Vad är ålderskravet för att använda Dropbox?

Uppdaterat Nov 06, 2023

I syfte att följa regelverken kan Dropbox-användare behöva sitt ange födelsedatum. Du kan inte komma åt ditt konto eller dess material förrän du anger din information.

Ålderskraven för att använda Dropbox varierar mellan olika platser.

 • Om du befinner dig i USA: Du måste vara minst 13 år.
 • Om du befinner dig utanför USA: Du måste vara minst 16 år.
highlight icon

Obs! Beroende på var du bor kan det finnas lagar eller förordningar som kräver att du är äldre för att Dropbox lagligt ska kunna tillhandahålla tjänster till dig utan föräldrarnas samtycke. I dessa fall måste du vara över den åldern.


När du når till åldern som krävs på din plats kan du skapa ett nytt Dropbox-konto.

Vad händer om jag inte uppfyller ålderskravet?

Om födelsedatumet som du angav inte uppfyller det lägsta ålderskravet för Dropbox:

 1. Ditt konto kommer att raderas inom 48 timmar och du får ett e-postmeddelande och ett meddelande som bekräftar det.
 2. Under denna tid kan du ladda ner materialet från ditt konto på två sätt:
 3. Efter 48 timmar kommer du att loggas ut från alla Dropbox-appar. Du kommer inte att kunna logga in igen.
 4. Ditt konto kommer att raderas i enlighet med vår lagringspolicy.

Vad händer om jag är en Family-planansvarig?

Om du är administratör för en Dropbox Family-plan och inte uppfyller ålderskravet:

 1. Planen kommer att inaktiveras efter 48 timmar.
 2. Alla myndiga på kontot kommer att nedgraderas till ett kostnadsfritt Dropbox Basic-konto.
 3. Efter 48 timmar kommer du att loggas ut från alla Dropbox-appar. Du kommer inte att kunna logga in igen.
 4. Ditt konto kommer att raderas i enlighet med vår lagringspolicy.

Vad händer om jag redan har betalat för en prenumeration?

Om du har betalat för din prenumeration genom Dropbox:

 • Det som återstår av din prenumerationsperiod återbetalas med din ursprungliga betalningsmetod. 

Om du köpte din prenumeration från Apple App Store:

Vad händer om jag angav ett felaktigt födelsedatum?

Om du angav ditt födelsedatum felaktigt:

 1. Kontakta Dropbox-supporten inom 30 dagar så att ditt konto återaktiveras. 
 2. Supportteamet kommer att be dig tillhandahålla bevis på ditt födelsedatum. 
 3. När informationen har verifierats kommer du att meddelas via e-post när ditt konto har återaktiverats.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp