchronizacja inteligentna jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Plus i Professional oraz członków zespołów Dropbox Business. Synchronizacja inteligentna umożliwia:

 • decydowanie, czy poszczególne pliki i foldery są dostępne tylko online, czy lokalnie na komputerze
 • wybieranie domyślnego ustawienia synchronizacji nowych plików i folderów, które są Ci udostępniane

Gdy zaczynasz korzystać z synchronizacji inteligentnej:

 • Nic się nie zmienia w plikach już znajdujących się w folderze Dropbox na Twoim komputerze.
 • Nowe pliki utworzone online lub na innym urządzeniu są wyświetlane jako pliki tylko online, nie zajmując miejsca na Twoim urządzeniu.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

W przypadku korzystania z synchronizacji inteligentnej zawartość na komputerze jest dostępna tylko online, lokalnie lub w folderach w stanie mieszanym.

Ikona zawartości tylko online

Zawartość tylko online

Zawartość tylko online jest widoczna w folderze Dropbox na komputerze, ale nie zajmuje takiej ilości miejsca, jaką zająłby plik. Widzisz dany plik, ale do momentu, gdy będziesz go potrzebować, jego cała zawartość nie jest pobierana. Pobierane są tylko informacje na temat pliku, takie jak jego nazwa, lokalizacja i data aktualizacji.

Ikona zawartości lokalnej

Zawartość lokalna

Zawartość lokalna jest pobierana i zapisywana na dysku twardym Twojego komputera. Te pliki możesz edytować bezpośrednio z poziomu aplikacji znajdujących się na komputerze. Ta zawartość jest także objęta tworzeniem kopii zapasowych w Dropbox.

Ikona folderu w stanie mieszanym

Foldery w stanie mieszanym

Foldery w stanie mieszanym obejmują zarówno zawartość lokalną, jak i zawartość tylko online.


Rozpoczęcie korzystania z synchronizacji inteligentnej

Aby rozpocząć korzystanie z synchronizacji inteligentnej, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox na komputerze. Jeśli pojawi się monit o włączenie synchronizacji inteligentnej podczas instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zezwolić na rozszerzenie systemu z Dropbox. Możesz też włączyć rozszerzenie systemu w późniejszym czasie.

Aby włączyć rozszerzenie systemu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara u góry dowolnej strony.
 3. Kliknij Ustawienia oraz, jeśli to konieczne, kliknij Ogólne.
 4. Przewiń do Rozszerzenie systemu Dropbox.
 5. Przełącz ustawienie na .

Aby sprawdzić, czy synchronizacja inteligentna jest aktywna:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). 
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Preferencje…
 4. Kliknij Ogólne.
 5. Jeśli zobaczysz „Synchronizacja inteligentna nie jest włączona”, kliknij Włącz, aby ją uaktywnić. 

Uwaga: jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, Twój administrator może wyłączyć synchronizację inteligentną dla całego zespołu.

Kliknij swój system operacyjny, aby się dowiedzieć, jak korzystać z synchronizacji inteligentnej:

Jak ustawić zawartość jako dostępną tylko online?

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
  2. Kliknij ikonę folderu.
  3. Wybierz Otwórz folder.
 2. Odszukaj zawartość, która ma być dostępna tylko online.
 3. Kliknij plik lub folder z naciśniętym klawiszem Ctrl lub kliknij go prawym przyciskiem myszki.
 4. Wybierz Synch int.
 5. Wybierz Tylko online.

Ustawianie zawartości jako tylko online
Ustawianie zawartości jako tylko online

Jak można zsynchronizować z komputerem zawartość dostępną tylko online?

Żądany plik możesz otworzyć normalnie w programie lub za pomocą programu Finder. Dropbox pobierze cały plik na komputer.

Aby zsynchronizować plik lub folder bez jego natychmiastowego otwierania, możesz ustawić go jako lokalny:

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
  2. Kliknij ikonę folderu.
  3. Wybierz Otwórz folder.
 2. Odszukaj zawartość, którą chcesz zsynchronizować z komputerem.
 3. Kliknij plik lub folder z naciśniętym klawiszem Ctrl lub kliknij go prawym przyciskiem myszki.
 4. Wybierz Synch int.
 5. Wybierz Lokalny.

Jak mogę wybrać domyślne ustawienie dla nowej zawartości?

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Preferencje… z wyświetlonego menu.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Wybierz służbowe konto Dropbox.
 5. Wybierz ustawienie Domyślnie synchronizacja inteligentna:
  • Domyślne ustawienie administratora: ustawienie domyślne jest wybierane przez administratora Twojego zespołu.
  • Lokalny: cała nowa zawartość jest pobierana na Twój komputer.
  • Tylko online: będziesz ręcznie pobierać potrzebne pliki na komputer.

Jak ustawić zawartość jako dostępną tylko online?

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
  2. Kliknij ikonę folderu.
  3. Wybierz Otwórz folder.
 2. Odszukaj zawartość, która ma być dostępna tylko online.
 3. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszki.
 4. Wybierz Synch int.
 5. Wybierz Tylko online.

Ustawianie zawartości jako tylko online
Ustawianie zawartości jako tylko online

Jak można zsynchronizować z komputerem zawartość dostępną tylko online?

Żądany plik możesz otworzyć normalnie przy użyciu aplikacji lub Eksploratora Windows. Dropbox pobierze cały plik na komputer.

Aby zsynchronizować plik lub folder bez jego natychmiastowego otwierania, możesz ustawić go jako lokalny:

 1. Na komputerze otwórz folder Dropbox.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
  2. Kliknij ikonę folderu.
  3. Wybierz Otwórz folder.
 2. Odszukaj zawartość, która ma być dostępna tylko online.
 3. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszki.
 4. Wybierz Synch int.
 5. Wybierz Lokalny.

Jak mogę wybrać domyślne ustawienie dla nowej zawartości?

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Preferencje… z wyświetlonego menu.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Wybierz służbowe konto Dropbox.
 5. Wybierz ustawienie Domyślnie synchronizacja inteligentna:
  • Domyślne ustawienie administratora: ustawienie domyślne jest wybierane przez administratora Twojego zespołu.
  • Lokalny: cała nowa zawartość jest pobierana na Twój komputer.
  • Tylko online: będziesz ręcznie pobierać potrzebne pliki na komputer.

Film: Jak korzystać z synchronizacji inteligentnej

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z synchronizacji inteligentnej.

Jak automatycznie oszczędzać miejsce na dysku twardym

Pliki i foldery nieotwierane od kilku miesięcy staną się dostępne tylko online. Aby zmienić to ustawienie:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały.
 3. W menu kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Synchr.
 5. Wybierz służbowe konto Dropbox.
 6. Przełącz ustawienie Wł./Wył. pod pozycją Automatycznie oszczędzaj miejsce na dysku twardym.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna dla użytkowników kont Dropbox PlusProfessional i Business.

Jakie są wymagania systemowe synchronizacji inteligentnej?

Synchronizacja inteligentna działa w systemie Microsoft Windows 7 i nowszych oraz w systemie Mac OSX 10.9 i nowszych.

Dostęp do plików synchronizacji inteligentnej przy użyciu platformy Windows Subsystem for Linux (WSL) nie jest obsługiwany. W przypadku próby otwarcia pliku tylko online może wystąpić błąd lub plik może wydawać się pusty.

Jak szybko synchronizacja inteligentna może zwolnić miejsce na moim dysku twardym?

Zazwyczaj miejsce na dysku twardym jest zwalniane w ciągu kilku minut od ustawienia plików jako tylko online (o ile komputer jest połączony z Internetem i może synchronizować się z Dropbox). Istnieje jednak znane ograniczenie dotyczące systemu macOS 10.13 (High Sierra):

System operacyjny macOS 10.13 (High Sierra) firmy Apple wykorzystuje nowy typ systemu plików o nazwie APFS. Dzięki APFS system operacyjny wykonuje migawki systemu plików i dostępnego miejsca na dysku twardym. Migawki te mogą nie być aktualizowane po ustawieniu plików jako dostępnych tylko online przy użyciu synchronizacji inteligentnej. Oznacza to, że miejsce na dysku twardym zwolnione dzięki synchronizacji inteligentnej może nie być widoczne lub dostępne natychmiast, jeśli migawka nie została zaktualizowana.

To miejsce na dysku twardym powinno zostać w końcu zwolnione przez system operacyjny, ale ilość czasu, jaki to zajmie, może się różnić. Nie jest to zachowanie typowe dla Dropbox, lecz zaprojektowane działanie macOS.

Moje foldery są synchronizowane wybiórczo. Jak ustawić moją synchronizowaną wybiórczo zawartość jako dostępną tylko online?

Wykonaj kroki umożliwiające zmianę ustawień synchronizacji wybiórczej Twoich folderów. Gdy foldery nie będą już synchronizowane wybiórczo, automatycznie staną się dostępne tylko online.

Czy zmiana pliku na dostępny tylko online powoduje usunięcie go z mojego Dropbox?

Nie, ustawienie pliku jako dostępnego tylko online nie powoduje usunięcia go z Dropbox. Gdy określasz, że dany plik ma być dostępny tylko online, jego zawartość jest usuwana z Twojego komputera, ale cały plik pozostaje dostępny na Twoim koncie w Internecie i na Twoich pozostałych urządzeniach.

Czy pliki dostępne tylko online zajmują miejsce na lokalnym dysku twardym?

Pliki tylko online zajmują niewielką ilość miejsca na dysku twardym na potrzeby przechowywania informacji o pliku, takich jak nazwa i rozmiar. Zajmowana ilość miejsca jest mniejsza niż w przypadku całego pliku.

Do prawidłowego działania niektórych aplikacji (na przykład aplikacji udostępniających menu „ostatnio wyświetlane”) może być potrzebne ponowne synchronizowanie plików na dysk twardy komputera. W niektórych przypadkach Dropbox będzie probował jak najszybciej przełączyć taki plik z powrotem do trybu „tylko online”, aby zminimalizować wykorzystanie miejsca na dysku twardym.

Czy mogę uzyskać dostęp do zawartości tylko online, gdy nie mam połączenia z Internetem?

Nie, zawartość tylko online nie jest przechowywana lokalnie na komputerze. Aby uzyskać do niej dostęp, nawiąż połączenie z Internetem.

Czy mogę przenosić pliki dostępne tylko online w ramach mojego folderu Dropbox?

Tak, możesz przenosić zawartość tylko online w ramach folderu Dropbox na swoim urządzeniu, a zmiany będą synchronizowane z Twoimi pozostałymi urządzeniami. Jeśli przeniesiesz zawartość tylko online poza lokalny folder Dropbox, zawartość zostanie pobrana do tej lokalizacji.

Co się stanie, jeśli usunę plik dostępny tylko online lub przeniosę go do kosza?

Wszelkie działania wykonywane na pliku dostępnym tylko online są synchronizowane z Twoim kontem Dropbox i innymi osobami współużytkującymi ten plik. Ponieważ plik nie jest przechowywany na Twoim komputerze, zawartość pliku nie będzie dostępna w koszu. Usunięte pliki możesz przywracać z konta Dropbox w Internecie.

Dowiedz się więcej o przywracaniu plików.

Czy mogę używać wyszukiwarki komputerowej, aby znajdować pliki dostępne tylko online lub ich zawartość?

Możesz używać wyszukiwarki komputerowej, aby znajdować pliki i foldery tylko online za pomocą nazw. Jednak pliki dostępne tylko online nie obejmują całej zawartości, więc za pomocą wyszukiwarki komputerowej nie można przeszukiwać ich zawartości.

Czy mogę mieć różne ustawienia synchronizacji inteligentnej na różnych urządzeniach?

Tak, ustawienia synchronizacji inteligentnej są unikalne dla każdego urządzenia, które łączysz ze swoim kontem Dropbox.

Czy mogę mieć pliki lokalne w folderze tylko online?

Tak, jeśli folder jest dostępny tylko online, możesz pobierać poszczególne pliki znajdujące się w folderze.

Czy mogę całkowicie usunąć zawartość z urządzenia, nie usuwając jej z mojego Dropbox?

Tak, jeśli nie chcesz, aby określone pliki pojawiały się na Twoim urządzeniu, możesz użyć synchronizacji wybiórczej. Synchronizacja wybiórcza ułatwia decydowanie, które pliki są widoczne w aplikacji komputerowej, a które dostępne wyłącznie online.

Czy mogę korzystać z synchronizacji inteligentnej na koncie osobistym?

Synchronizacja inteligentna jest dostępna dla wszystkich użytkowników kont Dropbox Plus, Professional i Business. Jeśli użytkownik połączył konto osobiste (Basic) z kontem Business, synchronizacja inteligentna nie jest dostępna na tym koncie osobistym.

Czy włączenie synchronizacji inteligentnej wymaga instalacji sterownika?

Tak, synchronizacja inteligentna wymaga włączenia sterownika (czyli rozszerzenia systemu), który umożliwia integrację z systemem plików w systemie operacyjnym.

Komputery Mac i komputery z systemem Windows bardzo często używają sterowników do interakcji z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak myszki i drukarki. Dzięki naszemu sterownikowi klient Dropbox może synchronizować pliki w systemie plików, gdy je otwierasz (w przypadku zawartości tylko online). Zaprojektowaliśmy ten sterownik tak, aby zapewniał wyłącznie integrację potrzebną do korzystania z synchronizacji inteligentnej. Wchodzi on w interakcję wyłącznie z plikami znajdującymi się lokalizacji przechowywania danych Dropbox.

Nie znasz jeszcze Dropbox?

Jeśli zaczynasz korzystanie z Dropbox albo chcesz sobie odświeżyć wiadomości, nasze samouczki albo szkolenia z wirtualnym instruktorem  pozwolą Ci w pełni wykorzystać konto Dropbox. 

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.