Visa historik över dina Dropbox-supportärenden

Uppdaterat Nov 06, 2023

Du kan se alla dina ärenden med Dropbox-support på en samlad plats. Här ser du hela listan med supportärenden:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till dropbox.com/support.
 3. Under Din ärendehistorik klickar du på Se ärenden.

Det finns tre olika statuslägen för supportärenden – öppet, under stängning och stängt.

 • Öppna ärenden är för närvarande aktiva. Du kan svara supporthandläggaren, se när ett svar mottogs och kontrollera när ett ärende kommer att stängas.
 • Ärenden under stängning kommer att stängas inom 24 timmar. Du kan fortfarande göra samma saker med ärenden under stängning som du gör med öppna ärenden, de visas med rött enbart som en varning att de snart kommer att stängas.
 • Stängda ärenden är ärenden som har stängts efter att problemet har lösts eller efter att inget svar har skickats från någondera parten på 96 timmar. Det går inte att öppna stängda ärenden igen, men du kan skapa ett uppföljningsärende om problemet inte har lösts.

Svara på ett supportärende

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till dropbox.com/support.
 3. Bläddra till avsnittet som heter Din ärendehistorik och klicka på Visa ärenden.
 4. Klicka på det ärende du vill svara på.
 5. Under Lägg till ett svar skriver du ditt svar i textrutan.
 6. Om du vill kan du klicka på Lägg till eller ladda upp filer här och lägga till en bilaga till ditt svar.
 7. Klicka på Svara.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp