Så här använder du tillbakaspolning i Dropbox

Tillbakaspolning i Dropbox är ett verktyg som låter dig ångra ett stort antal ändringar på samma gång. Det är mest användbart när en stor dataförlusthändelse inträffar, till exempel om ett virus infekterar ditt konto.

Den här funktionen finns för konton i Dropbox Plus, Family, Professional och Business. Läs hur du uppgraderar ditt konto

Är du administratör i ett Dropbox Business-team?

Läs hur du kan hantera inställningar för tillbakaspolning åt hela teamet.

Behöver du inte ångra många ändringar finns det andra saker du kan göra:

Tillbakaspolning i Dropbox använder din versionshistorik för att ångra ändringar som har gjorts i dina filer och mappar.

 • Dropbox Plus- och Family-konton kan återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 30 dagarna
 • Dropbox Business-konton kan återställa alla filredigeringar eller raderingar inom de senaste 180 dagarna, såvida du inte har tillägget utökad versionshistorik (EVH) eller obegränsad versionshistorik (UVH).
 • Dropbox Professional-konton kan återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 180 dagarna

Tillbakaspolning i Dropbox kan ångra:

 • Redigering, namnändring, tillägg och radering av filer
 • Åtgärder som vidtagits i delade mappar, inklusive de som ägs av andra personer
 • Åtgärder som vidtas i Dropbox Business teammappar som du är medlem i och har redigeringsåtkomst till

Tillbakaspolning i Dropbox kan inte ångra:

 • Permanent raderade filer
 • Ändringar i Paper-dokument (om du inte använder 2020 års version av Dropbox Paper)
 • Ändringar av filer eller mappar som ägs av andra team
 • Filhistorik (tillbakaspolningen läggs helt enkelt till i historiken)
 • Ändringar av fil- eller mappmedlemskap – om du till exempel tagits bort från en delad mapp läggs du inte tillbaka i den mappen efter tillbakaspolning

Tillbakaspolning i Dropbox återställer inte ändringar som gjorts före den versionshistorik som finns för kontot.

Så här använder du tillbakaspolning i Dropbox

På dropbox.com

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
  • Använder du dropbox.com på en mobil enhet trycker du på de tre punkterna (…) längst upp till höger på skärmen.
 3. Om du vill spola tillbaka hela Dropbox-kontot klickar du på Spola tillbaka Dropbox till höger. Om du bara vill spola tillbaka en specifik mapp öppnar du mappen i fråga och klickar på Spola tillbaka den här mappen. Alla mappar i den mappen spolas också tillbaka.  

Dropbox Business: Om du är med i ett Dropbox-business team klickar du på Spola tillbaka Dropbox för att spola tillbaka dina personliga filer och delade mappar. 

 •  Obs! Om du ser en lila mapp med ditt namn på den ska du öppna den mappen och klicka på Spola tillbaka Dropbox för att spola tillbaka din personliga mapp och dina delade mappar

Klicka sedan på en teammapp och klicka på Spola tillbaka den här mappen för att spola tillbaka teamets filer. Upprepa steget för varje teammapp.

 1. Klicka på Kom igång. Du får se ett diagram som mäter mappens aktivitet dag för dag.
 2. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet
 3. Klicka på Fortsätt.
 4. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.

Från Dropbox-mappen på datorn

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn i Finder (Mac) eller Utforskaren (Windows).
 2. Högerklicka på den mapp du vill spola tillbaka.
 3. Klicka på Spola tillbaka.
 4. Klicka på Kom igång. Du får se ett diagram som mäter mappens aktivititet dag för dag.
 5. Klicka på diagrammet för att välja en dag.
  • Vi rekommenderar att du väljer en dag precis innan händelsen inträffade – den visas vanligtvis som en topp i diagrammet
 6. Klicka på Fortsätt.
 7. I listan Finjustera letar du reda på den tidigaste ändringen du vill ångra och klickar på det blå strecket under den.
  • Alla filändringar ovanför det blå strecket visas gråtonade. Det betyder att de kommer att ångras efter tillbakaspolningen
 8. Klicka på Fortsätt.
 9. Klicka på Spola tillbaka. Du får ett mejl när tillbakaspolningen är klar.

Obs! Tillbakaspolning i Dropbox är inte tillgängligt i Dropbox-mobilappen eller på Dropbox-klienten.

Klicka på mappen Tillbakaspolning, välj en tidpunkt, klicka på Nästa och klicka sedan på Spola tillbaka.

Tillbakaspolning i Dropbox: admininställningar för Dropbox Business-team

Normalt är det bara administratörer i Dropbox Business-team som får använda Tillbakaspolning i Dropbox. Administratörer kan dock ändra den här inställningen och låta även teammedlemmar använda Tillbakaspolning i Dropbox. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Tillbakaspolning.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Ställ in vilka som får spola tillbaka mappar och välj Alla i teamet eller Endast teamadmin
  • Om du väljer Alla i teamet får teammedlemmar spola tillbaka sina personliga mappar, delade mappar och teammappar.
  • Om du väljer Endast teamadmin kan teammedlemmar inte spola tillbaka några mappar i kontot. 

Obs! Administratörer kan inte logga in som teammedlem för att spola tillbaka medlemmens konto. De kan bara tillåta att teammedlemmen spolar tillbaka sitt eget konto.

Vad gör jag efter att jag använt tillbakaspolning i Dropbox?

Efter att du använt tillbakaspolning i Dropbox rekommenderar vi att du gör följande:

 • Kontrollerar ditt konto på dropbox.com för att se till att de korrekta ändringarna gjorts
 • Väntar tills allt innehåll har synkats till kopplade enheter innan du gör några ändringar

Om du märker att du vill spola tillbaka till en tidigare tidpunkt kan du göra det genom att följa stegen för tillbakaspolning i Dropbox och väljer en tidigare tidpunkt i diagrammet Filaktivitet eller listan Finjustering.

Kan jag ångra tillbakaspolning i Dropbox?

Ja, du kan ångra tillbakaspolning i Dropbox genom att spola tillbaka kontot till en tidpunkt innan den första tillbakaspolningen gjordes. 

Spolade du till exempel tillbaka ditt konto idag klockan 16:00 till status för tre dagar sedan spolar du tillbaka kontot till en tidpunkt före idag klockan 16:00. 

Hur långt bakåt i tiden kan Dropbox spola tillbaka?

Tillbakaspolning i Dropbox kan ångra endast ändringar som gjorts med kontots versionshistorik

Har du fortfarande frågor? 

Titta på en lista över vanliga frågor om tillbakaspolning i Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!